Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YENİLİK EKONOMİSİECO4110839Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğin en önemli belirleyicilerinden biri olan yenilik ve teknoloji transferi hakkında gerekli teorik altyapıyı oluşturmaktır. Dersin konuları ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri, farklı bakış açılarına göre yeniliğin ekonomik büyüme ve kalkınmadaki yeri, yenilik süreçlerinin tarihsel gelişimi, piyasa yapısı ve yenilikçi firmalar, yeniliğin mikroekonomik ve makroekonomik kurumları, firmalar arasında bilgi paylaşımı ve bilgi dağılımı olarak özetlenebilir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Giriş,Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri
,Schumpeter ve Yaratıcı Yıkım Teorisi
,Bilimle İlişkili Teknolojinin Yükselişi
,Sanayi Devrimleri
,Yeniliğin Mikroiktisadı,Yeniliğin Makroiktisadı
,Yenilik ve Kamu Politikaları
,Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri-Çeşitli Ülke Deneyimleri
,Bölgesel ve Ulusal Yenilik Sistemleri
,Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik
,Yenilik ve Kurumlar,Firmalar ve Yenilik,Proje Sunumları/Tartışma,Proje Sunumları Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yenilik iktisadı ile ilgili genel kavramları tanımlar ve yorumlayabilir. 10, 18, 9A
1.1 Bilim, teknoloji ve yenilik kavramlarını açıklar10, 18, 9A
1.2 Yeniliğe tarihsel bir bakışla yaklaşır10, 18, 9A
2. Bilim, teknoloji ve yenilik olgularının birbirleri olan ilişkilerini ana hatlarıyla açıklayabilir. 10, 18, 9A
2.1 Yeniliğin mikro iktisadını kavrar10, 18, 9A
2.2 Ulusal yenilik sistemleri öğrenir10, 18, 9A
3. Sanayi devrimi yıllarından başlayarak yenilik iktisadının tarihsel gelişimini analiz edebilir. 10, 18, 9A
3.1 Teknoloji ve iktisadi büyüme(dışsal) ilişkisini açıklar10, 18, 9A
3.2 Teknoloji ve yenilik için devlet politikalarının önemini açıklar10, 18, 9A
4. Yeniliğin mikro iktisadı hakkındaki teorileri test ederek toplam faktör verimliliği hakkındaki teorileri ana hatlarıyla açıklayabilir. 10, 18, 9A
4.1 Teknoloji ve mikro verimlilik artışını öğrenir10, 18, 9A
4.2 Yenilik ekonomisi hakkındaki literatüre hakim olur10, 18, 9A
5. Ulusal inovasyon sistemleri hakkında bilgi verebilir. 10, 18, 9A
5.1 Ulusal inovasyon sistemleriyle yenilik ekonomisi ilişkisini açıklar10, 18, 9A
5.2 Teknoloji ve çevre sorunlarını ders kapsamında açıklar10, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Giriş
2Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri
3Schumpeter ve Yaratıcı Yıkım Teorisi
4Bilimle İlişkili Teknolojinin Yükselişi
5Sanayi Devrimleri
6Yeniliğin Mikroiktisadı
7Yeniliğin Makroiktisadı
8Yenilik ve Kamu Politikaları
9Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri-Çeşitli Ülke Deneyimleri
10Bölgesel ve Ulusal Yenilik Sistemleri
11Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik
12Yenilik ve Kurumlar
12Firmalar ve Yenilik
13Proje Sunumları/Tartışma
14Proje Sunumları Tartışma
Kaynak
Schumpeter, J. A. (1947), The creative response in economic history, Journal of Economic History 7, 149-159. Antonelli, C. (2009), The economics of innovation: From the classical legacies to theeconomics of complexity, Economics of Innovation and New Technology 18, 611–646. Antonelli, C. (2011), The economic complexity of technological change: Knowledgeinteractions and path dependence, in Antonelli, C. (ed.) Handbook on the Economic Complexity of Technological Change” Edward Elgar, Cheltenham, pp.1-62. Antonelli, C. (2017), Endogenous Innovation: The Economics of an Emergent System, Cheltenham, Edward ElgarAntonelli, C. (2018), The Knowledge Growth Regime. A Schumpeterian Approach, London, MacMillan, forthcoming Related articles, reports and statistics

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati339
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)9
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(9/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YENİLİK EKONOMİSİECO4110839Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğin en önemli belirleyicilerinden biri olan yenilik ve teknoloji transferi hakkında gerekli teorik altyapıyı oluşturmaktır. Dersin konuları ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri, farklı bakış açılarına göre yeniliğin ekonomik büyüme ve kalkınmadaki yeri, yenilik süreçlerinin tarihsel gelişimi, piyasa yapısı ve yenilikçi firmalar, yeniliğin mikroekonomik ve makroekonomik kurumları, firmalar arasında bilgi paylaşımı ve bilgi dağılımı olarak özetlenebilir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Giriş,Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri
,Schumpeter ve Yaratıcı Yıkım Teorisi
,Bilimle İlişkili Teknolojinin Yükselişi
,Sanayi Devrimleri
,Yeniliğin Mikroiktisadı,Yeniliğin Makroiktisadı
,Yenilik ve Kamu Politikaları
,Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri-Çeşitli Ülke Deneyimleri
,Bölgesel ve Ulusal Yenilik Sistemleri
,Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik
,Yenilik ve Kurumlar,Firmalar ve Yenilik,Proje Sunumları/Tartışma,Proje Sunumları Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yenilik iktisadı ile ilgili genel kavramları tanımlar ve yorumlayabilir. 10, 18, 9A
1.1 Bilim, teknoloji ve yenilik kavramlarını açıklar10, 18, 9A
1.2 Yeniliğe tarihsel bir bakışla yaklaşır10, 18, 9A
2. Bilim, teknoloji ve yenilik olgularının birbirleri olan ilişkilerini ana hatlarıyla açıklayabilir. 10, 18, 9A
2.1 Yeniliğin mikro iktisadını kavrar10, 18, 9A
2.2 Ulusal yenilik sistemleri öğrenir10, 18, 9A
3. Sanayi devrimi yıllarından başlayarak yenilik iktisadının tarihsel gelişimini analiz edebilir. 10, 18, 9A
3.1 Teknoloji ve iktisadi büyüme(dışsal) ilişkisini açıklar10, 18, 9A
3.2 Teknoloji ve yenilik için devlet politikalarının önemini açıklar10, 18, 9A
4. Yeniliğin mikro iktisadı hakkındaki teorileri test ederek toplam faktör verimliliği hakkındaki teorileri ana hatlarıyla açıklayabilir. 10, 18, 9A
4.1 Teknoloji ve mikro verimlilik artışını öğrenir10, 18, 9A
4.2 Yenilik ekonomisi hakkındaki literatüre hakim olur10, 18, 9A
5. Ulusal inovasyon sistemleri hakkında bilgi verebilir. 10, 18, 9A
5.1 Ulusal inovasyon sistemleriyle yenilik ekonomisi ilişkisini açıklar10, 18, 9A
5.2 Teknoloji ve çevre sorunlarını ders kapsamında açıklar10, 18, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Giriş
2Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri
3Schumpeter ve Yaratıcı Yıkım Teorisi
4Bilimle İlişkili Teknolojinin Yükselişi
5Sanayi Devrimleri
6Yeniliğin Mikroiktisadı
7Yeniliğin Makroiktisadı
8Yenilik ve Kamu Politikaları
9Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeniliğin Yeri-Çeşitli Ülke Deneyimleri
10Bölgesel ve Ulusal Yenilik Sistemleri
11Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Yenilik
12Yenilik ve Kurumlar
12Firmalar ve Yenilik
13Proje Sunumları/Tartışma
14Proje Sunumları Tartışma
Kaynak
Schumpeter, J. A. (1947), The creative response in economic history, Journal of Economic History 7, 149-159. Antonelli, C. (2009), The economics of innovation: From the classical legacies to theeconomics of complexity, Economics of Innovation and New Technology 18, 611–646. Antonelli, C. (2011), The economic complexity of technological change: Knowledgeinteractions and path dependence, in Antonelli, C. (ed.) Handbook on the Economic Complexity of Technological Change” Edward Elgar, Cheltenham, pp.1-62. Antonelli, C. (2017), Endogenous Innovation: The Economics of an Emergent System, Cheltenham, Edward ElgarAntonelli, C. (2018), The Knowledge Growth Regime. A Schumpeterian Approach, London, MacMillan, forthcoming Related articles, reports and statistics

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25