Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİK IECO2152740Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere bilginin toplanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında yetenek kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
,Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Merkezi Eğilim Ölçüleri
,Değişkenlik Ölçüleri
,Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
,İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
,Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
,Ayrık Olasılık Dağılımları
,Sürekli Olasılık Dağılımları
,Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
,Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı,Güven Aralıkları
,Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal Araştırmalarda İstatistiğin sınırlı, fakat önemli rolünü tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
1.1 İstatistik terminolojisini bilir
1.2 Tanımsal ve çıkarımsal istatistiğin farkını ayırt eder
1.3 Her değişkenin veri tipini ve ölçüm düzeyini belirler
2. Verinin daha anlaşılır kılınmasında tanımsal istatistiğin amacını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
2.1 Nitel ve nicel veriyi, frekans dağılımları, çubuk diyagramları, daire dilimi grafikleri, histogramlar, frekans poligonu ve ojiv yoluyla özetler
2.2 Veriyi aritmetik ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerini kullanarak özetler
2.3 Veriyi değişim aralığı, varyans ve standart sapma gibi değişkenlik ölçülerini kullanarak tanımlar
3. İlişkilerin önemini tanımlamak ve analiz etmek için ilişki ölçülerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
3.1 Serpilme diyagramlarını yorumlar
3.2 İki değişkenli veri setinin kovaryansını ve korelasyon katsayısını yorumlar
3.3 Toplam, açıklanan ve açıklanmayan varyans kavramlarını açıklar
4. Belirsizlik durumlarında karar verme için olasılık teorisinden nasıl yararlanacağını hatırlayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
4.1 Olasılığın klasik ve göreceli frekans yorumunu kullanarak bir olayın olasılığını hesaplar
4.2 Toplam ve çarpım kurallarını kullanarak birleşik olayların olasılığını hesaplar
4.3 Bir olayın koşullu olasılığını hesaplar
5. Tesadüfi bir değişkenin davranışının olasılık dağılımı yoluyla nasıl özetlendiğini açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
5.1 Ayrık ve sürekli tesadüfi değişkenler arasındaki farkı açıklar
5.2 Normal dağılımın özelliklerini açıklar
5.3 En yaygın olasılık dağılımlarını tanır
6. Örnekleme prosedürlerini ve örnekleme dağımlarını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
6.1 Tesadüfi örnekleme kavramını açıklar
6.2 Örnek ortalamalarının örnekleme dağılımını tanımlar
6.3 Merkezi limit teoremini tanımlar
7. Kestirimin mantığını ve örnek, örneklem dağılımı ve anakütlenin rolünü açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
7.1 Anakütle ortalaması için z ve t istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
7.2 Anakütle ortalamasının kestiriminde uygun örnek büyüklüğünü belirler
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
2Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
3Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
4Merkezi Eğilim Ölçüleri
5Değişkenlik Ölçüleri
6Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
7İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
8Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
9Ayrık Olasılık Dağılımları
10Sürekli Olasılık Dağılımları
11Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
12Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı
13Güven Aralıkları
14Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
Kaynak
[1] Statistics for Business and Economics, 14th edition, McClave, Benson, Sincich, Pearson, 2022 [2] Statistics for Business and Economics, 11th Edition, David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, South-Western Cengage Learning, 2011
[3] İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018 [4] Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10550
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11818
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİK IECO2152740Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere bilginin toplanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında yetenek kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
,Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Merkezi Eğilim Ölçüleri
,Değişkenlik Ölçüleri
,Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
,İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
,Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
,Ayrık Olasılık Dağılımları
,Sürekli Olasılık Dağılımları
,Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
,Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı,Güven Aralıkları
,Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal Araştırmalarda İstatistiğin sınırlı, fakat önemli rolünü tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
1.1 İstatistik terminolojisini bilir
1.2 Tanımsal ve çıkarımsal istatistiğin farkını ayırt eder
1.3 Her değişkenin veri tipini ve ölçüm düzeyini belirler
2. Verinin daha anlaşılır kılınmasında tanımsal istatistiğin amacını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
2.1 Nitel ve nicel veriyi, frekans dağılımları, çubuk diyagramları, daire dilimi grafikleri, histogramlar, frekans poligonu ve ojiv yoluyla özetler
2.2 Veriyi aritmetik ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerini kullanarak özetler
2.3 Veriyi değişim aralığı, varyans ve standart sapma gibi değişkenlik ölçülerini kullanarak tanımlar
3. İlişkilerin önemini tanımlamak ve analiz etmek için ilişki ölçülerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
3.1 Serpilme diyagramlarını yorumlar
3.2 İki değişkenli veri setinin kovaryansını ve korelasyon katsayısını yorumlar
3.3 Toplam, açıklanan ve açıklanmayan varyans kavramlarını açıklar
4. Belirsizlik durumlarında karar verme için olasılık teorisinden nasıl yararlanacağını hatırlayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
4.1 Olasılığın klasik ve göreceli frekans yorumunu kullanarak bir olayın olasılığını hesaplar
4.2 Toplam ve çarpım kurallarını kullanarak birleşik olayların olasılığını hesaplar
4.3 Bir olayın koşullu olasılığını hesaplar
5. Tesadüfi bir değişkenin davranışının olasılık dağılımı yoluyla nasıl özetlendiğini açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
5.1 Ayrık ve sürekli tesadüfi değişkenler arasındaki farkı açıklar
5.2 Normal dağılımın özelliklerini açıklar
5.3 En yaygın olasılık dağılımlarını tanır
6. Örnekleme prosedürlerini ve örnekleme dağımlarını açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
6.1 Tesadüfi örnekleme kavramını açıklar
6.2 Örnek ortalamalarının örnekleme dağılımını tanımlar
6.3 Merkezi limit teoremini tanımlar
7. Kestirimin mantığını ve örnek, örneklem dağılımı ve anakütlenin rolünü açıklayabilecektir.10, 16, 6, 9A, E, G
7.1 Anakütle ortalaması için z ve t istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
7.2 Anakütle ortalamasının kestiriminde uygun örnek büyüklüğünü belirler
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
2Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
3Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
4Merkezi Eğilim Ölçüleri
5Değişkenlik Ölçüleri
6Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
7İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
8Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
9Ayrık Olasılık Dağılımları
10Sürekli Olasılık Dağılımları
11Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
12Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı
13Güven Aralıkları
14Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
Kaynak
[1] Statistics for Business and Economics, 14th edition, McClave, Benson, Sincich, Pearson, 2022 [2] Statistics for Business and Economics, 11th Edition, David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, South-Western Cengage Learning, 2011
[3] İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018 [4] Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25