Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İHRACATTA HEDEF ÜRÜN VE ÜLKE ANALİZİECO3211729Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGeleceğin dış ticaret profesyonellerine, hedef ürün ve sektörlerinin rekabet düzeyini ölçme, tespit edilen ürün ve sektörler için hedef pazar bulma, bu pazarlarda karşılaşılabilecek rakip ülkeler ile bu pazarlarda karşılaşılabilecek tarife ve tarife dışı engellerin tespit ve analiz yeteneğini kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; .Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması
.İhracatın Ülke Ekonomisinin Büyümesindeki Öneminin ve Katkısının Anlatılması, .Yatırım-Üretim-İhracat-İstihdam İlişkisinin Anlatılması
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Rekabet Gücünü Tespit Etme Yöntemleri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative Advantage, RCA) modelinin anlatımı
.Her Öğrencinin Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi, Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti,.Öğrencilerin Dönem Boyunca Üzerinde Çalışacakları Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi
.Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti,
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizi,.Her Öğrencinin Dönem Boyunca Projesine Konu Olarak Belirlediği ve İhracatını Yapmak İstediği Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Uygulamalı Tespiti
.Öğrencilerin İhracatını Yapmak İstedikleri Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizini Uygulamalı yapmaları,Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizi,Öğrencilerin Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizini Uygulamalı Yapmaları,.İhraca Konu Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Bulabilme
.Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Bu Pazarlarda Türk İhracatçılarının Pazar Payının Analizi,.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmeleri
.Öğrencilerin Bu pazarları Makroekonomik Göstergelerle Analiz Etmesi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payının Analizini Uygulamalı Yapmaları,.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmesi
.Öğrencilerin Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payını Analiz Etmesi,Hedef Pazar Olarak Tespit Edilen Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizi,Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Hedef Pazar Olarak Tespit Ettikleri Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizini Uygulamalı Yapmaları.,Tespit Edilen Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecek Rakip Ülkelerin Tespiti ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizi (Rakip Ülke Analizi),Hedef Pazar Ülkelerde Türk İhracatçılarının Karşılaşılabilecekleri Tarifeler ve Tarife Dışı Engellerin Tespit Edilmesi,Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Tespit Etikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecekleri Rakip Ülkelerin Tespiti (Excel Pivot Yöntemi İle) ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizini Uygulamalı Yapmaları (Uygulamalı Rakip Ülke Analizi),.Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Belirledikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşabilecekleri Tarife ve Tarife Dışı Engelleri Uygulamalı Tespit Etmeleri
.Hedef Pazarlarda B2B Müşteri Bulma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İhracatını/İthalatını yapmak istedikleri ürün/ürünlerin hem 2’li (sektör) hem de 6’lı GTİP kod bazında rekabet gücünü analiz edebilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
1.1. İhracatını/İthalatını yapmak istedikleri ürün/ürünlerin 2’li (sektör) GTİP kod bazında rekabet gücünü analiz eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
1.2. İhracatını/İthalatını yapmak istedikleri ürün/ürünlerin 6’lı GTİP kod bazında rekabet gücünü analiz eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2. İhracata konu ürünler ve sektörler için makroekonomik göstergelerinin analizi yapabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.1. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan makroekonomik göstergeleri elde edebileceği web siteleri/linkleri eşleştirir 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.2. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan elde ettiği makroekonomik göstergeleri yorumlar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan elde ettiği makroekonomik göstergeleri tablo ve şekil oluşturarak yeniden düzenler10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.4. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan Türkiye ve diğer ülkelere ait elde ettiği makroekonomik göstergeleri karşılaştırır (kıyaslar) 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
3. İhracata konu ürünler ve sektörlerde en çok ithalat yapan ülkelerde Türk ihracatçılarının pazar payını bulabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
3.1. İhracata konu ürünler ve sektörlerde en çok ithalat yapan ülkeleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
3.2. İhracata konu ürünler ve sektörlerde tespi ettiği en çok ithalat yapan ülkelerde Türk ihracatçılarının pazar payını bulur 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4. İhracata konu ürünler ve sektörler için makroekonomik göstergelerle endeks oluşturarak hedef pazar bulabilecek (Hedef Pazar Analizi) 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4.1. İhracata konu ürünler ve sektörler için muhtemel hedef pazar ülkelere ait makroekonomik ve ticaretle ilgili göstergeleri sınıflar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4.2. İhracata konu ürünler ve sektörler için muhtemel hedef pazar ülkelere ait makroekonomik göstergeler ve ticaretle ilgili göstergeleri kullanarak minimum-maksimum yöntemi ile bir endeks oluşturur 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4.3. Oluşturduğu Hedef Pazar Endeksinde ülkeleri skorlarına (değerlerine) göre sıralar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
5. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin varsa Türkiye ile yaptıkları Serbest (Bölgesel) Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği gibi ticaret anlaşmalarının analizini yapabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
5.1. Türkiye'nin ticaret anlaşması yaptığı ülkeleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
5.2. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin varsa Türkiye ile ticaret anlaşması yapıp yapmadığını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6. Tespit edilen hedef pazar ülkelerde karşılaşılabilecek rakip ülkeleri makroekonomik göstergelerle endeks oluşturarak tespit edebilecek (Rakip Ülke Analizi) 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.1. Tespit edilen hedef pazar ülkelerin en çok ithalat yaptığı ülkeleri belirler 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.2. Tespit edilen hedef pazar ülkelerde rakip ülkelerin pazar payını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.3. Tespit edilen rakip ülkelere ait makroekonomik göstergeleri kullanarak hedef pazar ülkelerle yaptıkları ticaretle ilgili göstergeleri sınıflar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.4. Tespit edilen rakip ülkelere ait makroekonomik göstergeler ve hedef pazar ülkelerle yaptıkları ticaretle ilgili göstergeleri kullanarak minimum-maksimum yöntemi ile bir endeks oluşturur 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.5. Oluşturduğu Hedef Pazarda Rakip Ülke Endeksinde rakip ülkeleri skorlarına (değerlerine) göre sıralar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
7. Tespit edilen rakip ülkelerin hedef pazar ülke ile ticari ilişkilerinin (anlaşmalarının) analizini yapabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
7.1. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin ticaret anlaşmalarını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
7.2. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin varsa rakip ülkelerle ile ticaret anlaşması yapıp yapmadığını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
8. Hedef pazar ülkelerde Türk ihracatçılarının karşılaşılabilecekleri tarife ve tarife dışı engelleri tespit edebilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
8.1. Hedef pazar ülkelerde Türk ihracatçılarının karşılaşılabilecekleri tarifeleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
8.2. Hedef pazar ülkelerde Türk ihracatçılarının karşılaşılabilecekleri tarife dışı engelleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1.Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması
.İhracatın Ülke Ekonomisinin Büyümesindeki Öneminin ve Katkısının Anlatılması, .Yatırım-Üretim-İhracat-İstihdam İlişkisinin Anlatılması
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Rekabet Gücünü Tespit Etme Yöntemleri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative Advantage, RCA) modelinin anlatımı
.Her Öğrencinin Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi, Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti
2.Öğrencilerin Dönem Boyunca Üzerinde Çalışacakları Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi
.Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti,
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizi
3.Her Öğrencinin Dönem Boyunca Projesine Konu Olarak Belirlediği ve İhracatını Yapmak İstediği Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Uygulamalı Tespiti
.Öğrencilerin İhracatını Yapmak İstedikleri Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizini Uygulamalı yapmaları
4Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizi
5Öğrencilerin Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizini Uygulamalı Yapmaları
6.İhraca Konu Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Bulabilme
.Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Bu Pazarlarda Türk İhracatçılarının Pazar Payının Analizi
7.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmeleri
.Öğrencilerin Bu pazarları Makroekonomik Göstergelerle Analiz Etmesi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payının Analizini Uygulamalı Yapmaları
8.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmesi
.Öğrencilerin Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payını Analiz Etmesi
9Hedef Pazar Olarak Tespit Edilen Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizi
10Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Hedef Pazar Olarak Tespit Ettikleri Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizini Uygulamalı Yapmaları.
11Tespit Edilen Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecek Rakip Ülkelerin Tespiti ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizi (Rakip Ülke Analizi)
12Hedef Pazar Ülkelerde Türk İhracatçılarının Karşılaşılabilecekleri Tarifeler ve Tarife Dışı Engellerin Tespit Edilmesi
13Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Tespit Etikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecekleri Rakip Ülkelerin Tespiti (Excel Pivot Yöntemi İle) ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizini Uygulamalı Yapmaları (Uygulamalı Rakip Ülke Analizi)
14.Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Belirledikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşabilecekleri Tarife ve Tarife Dışı Engelleri Uygulamalı Tespit Etmeleri
.Hedef Pazarlarda B2B Müşteri Bulma
Kaynak
Dersle ilgili kitap ve raporlar 1. Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators (BM ESCAP) 2. A Practical Guide to Trade Policy Analysis (BM DTÖ) 3. Trade Flows and Trade Policy Analysis (BM DTÖ, BM UNESCAP) 4. International Economics ( Dominick Salvatore) 5. Principles of Economics/ 9. Bölüm/ Application: International Trade ( N. Gregory Mankiw) 6. Handbook of Statistics/İstatistik Elkitabı (UNCTAD) 7. Review of Maritime Transport (UNCTAD rapor serisi) 8. World Investment Report (UNCTAD rapor serisi) 9. IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu (IMF World Economic Outlook rapor serisi, yılda 2 ana yayın ve 2 güncelleme) .Nisan (güncellemesi aynı yılın Temmuz ayı) .Ekim (güncellemesi takip eden yılın Ocak ayı ) 10. The UNCTAD B2C E-commerce Index (UNCATD rapor serisi) 11. The ICT Development Index (UNCTAD rapor serisi) 12. Küresel Yenilik Endeksi (WIPO Global Innovation Index rapor serisi)
Dersle ilgili ilave kaynaklar 1.TradeMap web sitesi, https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c 2.MacMap web sitesi, https://www.macmap.org/ 3.UNCTAD web sitesi, https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx vehttps://trains.unctad.org/Default.aspx 4.Comtrade web sitesi, https://comtrade.un.org/data/ 5.DTÖ (WTO) web sitesi, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 6.Dünya Bankası web sitesi, https://data.worldbank.org/ 7.IMF web sitesi, http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42 8.WITS web sitesi, https://wits.worldbank.org/ 9.Eurostat Comext web sitesi, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/setupdimselection.do 10.OECD web sitesi, https://stats.oecd.org/ 11.BIS web sitesi, https://stats.bis.org/statx/toc/LBS.html 12.TÜİK web sitesi, https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul 13.TİM web sitesi, https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html 14. UNCTAD TRAINS web sitesi (Tarife dışı engeller için), https://trainsonline.unctad.org/home 15.Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) İstatistikleri, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 16.Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü istatistikleri, https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator 17.Kanada ithalatçı firmalar, https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/searchProduct.html?lang=eng 18.Birleşik Krallık ithalatçı ve ihracatçı firmalar, https://www.uktradeinfo.com/find-uk-traders/ 19.Uluslararası B2B firmalar (ithalat ve ihracatçılar), https://www.kompass.com/ 20.ABD ithalatçı firmalar, https://portexaminer.com/ 21.Küresel Yenilik Endeksi, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ 22.ITU BIT Gelişim Endeksi, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx 23.Ağa Hazırlık Endeksi, https://networkreadinessindex.org/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4312
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı13333
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(147/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İHRACATTA HEDEF ÜRÜN VE ÜLKE ANALİZİECO3211729Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGeleceğin dış ticaret profesyonellerine, hedef ürün ve sektörlerinin rekabet düzeyini ölçme, tespit edilen ürün ve sektörler için hedef pazar bulma, bu pazarlarda karşılaşılabilecek rakip ülkeler ile bu pazarlarda karşılaşılabilecek tarife ve tarife dışı engellerin tespit ve analiz yeteneğini kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; .Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması
.İhracatın Ülke Ekonomisinin Büyümesindeki Öneminin ve Katkısının Anlatılması, .Yatırım-Üretim-İhracat-İstihdam İlişkisinin Anlatılması
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Rekabet Gücünü Tespit Etme Yöntemleri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative Advantage, RCA) modelinin anlatımı
.Her Öğrencinin Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi, Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti,.Öğrencilerin Dönem Boyunca Üzerinde Çalışacakları Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi
.Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti,
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizi,.Her Öğrencinin Dönem Boyunca Projesine Konu Olarak Belirlediği ve İhracatını Yapmak İstediği Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Uygulamalı Tespiti
.Öğrencilerin İhracatını Yapmak İstedikleri Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizini Uygulamalı yapmaları,Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizi,Öğrencilerin Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizini Uygulamalı Yapmaları,.İhraca Konu Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Bulabilme
.Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Bu Pazarlarda Türk İhracatçılarının Pazar Payının Analizi,.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmeleri
.Öğrencilerin Bu pazarları Makroekonomik Göstergelerle Analiz Etmesi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payının Analizini Uygulamalı Yapmaları,.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmesi
.Öğrencilerin Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payını Analiz Etmesi,Hedef Pazar Olarak Tespit Edilen Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizi,Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Hedef Pazar Olarak Tespit Ettikleri Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizini Uygulamalı Yapmaları.,Tespit Edilen Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecek Rakip Ülkelerin Tespiti ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizi (Rakip Ülke Analizi),Hedef Pazar Ülkelerde Türk İhracatçılarının Karşılaşılabilecekleri Tarifeler ve Tarife Dışı Engellerin Tespit Edilmesi,Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Tespit Etikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecekleri Rakip Ülkelerin Tespiti (Excel Pivot Yöntemi İle) ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizini Uygulamalı Yapmaları (Uygulamalı Rakip Ülke Analizi),.Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Belirledikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşabilecekleri Tarife ve Tarife Dışı Engelleri Uygulamalı Tespit Etmeleri
.Hedef Pazarlarda B2B Müşteri Bulma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İhracatını/İthalatını yapmak istedikleri ürün/ürünlerin hem 2’li (sektör) hem de 6’lı GTİP kod bazında rekabet gücünü analiz edebilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
1.1. İhracatını/İthalatını yapmak istedikleri ürün/ürünlerin 2’li (sektör) GTİP kod bazında rekabet gücünü analiz eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
1.2. İhracatını/İthalatını yapmak istedikleri ürün/ürünlerin 6’lı GTİP kod bazında rekabet gücünü analiz eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2. İhracata konu ürünler ve sektörler için makroekonomik göstergelerinin analizi yapabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.1. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan makroekonomik göstergeleri elde edebileceği web siteleri/linkleri eşleştirir 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.2. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan elde ettiği makroekonomik göstergeleri yorumlar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan elde ettiği makroekonomik göstergeleri tablo ve şekil oluşturarak yeniden düzenler10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
2.4. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan Türkiye ve diğer ülkelere ait elde ettiği makroekonomik göstergeleri karşılaştırır (kıyaslar) 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
3. İhracata konu ürünler ve sektörlerde en çok ithalat yapan ülkelerde Türk ihracatçılarının pazar payını bulabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
3.1. İhracata konu ürünler ve sektörlerde en çok ithalat yapan ülkeleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
3.2. İhracata konu ürünler ve sektörlerde tespi ettiği en çok ithalat yapan ülkelerde Türk ihracatçılarının pazar payını bulur 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4. İhracata konu ürünler ve sektörler için makroekonomik göstergelerle endeks oluşturarak hedef pazar bulabilecek (Hedef Pazar Analizi) 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4.1. İhracata konu ürünler ve sektörler için muhtemel hedef pazar ülkelere ait makroekonomik ve ticaretle ilgili göstergeleri sınıflar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4.2. İhracata konu ürünler ve sektörler için muhtemel hedef pazar ülkelere ait makroekonomik göstergeler ve ticaretle ilgili göstergeleri kullanarak minimum-maksimum yöntemi ile bir endeks oluşturur 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
4.3. Oluşturduğu Hedef Pazar Endeksinde ülkeleri skorlarına (değerlerine) göre sıralar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
5. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin varsa Türkiye ile yaptıkları Serbest (Bölgesel) Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği gibi ticaret anlaşmalarının analizini yapabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
5.1. Türkiye'nin ticaret anlaşması yaptığı ülkeleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
5.2. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin varsa Türkiye ile ticaret anlaşması yapıp yapmadığını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6. Tespit edilen hedef pazar ülkelerde karşılaşılabilecek rakip ülkeleri makroekonomik göstergelerle endeks oluşturarak tespit edebilecek (Rakip Ülke Analizi) 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.1. Tespit edilen hedef pazar ülkelerin en çok ithalat yaptığı ülkeleri belirler 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.2. Tespit edilen hedef pazar ülkelerde rakip ülkelerin pazar payını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.3. Tespit edilen rakip ülkelere ait makroekonomik göstergeleri kullanarak hedef pazar ülkelerle yaptıkları ticaretle ilgili göstergeleri sınıflar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.4. Tespit edilen rakip ülkelere ait makroekonomik göstergeler ve hedef pazar ülkelerle yaptıkları ticaretle ilgili göstergeleri kullanarak minimum-maksimum yöntemi ile bir endeks oluşturur 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
6.5. Oluşturduğu Hedef Pazarda Rakip Ülke Endeksinde rakip ülkeleri skorlarına (değerlerine) göre sıralar 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
7. Tespit edilen rakip ülkelerin hedef pazar ülke ile ticari ilişkilerinin (anlaşmalarının) analizini yapabilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
7.1. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin ticaret anlaşmalarını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
7.2. Hedef pazar olarak tespit edilen ülkelerin varsa rakip ülkelerle ile ticaret anlaşması yapıp yapmadığını tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
8. Hedef pazar ülkelerde Türk ihracatçılarının karşılaşılabilecekleri tarife ve tarife dışı engelleri tespit edebilecek 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
8.1. Hedef pazar ülkelerde Türk ihracatçılarının karşılaşılabilecekleri tarifeleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
8.2. Hedef pazar ülkelerde Türk ihracatçılarının karşılaşılabilecekleri tarife dışı engelleri tespit eder 10, 12, 13, 14, 16, 19, 4, 5, 6, 8, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1.Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması
.İhracatın Ülke Ekonomisinin Büyümesindeki Öneminin ve Katkısının Anlatılması, .Yatırım-Üretim-İhracat-İstihdam İlişkisinin Anlatılması
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Rekabet Gücünü Tespit Etme Yöntemleri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative Advantage, RCA) modelinin anlatımı
.Her Öğrencinin Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi, Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti
2.Öğrencilerin Dönem Boyunca Üzerinde Çalışacakları Hedef Ürün/Ürünleri Tespit Etmesi
.Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Tespiti,
.İhracatı Yapılmak İstenen Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizi
3.Her Öğrencinin Dönem Boyunca Projesine Konu Olarak Belirlediği ve İhracatını Yapmak İstediği Hedef Ürün/Ürünlerin Hangi Sektörde Yer Aldığının Uygulamalı Tespiti
.Öğrencilerin İhracatını Yapmak İstedikleri Ürün/Ürünlerin Hem 2’li (Sektör) Hem De 6’lı GTİP Kod Bazında Rekabet Gücünün RCA Modeli ile Analizini Uygulamalı yapmaları
4Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizi
5Öğrencilerin Rekabet Üstünlüğüne Sahip Ürün/Ürünlerin İthalata Dayalı Olma Durumunun Analizini Uygulamalı Yapmaları
6.İhraca Konu Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Bulabilme
.Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Bu Pazarlarda Türk İhracatçılarının Pazar Payının Analizi
7.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmeleri
.Öğrencilerin Bu pazarları Makroekonomik Göstergelerle Analiz Etmesi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payının Analizini Uygulamalı Yapmaları
8.Öğrencilerin İhracat Yapmak Üzere Seçtikleri Ürün/Ürünler ve Sektörler İçin Hedef Pazar Tespit Etmesi
.Öğrencilerin Bu Pazarların Makroekonomik Göstergelerle Analizi
.Öğrencilerin Hedef Pazar Endeksi Oluşturması (Minimum-Maksimum Metodu İle)
.Öğrencilerin Bu Pazarlardaki Türk İhracatçılarının Mevcut ve Potansiyel Pazar Payını Analiz Etmesi
9Hedef Pazar Olarak Tespit Edilen Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizi
10Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Hedef Pazar Olarak Tespit Ettikleri Ülkelerin Varsa Türkiye ile Yaptıkları Serbest Ticaret Anlaşması Gibi Anlaşmaların Analizini Uygulamalı Yapmaları.
11Tespit Edilen Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecek Rakip Ülkelerin Tespiti ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizi (Rakip Ülke Analizi)
12Hedef Pazar Ülkelerde Türk İhracatçılarının Karşılaşılabilecekleri Tarifeler ve Tarife Dışı Engellerin Tespit Edilmesi
13Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Tespit Etikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşılabilecekleri Rakip Ülkelerin Tespiti (Excel Pivot Yöntemi İle) ve Bu Rakip Ülkelerin Hedef Pazar Ülke ile Ticari İlişkilerinin (Anlaşmalarının) Analizini Uygulamalı Yapmaları (Uygulamalı Rakip Ülke Analizi)
14.Öğrencilerin Seçtikleri Ürün/Ürünler İçin Belirledikleri Hedef Pazar Ülkelerde Karşılaşabilecekleri Tarife ve Tarife Dışı Engelleri Uygulamalı Tespit Etmeleri
.Hedef Pazarlarda B2B Müşteri Bulma
Kaynak
Dersle ilgili kitap ve raporlar 1. Trade Statistics in Policymaking: A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators (BM ESCAP) 2. A Practical Guide to Trade Policy Analysis (BM DTÖ) 3. Trade Flows and Trade Policy Analysis (BM DTÖ, BM UNESCAP) 4. International Economics ( Dominick Salvatore) 5. Principles of Economics/ 9. Bölüm/ Application: International Trade ( N. Gregory Mankiw) 6. Handbook of Statistics/İstatistik Elkitabı (UNCTAD) 7. Review of Maritime Transport (UNCTAD rapor serisi) 8. World Investment Report (UNCTAD rapor serisi) 9. IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu (IMF World Economic Outlook rapor serisi, yılda 2 ana yayın ve 2 güncelleme) .Nisan (güncellemesi aynı yılın Temmuz ayı) .Ekim (güncellemesi takip eden yılın Ocak ayı ) 10. The UNCTAD B2C E-commerce Index (UNCATD rapor serisi) 11. The ICT Development Index (UNCTAD rapor serisi) 12. Küresel Yenilik Endeksi (WIPO Global Innovation Index rapor serisi)
Dersle ilgili ilave kaynaklar 1.TradeMap web sitesi, https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c 2.MacMap web sitesi, https://www.macmap.org/ 3.UNCTAD web sitesi, https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx vehttps://trains.unctad.org/Default.aspx 4.Comtrade web sitesi, https://comtrade.un.org/data/ 5.DTÖ (WTO) web sitesi, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 6.Dünya Bankası web sitesi, https://data.worldbank.org/ 7.IMF web sitesi, http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42 8.WITS web sitesi, https://wits.worldbank.org/ 9.Eurostat Comext web sitesi, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/setupdimselection.do 10.OECD web sitesi, https://stats.oecd.org/ 11.BIS web sitesi, https://stats.bis.org/statx/toc/LBS.html 12.TÜİK web sitesi, https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul 13.TİM web sitesi, https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html 14. UNCTAD TRAINS web sitesi (Tarife dışı engeller için), https://trainsonline.unctad.org/home 15.Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) İstatistikleri, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 16.Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü istatistikleri, https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator 17.Kanada ithalatçı firmalar, https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/searchProduct.html?lang=eng 18.Birleşik Krallık ithalatçı ve ihracatçı firmalar, https://www.uktradeinfo.com/find-uk-traders/ 19.Uluslararası B2B firmalar (ithalat ve ihracatçılar), https://www.kompass.com/ 20.ABD ithalatçı firmalar, https://portexaminer.com/ 21.Küresel Yenilik Endeksi, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ 22.ITU BIT Gelişim Endeksi, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx 23.Ağa Hazırlık Endeksi, https://networkreadinessindex.org/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25