Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİECO1234480Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin finansal raporlamaları ve mali tablo işlemleri için gerekli olan temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir.12, 16, 6, 9A
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır.6, 9A
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır.16, 9A
1.3. Tek düzen hesap planındaki hesapları ve gruplarını açıklar.6, 9A
2. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklayabilecektir.12, 16, 6, 9A
2.1. Muhasebenin türlerini anlatır.16, 6, 9A
2.2. Mali tablo kullanıcılarını açıklar.6, 9A
2.3. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder.6, 9A
3. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini açıklayabilecektir.12, 16, 9A
3.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar.9A
3.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır.6, 9A
3.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular.12, 16, 6, 9A
3.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar.6, 9A
4. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir.12, 16, 6, 9A
4.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir.6, 9A
4.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar.12, 6, 9A
4.3. Gelir ve giderleri ilgili gruplar altında tasnif eder.9A
5. İşletmeleri mali açıdan analiz edebilecektir.12, 16, 6, 9A
5.1. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır.6, 9A
5.2. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir.12, 16, 9A
5.3. Finansal tablolardaki temel sınıflandırma kriterlerini uygular.6, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensiplerİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
2Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planıİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
3Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
4İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterlerİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
5Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları
6Stok hareketlerini izleme yöntemleri
7Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
8Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri
9Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları
10Gelir ve gider tahakkukları
11Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları
12Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)
13Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)
14Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi
Kaynak
Accounting Principles, Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Wiley , 12. Edition, 2015 Fundamentals of financial accounting Phillips, F., Clor-Proell, S., Libby, R., & Libby, P. A. 2022.
Principles of Management Accounting. Sultan Chand & Sons. Maheshwari, S. N., Maheshwari, S. K., 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14114
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı10110
Toplam İş Yükü (Saat)145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(145/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİECO1234480Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin finansal raporlamaları ve mali tablo işlemleri için gerekli olan temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir.12, 16, 6, 9A
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır.6, 9A
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır.16, 9A
1.3. Tek düzen hesap planındaki hesapları ve gruplarını açıklar.6, 9A
2. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklayabilecektir.12, 16, 6, 9A
2.1. Muhasebenin türlerini anlatır.16, 6, 9A
2.2. Mali tablo kullanıcılarını açıklar.6, 9A
2.3. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder.6, 9A
3. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini açıklayabilecektir.12, 16, 9A
3.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar.9A
3.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır.6, 9A
3.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular.12, 16, 6, 9A
3.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar.6, 9A
4. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir.12, 16, 6, 9A
4.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir.6, 9A
4.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar.12, 6, 9A
4.3. Gelir ve giderleri ilgili gruplar altında tasnif eder.9A
5. İşletmeleri mali açıdan analiz edebilecektir.12, 16, 6, 9A
5.1. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır.6, 9A
5.2. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir.12, 16, 9A
5.3. Finansal tablolardaki temel sınıflandırma kriterlerini uygular.6, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensiplerİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
2Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planıİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
3Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
4İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterlerİlk kaynak kitaptan ilgili bölüm
5Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları
6Stok hareketlerini izleme yöntemleri
7Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
8Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri
9Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları
10Gelir ve gider tahakkukları
11Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları
12Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)
13Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)
14Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi
Kaynak
Accounting Principles, Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Wiley , 12. Edition, 2015 Fundamentals of financial accounting Phillips, F., Clor-Proell, S., Libby, R., & Libby, P. A. 2022.
Principles of Management Accounting. Sultan Chand & Sons. Maheshwari, S. N., Maheshwari, S. K., 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25