Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİECO4113616Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin ekonomideki rolünü, eşitsizlik bağlamındaki meseleler eşliğinde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Temel Kavramlar,Geçmişten Bugüne Perspektifler,Ekonomik Bir Birim Olarak Aile,Feminist İktisat Perspektifi,Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler,Kadınların İşgücüne Katılımı,İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları,Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları,Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları,İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori,Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları,Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumsal cinsiyetin ekonomik temellerini teorik bir perspektiften açıklayabilecektir. 10, 14, 9A
1.1. Konuya dair temel kavramlara hakim olur.
1.2 Geçmişten bugüne toplumsal cinsiyete bakışı anlatır.
1.3 Ailenin iktisadi rolünü değerlendirir.
2. İşgücündeki cinsiyet temelli dinamikleri açıklayabilecektir.10, 14, 9A
2.1 Kadınların işgücüne katılımına dair unsurları analiz eder.
2.2 İş piyasası çıktılarındaki cinsiyet farklılıklarını değerlendirir.
3. Cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları anlayabilecektir.10, 14, 9A
3.1 Cinsiyet bağlamında eğitim kazanımları arasındaki farklılıkları analiz eder.
3.2 Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliklerini değerlendirir.
3.3 İşgücü piyasasındaki ayrımcılıklara dair teorilere hakim olur.
4. Toplumsal cinsiyet konularında politika geliştirebilecektir.10, 9A
4.1 İşgücü piyasasında cinsiyet eşitliği için öneriler geliştirir.
4.2 Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltacak politikalar geliştirir.
5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında 5. amaç olan cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine dair farkındalığa katkıda bulunabilecektir.10, 13, 16, 9A
5.2 Toplumsal eşitlik ve kadının güçlendirilmesi konularında küresel iyi uygulamaları inceler.
5.3 Yaşadığı toplumda cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı ve çabası olan bir birey/profesyonel olur.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Temel Kavramlar
2Geçmişten Bugüne Perspektifler
3Ekonomik Bir Birim Olarak Aile
4Feminist İktisat Perspektifi
5Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler
6Kadınların İşgücüne Katılımı
7İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları
8Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları
9Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları
10İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori
11Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları
12Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar
13Proje sunumları
14Proje sunumları
Kaynak
Francine D. Blau and Anne E. Winkler, The Economics of Women, Men, and Work, 8th ed. (New York: Oxford, 2018)
EK KAYNAKLAR Saul D. Hoffman and Susan L. Averett, Women and the Economy: Family, Work, and Pay, 3rd ed. (London: Palgrave, 2016) World Bank. 2012. World Development Report 2012 : Gender Equality and Development. World Bank.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12525
Okul Dışı Diğer Faaliyetler3515
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(147/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİECO4113616Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin ekonomideki rolünü, eşitsizlik bağlamındaki meseleler eşliğinde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Temel Kavramlar,Geçmişten Bugüne Perspektifler,Ekonomik Bir Birim Olarak Aile,Feminist İktisat Perspektifi,Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler,Kadınların İşgücüne Katılımı,İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları,Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları,Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları,İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori,Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları,Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumsal cinsiyetin ekonomik temellerini teorik bir perspektiften açıklayabilecektir. 10, 14, 9A
1.1. Konuya dair temel kavramlara hakim olur.
1.2 Geçmişten bugüne toplumsal cinsiyete bakışı anlatır.
1.3 Ailenin iktisadi rolünü değerlendirir.
2. İşgücündeki cinsiyet temelli dinamikleri açıklayabilecektir.10, 14, 9A
2.1 Kadınların işgücüne katılımına dair unsurları analiz eder.
2.2 İş piyasası çıktılarındaki cinsiyet farklılıklarını değerlendirir.
3. Cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları anlayabilecektir.10, 14, 9A
3.1 Cinsiyet bağlamında eğitim kazanımları arasındaki farklılıkları analiz eder.
3.2 Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliklerini değerlendirir.
3.3 İşgücü piyasasındaki ayrımcılıklara dair teorilere hakim olur.
4. Toplumsal cinsiyet konularında politika geliştirebilecektir.10, 9A
4.1 İşgücü piyasasında cinsiyet eşitliği için öneriler geliştirir.
4.2 Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltacak politikalar geliştirir.
5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında 5. amaç olan cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine dair farkındalığa katkıda bulunabilecektir.10, 13, 16, 9A
5.2 Toplumsal eşitlik ve kadının güçlendirilmesi konularında küresel iyi uygulamaları inceler.
5.3 Yaşadığı toplumda cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı ve çabası olan bir birey/profesyonel olur.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Temel Kavramlar
2Geçmişten Bugüne Perspektifler
3Ekonomik Bir Birim Olarak Aile
4Feminist İktisat Perspektifi
5Cinsiyet ve İşgücü: Temel Dinamikler
6Kadınların İşgücüne Katılımı
7İş Piyasasında Cinsiyet Farklılıkları
8Eğitim Kazanımlarında Cinsiyet Farklılıkları
9Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları
10İş Piyasasında Ayrımcılık: Teori
11Irk, Din ve Sınıf Bazlı Cinsiyet Ayrımcılıkları
12Ayrımcılık ve Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Politikalar
13Proje sunumları
14Proje sunumları
Kaynak
Francine D. Blau and Anne E. Winkler, The Economics of Women, Men, and Work, 8th ed. (New York: Oxford, 2018)
EK KAYNAKLAR Saul D. Hoffman and Susan L. Averett, Women and the Economy: Family, Work, and Pay, 3rd ed. (London: Palgrave, 2016) World Bank. 2012. World Development Report 2012 : Gender Equality and Development. World Bank.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25