Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİSANS BİTİRME PROJESİECO4213618Bahar Dönemi3+0320
Ders Programı

( A ) Perşembe 13:30-14:15

( A ) Perşembe 14:30-15:15

( A ) Perşembe 15:30-16:15

( A ) Perşembe 20:30-21:15

( A ) Perşembe 21:30-22:15

( A ) Perşembe 22:30-23:15

( B ) Cuma 20:30-21:15

( B ) Cuma 21:30-22:15

( B ) Cuma 22:30-23:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER, Dr.Öğr.Üye. Hakan YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitirme tezinin amacı, öğrencinin geçmiş dönemlerde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesini ve sunmasını sağlanmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,Birlikte okuma ve kontrollerin yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma ve literatür planlamasının genel ilkelerini açıklayabilecektir.10, 9D, E
1.1 Bireysel çalışma özellikleri kazanır
1.2 Literatür taraması yapar
2. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilecektir.10, 14, 9D, E
2.1 Veri tabanlarında araştırma yapar
2.2 Çalışmanın başlıklarını ve başlık derecelerini belirler
3. Literature taraması, veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilecektir.10, 14, 9D, E
3.1 Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olur
3.2 Proje ödevi/bitirme ödevi için kurallara uygun özet çıkarır
4. Kavramları alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanabilecektir.10, 14, 9D, E
4.1 Lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanır
4.2 Teorik ve pratik kavramlar arasında ilişki kurar
5. Çalışmasını raporlayabilecektir.10, 14, 9D, E
5.1 Teorilerden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırır
5.2 Neden-sonuç ilişkilerini kurar
5.3 Neden-sonuç ilişkilerini açıklama becerisi kazanır
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Danışman ile birlikte çalışma planının yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıAraştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması
5Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
6Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
7Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
8Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
9İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
10İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
11İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüLiteratür araştırması yapılması
12İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüLiteratür araştırması yapılması
13İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüLiteratür araştırması yapılması
14Birlikte okuma ve kontrollerin yapılmasıLiteratür araştırması yapılması
Kaynak
T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU: https://www.medipol.edu.tr//medium/document-file-330.vsf
[1] Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri [2] Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1500500
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer1100100
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)600
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(600/30)20
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİSANS BİTİRME PROJESİECO4213618Bahar Dönemi3+0320
Ders Programı

( A ) Perşembe 13:30-14:15

( A ) Perşembe 14:30-15:15

( A ) Perşembe 15:30-16:15

( A ) Perşembe 20:30-21:15

( A ) Perşembe 21:30-22:15

( A ) Perşembe 22:30-23:15

( B ) Cuma 20:30-21:15

( B ) Cuma 21:30-22:15

( B ) Cuma 22:30-23:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER, Dr.Öğr.Üye. Hakan YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitirme tezinin amacı, öğrencinin geçmiş dönemlerde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesini ve sunmasını sağlanmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,Birlikte okuma ve kontrollerin yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma ve literatür planlamasının genel ilkelerini açıklayabilecektir.10, 9D, E
1.1 Bireysel çalışma özellikleri kazanır
1.2 Literatür taraması yapar
2. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilecektir.10, 14, 9D, E
2.1 Veri tabanlarında araştırma yapar
2.2 Çalışmanın başlıklarını ve başlık derecelerini belirler
3. Literature taraması, veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilecektir.10, 14, 9D, E
3.1 Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olur
3.2 Proje ödevi/bitirme ödevi için kurallara uygun özet çıkarır
4. Kavramları alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanabilecektir.10, 14, 9D, E
4.1 Lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanır
4.2 Teorik ve pratik kavramlar arasında ilişki kurar
5. Çalışmasını raporlayabilecektir.10, 14, 9D, E
5.1 Teorilerden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırır
5.2 Neden-sonuç ilişkilerini kurar
5.3 Neden-sonuç ilişkilerini açıklama becerisi kazanır
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Danışman ile birlikte çalışma planının yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıAraştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması
5Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
6Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
7Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
8Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
9İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
10İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıLiteratür araştırması yapılması
11İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüLiteratür araştırması yapılması
12İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüLiteratür araştırması yapılması
13İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüLiteratür araştırması yapılması
14Birlikte okuma ve kontrollerin yapılmasıLiteratür araştırması yapılması
Kaynak
T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU: https://www.medipol.edu.tr//medium/document-file-330.vsf
[1] Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri [2] Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25