Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BANKACILIK VE DÜZENLEMEECO3110843Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yakup ASARKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere bankacılık sektörünün işleyişi ve ve bu sektörle ilgili düzenlemelere dönük genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Bankacılık Sistemleri ve Temel İlkeleri,Ticari Bankalar,Merkez Bankaları ve Görevleri,Krediler ve Kredi Tipleri,Mevduat Hesapları ve Yatırım Ürünleri,Bankacılık Operasyonları ve İşleyişi,Bankacılıkta Risk Yönetimi,Bankacılık Düzenleme Otoriteleri,Bankacılık Düzenlemeleri,Bankacılık ve Para Politikaları,Bankacılığın Ekonomik Etkileri,Uluslararası Bankacılık ve Küresel Finans Sistemleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bankacılık sistemini ve temel kavramları açıklayabilecektir.9A
1.1. Bankaların işlevlerini ve türlerini açıklar.
1.2. Bankacılık terimlerini ve finansal kavramları açıklar.
2. Bankacılık düzenlemelerini ve ilgili politikaları açıklayabilecektir.9A
2.1. Bankacılık düzenlemeleri ve politikalarının amacını ve etkisini değerlendirir.
2.2. Bankacılık düzenlemeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır.
3. Risk yönetimi ve finansal istikrarın bankacılıktaki önemini açıklayabilecektir.9A
3.1. Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi bankacılık risklerini analiz eder.
3.2. Bankaların finansal istikrarı nasıl koruduğunu ve düzenlemelere nasıl uyduğunu açıklar.
4. Bankacılığın temel prensiplerini ve finansal sistemdeki rolünü açıklayabilecektir.9A
4.1. Ekonomide bankaların işlevlerini ve önemini açıklar.
4.2. Farklı banka türlerini ve finans sektöründeki spesifik rollerini açıklar.
4.3. Teknolojik gelişmelerin modern bankacılık uygulamaları üzerindeki etkisini değerlendirir.
5. Bankacılık sektörünü yöneten düzenleyici çerçeveyi açıklayabilecektir.9A
5.1. Banka düzenlemeleri ve denetiminin amaçlarını ve prensiplerini açıklar.
5.2. Düzenleyici kurumların finansal istikrarı sürdürmedeki rolünü değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Bankacılık Sistemleri ve Temel İlkeleri
3Ticari Bankalar
4Merkez Bankaları ve Görevleri
5Krediler ve Kredi Tipleri
6Mevduat Hesapları ve Yatırım Ürünleri
7Bankacılık Operasyonları ve İşleyişi
8Bankacılıkta Risk Yönetimi
9Bankacılık Düzenleme Otoriteleri
10Bankacılık Düzenlemeleri
11Bankacılık ve Para Politikaları
12Bankacılığın Ekonomik Etkileri
13Uluslararası Bankacılık ve Küresel Finans Sistemleri
14Genel Değerlendirme
Kaynak
- Principles of Banking Regulation, Kern Alexander, Cambridge University Press, 2019.
- Bank Management & Financial Services, Peter Rose and Sylvia Hudgins, McGraw Hill, 9th edition, 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13339
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12525
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı15555
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BANKACILIK VE DÜZENLEMEECO3110843Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yakup ASARKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere bankacılık sektörünün işleyişi ve ve bu sektörle ilgili düzenlemelere dönük genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Bankacılık Sistemleri ve Temel İlkeleri,Ticari Bankalar,Merkez Bankaları ve Görevleri,Krediler ve Kredi Tipleri,Mevduat Hesapları ve Yatırım Ürünleri,Bankacılık Operasyonları ve İşleyişi,Bankacılıkta Risk Yönetimi,Bankacılık Düzenleme Otoriteleri,Bankacılık Düzenlemeleri,Bankacılık ve Para Politikaları,Bankacılığın Ekonomik Etkileri,Uluslararası Bankacılık ve Küresel Finans Sistemleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bankacılık sistemini ve temel kavramları açıklayabilecektir.9A
1.1. Bankaların işlevlerini ve türlerini açıklar.
1.2. Bankacılık terimlerini ve finansal kavramları açıklar.
2. Bankacılık düzenlemelerini ve ilgili politikaları açıklayabilecektir.9A
2.1. Bankacılık düzenlemeleri ve politikalarının amacını ve etkisini değerlendirir.
2.2. Bankacılık düzenlemeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır.
3. Risk yönetimi ve finansal istikrarın bankacılıktaki önemini açıklayabilecektir.9A
3.1. Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi bankacılık risklerini analiz eder.
3.2. Bankaların finansal istikrarı nasıl koruduğunu ve düzenlemelere nasıl uyduğunu açıklar.
4. Bankacılığın temel prensiplerini ve finansal sistemdeki rolünü açıklayabilecektir.9A
4.1. Ekonomide bankaların işlevlerini ve önemini açıklar.
4.2. Farklı banka türlerini ve finans sektöründeki spesifik rollerini açıklar.
4.3. Teknolojik gelişmelerin modern bankacılık uygulamaları üzerindeki etkisini değerlendirir.
5. Bankacılık sektörünü yöneten düzenleyici çerçeveyi açıklayabilecektir.9A
5.1. Banka düzenlemeleri ve denetiminin amaçlarını ve prensiplerini açıklar.
5.2. Düzenleyici kurumların finansal istikrarı sürdürmedeki rolünü değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Bankacılık Sistemleri ve Temel İlkeleri
3Ticari Bankalar
4Merkez Bankaları ve Görevleri
5Krediler ve Kredi Tipleri
6Mevduat Hesapları ve Yatırım Ürünleri
7Bankacılık Operasyonları ve İşleyişi
8Bankacılıkta Risk Yönetimi
9Bankacılık Düzenleme Otoriteleri
10Bankacılık Düzenlemeleri
11Bankacılık ve Para Politikaları
12Bankacılığın Ekonomik Etkileri
13Uluslararası Bankacılık ve Küresel Finans Sistemleri
14Genel Değerlendirme
Kaynak
- Principles of Banking Regulation, Kern Alexander, Cambridge University Press, 2019.
- Bank Management & Financial Services, Peter Rose and Sylvia Hudgins, McGraw Hill, 9th edition, 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25