Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TİCARET HUKUKUECO1255390Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Doç.Dr. Harun ERYİĞİT, Prof.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE
Dersin YardımcılarıAr.Gör. Beyza Yiğitbaşı Aktaş
Dersin AmacıTicaret Hukuku Bilgisi dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez - Şube Kavramı,Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar,Denetim ve Hesaplar,Genel Kurul,Pay Sahibinin Hakları ve Borçları, Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler,Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk,Limited Şirketler,Kıymetli Evrakın Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması,Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali,Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri,Poliçe,Bono, Çek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ticaret hukukuna ilişkin temel hükümleri analiz eder.9A
1.1. Genel ilke ve kavramları tanır ve kullanır. 16, 9A
1.2. Ticaret hukukuna ilişkin temel düzenlemeleri saptar ve kategeorize eder. 10, 16, 9A
1.3. Ticaret hukukuna ilişkin temel tanımları değerlendirir. 12, 16, 21, 9A
2. Ticari işletmeye ilişkin temel işlemleri değerlendirir. 13, 9A
2.1. Ticari işletmeyi tanır13, 16, 9A
2.2. Ticari işi betimler.13, 9A
2.3. Tacir sıfatını saptar. 13, 9A
3. Şirketler hukukuna ilişkin temel kavramları tespit edip yorumlar.13, 9A
3.1. Şirketlere yönelik ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri kavrar.13, 9A
3.2. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlere ilişkin çözümleri saptar.10, 13, 4, 9A
3.3. Sorunları ve çözümleri somut olaylara uygular.10, 12, 13, 16, 4A
4. Ticaret hukukunun kökenini özetler.9A
4.1. Ticaret hukuku ile ilgili sorunların çözümlerine yönelik kavramlar arası karşılaştırma yapar ve fikir yürütür.10, 12, 16, 19, 9A
4.2. Ticari ilişkilerden kaynaklanan işlemleri tanımlar ve anahatlarını gösterir.10, 13, 16, 9A
4.3. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin fikir yürütür. 10, 13, 16, 19, 9
5. Ticaret hukuku teorisini araştırabilir ve somut olaya uygular. 14, 19, 9A
5.1. Ticari ilişkilerden kaynaklanan işlemleri tanımlama, tanımlama ve çözmenin temellerini yorumlar. 10, 13, 16, 9A
5.2. Genel ilke ve kavramları tanır, somut olayda kullanma becerisine sahip olur.10, 12, 13, 16A
5.3. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin fikir yürütür. 12, 13, 23A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez - Şube KavramıTicaret Hukuku'nun Hukuk alanındaki yerini tespit etmeye yönelik okuma.
2Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı SonuçlarTicari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar
3Denetim ve HesaplarTemel kavramların tekrar amaçlı okunması
4Genel Kurul6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
5Pay Sahibinin Hakları ve Borçları6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
6 Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
7Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
8Limited Şirketler6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
9Kıymetli Evrakın Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
10Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
11Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
12PoliçeKambiyo senetlerine yönelik temel bilgilerin tekrarlanması
13BonoKambiyo senetlerine yönelik temel bilgilerin tekrarlanması
14 ÇekKambiyo senetlerine yönelik temel bilgilerin tekrarlanması
Kaynak
Ders notu slayt şeklinde paylaşılacaktır.
Melih Uğraş EROL, Introduction To Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2022 Mustafa Yasan, Fundamentals of Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2023 Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayıncılık 2022 Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayıncılık 2023

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme4624
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı3618
Genel Sınav ve Hazırlığı3618
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TİCARET HUKUKUECO1255390Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Doç.Dr. Harun ERYİĞİT, Prof.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE
Dersin YardımcılarıAr.Gör. Beyza Yiğitbaşı Aktaş
Dersin AmacıTicaret Hukuku Bilgisi dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez - Şube Kavramı,Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar,Denetim ve Hesaplar,Genel Kurul,Pay Sahibinin Hakları ve Borçları, Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler,Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk,Limited Şirketler,Kıymetli Evrakın Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması,Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali,Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri,Poliçe,Bono, Çek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ticaret hukukuna ilişkin temel hükümleri analiz eder.9A
1.1. Genel ilke ve kavramları tanır ve kullanır. 16, 9A
1.2. Ticaret hukukuna ilişkin temel düzenlemeleri saptar ve kategeorize eder. 10, 16, 9A
1.3. Ticaret hukukuna ilişkin temel tanımları değerlendirir. 12, 16, 21, 9A
2. Ticari işletmeye ilişkin temel işlemleri değerlendirir. 13, 9A
2.1. Ticari işletmeyi tanır13, 16, 9A
2.2. Ticari işi betimler.13, 9A
2.3. Tacir sıfatını saptar. 13, 9A
3. Şirketler hukukuna ilişkin temel kavramları tespit edip yorumlar.13, 9A
3.1. Şirketlere yönelik ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri kavrar.13, 9A
3.2. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlere ilişkin çözümleri saptar.10, 13, 4, 9A
3.3. Sorunları ve çözümleri somut olaylara uygular.10, 12, 13, 16, 4A
4. Ticaret hukukunun kökenini özetler.9A
4.1. Ticaret hukuku ile ilgili sorunların çözümlerine yönelik kavramlar arası karşılaştırma yapar ve fikir yürütür.10, 12, 16, 19, 9A
4.2. Ticari ilişkilerden kaynaklanan işlemleri tanımlar ve anahatlarını gösterir.10, 13, 16, 9A
4.3. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin fikir yürütür. 10, 13, 16, 19, 9
5. Ticaret hukuku teorisini araştırabilir ve somut olaya uygular. 14, 19, 9A
5.1. Ticari ilişkilerden kaynaklanan işlemleri tanımlama, tanımlama ve çözmenin temellerini yorumlar. 10, 13, 16, 9A
5.2. Genel ilke ve kavramları tanır, somut olayda kullanma becerisine sahip olur.10, 12, 13, 16A
5.3. Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin fikir yürütür. 12, 13, 23A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ticari İşletmenin Tanımı, Unsurları, Merkez - Şube KavramıTicaret Hukuku'nun Hukuk alanındaki yerini tespit etmeye yönelik okuma.
2Ticari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı SonuçlarTicari İş ve Ticari Hüküm ve Buna Bağlı Sonuçlar
3Denetim ve HesaplarTemel kavramların tekrar amaçlı okunması
4Genel Kurul6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
5Pay Sahibinin Hakları ve Borçları6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
6 Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
7Anonim Şirketlerde Hukuki ve Cezai Sorumluluk6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
8Limited Şirketler6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
9Kıymetli Evrakın Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
10Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
11Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri6102 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümlerin okunması
12PoliçeKambiyo senetlerine yönelik temel bilgilerin tekrarlanması
13BonoKambiyo senetlerine yönelik temel bilgilerin tekrarlanması
14 ÇekKambiyo senetlerine yönelik temel bilgilerin tekrarlanması
Kaynak
Ders notu slayt şeklinde paylaşılacaktır.
Melih Uğraş EROL, Introduction To Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2022 Mustafa Yasan, Fundamentals of Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık 2023 Mehmet BAHTİYAR, Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayıncılık 2022 Mehmet BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayıncılık 2023

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25