Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSA GİRİŞECO1224590Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİş yaşamında ihtiyaç duyulan temel finansal becerileri öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Sistem, Piyasaları ve İşletmelerde Finans Fonksiyonunun önemi,Finans Yöneticisinin finansal sistem içindeki rolü,Finansal Planlama, Tahmin ve Kontrol,Finansal Analiz,Paranın Zaman Maliyeti: Nominal Faiz, Reel Faiz ve Bileşenleri,Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer,Paranın Zaman Değeri: Bugünki Değer,Anuite ile Çoklu Nakit Akışları: Bugünkü ve Gelecek Değerleri,Değerleme: Hisse Senetleri ve Yatırım Araçları,Risk ve Getiri,Yatırım Projelerinin Değerlenmesi,Sermaye Yapısı ve Teorisi,Çalışma Sermayesi ve Yönetimi,Finansta Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Temel Finans Kavramlarını tanımlayabilecektir.14, 18, 9A
1.1. Finans Kavramını açıklar, Finansal Sistem içinde Finans Yöneticisinin Rolünü tanımlar14, 6, 9
1.2. Finans Yöneticisinin İşletme Başarısına olan Katkısını Açıklar14, 6, 9
1.3. Finans Yöneticilerinin Diğer Fonksiyonlarla olan ilişkisini anlatır.14, 6, 9
2. Finansal Sistem ve Bileşenlerini tanımlayabilecektir. 13, 14, 16, 18, 9A
2.1 Finansal Sistemi Tanımlar14, 6, 9
2.2. Finansal Sistemin Bileşenlerini anlatır.10, 14, 9
3. Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol süreçlerini tanımlayabilecektir. 10, 13, 14, 9A
3.1. Mali Tabloları Tanımlar13, 9
3.2. Mali Tablolardaki rasyoları analiz ederek tablolardaki dataları anlamlı enformasyona dönüştürür.10, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 4, 6, 9
4. Paranın zaman değerini hesaplayabilecektir.12, 6, 9A
4.1 Paranın Zaman Maliyetini Açıklar12, 14, 6, 9
4.2. Paranın gelecek Değerini hesaplar12, 14, 6, 9
5. Menkul kıymetleri değerlendirebilecektir.12, 6, 9A
5.1 Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarını Tanımlar18, 9
5.2. Faiz oranlarının finansal kararlar üzerindeki etkilerini anlatır10, 14, 19, 9
6. Risk ve Beklenen Getiri oranlarını analiz edebilecektir.12, 6, 9A
6.1. Risk ve Getiri Kavramlarını tanımlar.6, 9
6.2. Risk, Getiri ve Likidite arasındaki ilişkiyi açıklar.10, 12, 14, 19, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Sistem, Piyasaları ve İşletmelerde Finans Fonksiyonunun önemi
2Finans Yöneticisinin finansal sistem içindeki rolü
3Finansal Planlama, Tahmin ve Kontrol
4Finansal Analiz
5Paranın Zaman Maliyeti: Nominal Faiz, Reel Faiz ve Bileşenleri
6Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer
7Paranın Zaman Değeri: Bugünki Değer
8Anuite ile Çoklu Nakit Akışları: Bugünkü ve Gelecek Değerleri
9Değerleme: Hisse Senetleri ve Yatırım Araçları
10Risk ve Getiri
11Yatırım Projelerinin Değerlenmesi
12Sermaye Yapısı ve Teorisi
13Çalışma Sermayesi ve Yönetimi
14Finansta Güncel Konular
Kaynak
Gitman and Zutter (2023) Principles of Managerial Finance, 14th Edition. Pearson. Okuma Önerileri 1. Rhee, R. J. (2023). Corporate Finance. Aspen Publishing. 2. Kaur, P. (2023). Financial markets and institutions. Sultan Chand & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı133
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı13333
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSA GİRİŞECO1224590Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİş yaşamında ihtiyaç duyulan temel finansal becerileri öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Sistem, Piyasaları ve İşletmelerde Finans Fonksiyonunun önemi,Finans Yöneticisinin finansal sistem içindeki rolü,Finansal Planlama, Tahmin ve Kontrol,Finansal Analiz,Paranın Zaman Maliyeti: Nominal Faiz, Reel Faiz ve Bileşenleri,Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer,Paranın Zaman Değeri: Bugünki Değer,Anuite ile Çoklu Nakit Akışları: Bugünkü ve Gelecek Değerleri,Değerleme: Hisse Senetleri ve Yatırım Araçları,Risk ve Getiri,Yatırım Projelerinin Değerlenmesi,Sermaye Yapısı ve Teorisi,Çalışma Sermayesi ve Yönetimi,Finansta Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Temel Finans Kavramlarını tanımlayabilecektir.14, 18, 9A
1.1. Finans Kavramını açıklar, Finansal Sistem içinde Finans Yöneticisinin Rolünü tanımlar14, 6, 9
1.2. Finans Yöneticisinin İşletme Başarısına olan Katkısını Açıklar14, 6, 9
1.3. Finans Yöneticilerinin Diğer Fonksiyonlarla olan ilişkisini anlatır.14, 6, 9
2. Finansal Sistem ve Bileşenlerini tanımlayabilecektir. 13, 14, 16, 18, 9A
2.1 Finansal Sistemi Tanımlar14, 6, 9
2.2. Finansal Sistemin Bileşenlerini anlatır.10, 14, 9
3. Finansal Planlama, Analiz ve Kontrol süreçlerini tanımlayabilecektir. 10, 13, 14, 9A
3.1. Mali Tabloları Tanımlar13, 9
3.2. Mali Tablolardaki rasyoları analiz ederek tablolardaki dataları anlamlı enformasyona dönüştürür.10, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 4, 6, 9
4. Paranın zaman değerini hesaplayabilecektir.12, 6, 9A
4.1 Paranın Zaman Maliyetini Açıklar12, 14, 6, 9
4.2. Paranın gelecek Değerini hesaplar12, 14, 6, 9
5. Menkul kıymetleri değerlendirebilecektir.12, 6, 9A
5.1 Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarını Tanımlar18, 9
5.2. Faiz oranlarının finansal kararlar üzerindeki etkilerini anlatır10, 14, 19, 9
6. Risk ve Beklenen Getiri oranlarını analiz edebilecektir.12, 6, 9A
6.1. Risk ve Getiri Kavramlarını tanımlar.6, 9
6.2. Risk, Getiri ve Likidite arasındaki ilişkiyi açıklar.10, 12, 14, 19, 6, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Sistem, Piyasaları ve İşletmelerde Finans Fonksiyonunun önemi
2Finans Yöneticisinin finansal sistem içindeki rolü
3Finansal Planlama, Tahmin ve Kontrol
4Finansal Analiz
5Paranın Zaman Maliyeti: Nominal Faiz, Reel Faiz ve Bileşenleri
6Paranın Zaman Değeri: Gelecek Değer
7Paranın Zaman Değeri: Bugünki Değer
8Anuite ile Çoklu Nakit Akışları: Bugünkü ve Gelecek Değerleri
9Değerleme: Hisse Senetleri ve Yatırım Araçları
10Risk ve Getiri
11Yatırım Projelerinin Değerlenmesi
12Sermaye Yapısı ve Teorisi
13Çalışma Sermayesi ve Yönetimi
14Finansta Güncel Konular
Kaynak
Gitman and Zutter (2023) Principles of Managerial Finance, 14th Edition. Pearson. Okuma Önerileri 1. Rhee, R. J. (2023). Corporate Finance. Aspen Publishing. 2. Kaur, P. (2023). Financial markets and institutions. Sultan Chand & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25