Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİK IIECO2252810Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin çıkarımsal istatistiklerin mantığını anlamaları ve basit işletme problemlerine hipotez testi ve regresyon analizi uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hipotez Testine Giriş , Hipotez Testi için Beş – Aşama prosedürü
,Anakütle Ortalaması için z ve t testleri , Anakütle Oranı için z Testi
,Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Ki–Kare Dağılımı ve Anakütle Varyansı için İstatistiksel Çıkarım
, Excel ve SPSS ile Tek Örneklem Hipotez Testi,İki Örnekleme Dayalı İstatistiksel Çıkarım ,Büyük ve Bağımsız Örneklemlerle İki Anakütle Oran ve varyansının Kıyaslanması
,Excel ve SPSS ile İki Örneklem Testi
, Deneysel Tasarım ve Varyans Analizi
,İki Yönlü Varyans Analizi
,Kii – Kare Testleri,Basit Regresyon Analizi
, Regresyon Analizi - Güven ve Tahmin Aralıkları
, Basit Belirlilik Katsayısı ve Basit Korelasyon Katsayısı, Model için F-Testi, Kalıntı (Hata) Analizi
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hipotez testlerinin mantığını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
1.1 Hipotez testinin çıkarımsal istatistikteki yerini açıklar
1.2 Sıfır ve alternatif hipotezlerini oluşturur
1.3 Tip I ve II hatalarını ve olasılıklarını açıklar
2. Tek örnekli ve iki örnekli hipotez testlerini açıklayabilecektir. 10, 16, 6, 9A, E, G
2.1 Anakütle ortalaması için z testinde ve t testinde kritik değer ve p–değerlerini kullanır
2.2 Örneklerin bağımsız olması durumunda iki anakütle ortalamasını kıyaslar
2.3 Eşleştirilmiş veriler için iki anakütle ortalamasını kıyaslar
3. Tek örnekli hipotez testi ve İki örnekli hipotez testini yapabilmek için bilgisayar programı kullanabilecektir. 10, 16, 6, 9A, E, G
3.1 Excel ile tek örnek ve iki örnek testini yapar
3.2 SPSS ile tek örnek testi ve iki örnek testini yapar
4. Varyans analizini açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
4.1 Deneysel tasarım için temel terminolojiyi ve kavramları açıklar
4.2 Tek yönlü varyans analizini kullanarak değişik sayıdaki anakütle ortalamasını kıyaslar
4.3 Deney etkileri ve grup etkilerini tesadüfi grup tasarımı kullanarak kıyaslar
5. Ki–kare testlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
5.1 Ki–kare dağılımının özelliklerini tanımlar
5.2 Ki–kare tablosunu kullanır
6. Basit regresyon analizini kullanabilecektir. 10, 16, 6, 9A, E, G
6.1 Basit doğrusal regresyon modelini açıklar
6.2 Basit regresyonun varsayımlarını tanımlar
6.3 Basit belirlilik katsayısını ve basit korelasyon katsayısını hesaplar
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hipotez Testine Giriş
2 Hipotez Testi için Beş – Aşama prosedürü
3Anakütle Ortalaması için z ve t testleri , Anakütle Oranı için z Testi
4Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Ki–Kare Dağılımı ve Anakütle Varyansı için İstatistiksel Çıkarım
5 Excel ve SPSS ile Tek Örneklem Hipotez Testi
6İki Örnekleme Dayalı İstatistiksel Çıkarım
7Büyük ve Bağımsız Örneklemlerle İki Anakütle Oran ve varyansının Kıyaslanması
8Excel ve SPSS ile İki Örneklem Testi
9 Deneysel Tasarım ve Varyans Analizi
10İki Yönlü Varyans Analizi
11Kii – Kare Testleri
12Basit Regresyon Analizi
13 Regresyon Analizi - Güven ve Tahmin Aralıkları
14 Basit Belirlilik Katsayısı ve Basit Korelasyon Katsayısı, Model için F-Testi, Kalıntı (Hata) Analizi
Kaynak
[1] Statistics for Business and Economics, 14th edition, McClave, Benson, Sincich, Pearson, 2022 [2] Statistics for Business and Economics, 11th Edition, David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, South-Western Cengage Learning, 2011
[3] İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018 [4] Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7535
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21734
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı13939
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİK IIECO2252810Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin çıkarımsal istatistiklerin mantığını anlamaları ve basit işletme problemlerine hipotez testi ve regresyon analizi uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hipotez Testine Giriş , Hipotez Testi için Beş – Aşama prosedürü
,Anakütle Ortalaması için z ve t testleri , Anakütle Oranı için z Testi
,Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Ki–Kare Dağılımı ve Anakütle Varyansı için İstatistiksel Çıkarım
, Excel ve SPSS ile Tek Örneklem Hipotez Testi,İki Örnekleme Dayalı İstatistiksel Çıkarım ,Büyük ve Bağımsız Örneklemlerle İki Anakütle Oran ve varyansının Kıyaslanması
,Excel ve SPSS ile İki Örneklem Testi
, Deneysel Tasarım ve Varyans Analizi
,İki Yönlü Varyans Analizi
,Kii – Kare Testleri,Basit Regresyon Analizi
, Regresyon Analizi - Güven ve Tahmin Aralıkları
, Basit Belirlilik Katsayısı ve Basit Korelasyon Katsayısı, Model için F-Testi, Kalıntı (Hata) Analizi
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hipotez testlerinin mantığını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
1.1 Hipotez testinin çıkarımsal istatistikteki yerini açıklar
1.2 Sıfır ve alternatif hipotezlerini oluşturur
1.3 Tip I ve II hatalarını ve olasılıklarını açıklar
2. Tek örnekli ve iki örnekli hipotez testlerini açıklayabilecektir. 10, 16, 6, 9A, E, G
2.1 Anakütle ortalaması için z testinde ve t testinde kritik değer ve p–değerlerini kullanır
2.2 Örneklerin bağımsız olması durumunda iki anakütle ortalamasını kıyaslar
2.3 Eşleştirilmiş veriler için iki anakütle ortalamasını kıyaslar
3. Tek örnekli hipotez testi ve İki örnekli hipotez testini yapabilmek için bilgisayar programı kullanabilecektir. 10, 16, 6, 9A, E, G
3.1 Excel ile tek örnek ve iki örnek testini yapar
3.2 SPSS ile tek örnek testi ve iki örnek testini yapar
4. Varyans analizini açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
4.1 Deneysel tasarım için temel terminolojiyi ve kavramları açıklar
4.2 Tek yönlü varyans analizini kullanarak değişik sayıdaki anakütle ortalamasını kıyaslar
4.3 Deney etkileri ve grup etkilerini tesadüfi grup tasarımı kullanarak kıyaslar
5. Ki–kare testlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
5.1 Ki–kare dağılımının özelliklerini tanımlar
5.2 Ki–kare tablosunu kullanır
6. Basit regresyon analizini kullanabilecektir. 10, 16, 6, 9A, E, G
6.1 Basit doğrusal regresyon modelini açıklar
6.2 Basit regresyonun varsayımlarını tanımlar
6.3 Basit belirlilik katsayısını ve basit korelasyon katsayısını hesaplar
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hipotez Testine Giriş
2 Hipotez Testi için Beş – Aşama prosedürü
3Anakütle Ortalaması için z ve t testleri , Anakütle Oranı için z Testi
4Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi, Ki–Kare Dağılımı ve Anakütle Varyansı için İstatistiksel Çıkarım
5 Excel ve SPSS ile Tek Örneklem Hipotez Testi
6İki Örnekleme Dayalı İstatistiksel Çıkarım
7Büyük ve Bağımsız Örneklemlerle İki Anakütle Oran ve varyansının Kıyaslanması
8Excel ve SPSS ile İki Örneklem Testi
9 Deneysel Tasarım ve Varyans Analizi
10İki Yönlü Varyans Analizi
11Kii – Kare Testleri
12Basit Regresyon Analizi
13 Regresyon Analizi - Güven ve Tahmin Aralıkları
14 Basit Belirlilik Katsayısı ve Basit Korelasyon Katsayısı, Model için F-Testi, Kalıntı (Hata) Analizi
Kaynak
[1] Statistics for Business and Economics, 14th edition, McClave, Benson, Sincich, Pearson, 2022 [2] Statistics for Business and Economics, 11th Edition, David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, South-Western Cengage Learning, 2011
[3] İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018 [4] Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25