Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİECO3171590Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, hem tarihi hem de analitik perspektiften, Türkiye ekonomisinin dinamiklerine dair kapsamlı bir anlayış geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Cumhuriyetin İlk Döneminde Ekonomi (1923-1945),II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem (1946-1980),1980'ler ve Liberal Ekonomiye Geçiş,Kayıp 90'lı Yıllar ve 2001 Krizi,Yeni Milenyumda Ekonomi 1: Küresel Kriz Öncesi (2001-2008),Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...),Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...),Verilerle Güncel Ekonomik Görünüm ,Sürdürülebilirlik için Reform Ajandası,Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri,Sunumlar,Sunumlar,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türkiye ekonomisinin tarihi gelişimini anlatabilecektir. 10, 14, 16, 9A
1.1 Cumhuriyet tarihinin on yıllarına/periyotlarına özgü dinamikleri anlatır.
1.2 İlgili periyotlardaki ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
2. Türkiye ekonomisine dair verileri değerlendirebilecektir. 10, 14, 16, 9A
2.1 İlgili veri kaynaklarına hakim olur.
2.2 Makroekonomik verileri analiz eder.
2.3 Veri analizlerini yorumlar.
3. Ekonomi politikalarını tartışabilecektir. 10, 14, 16, 9A
3.1 Geçmiş ve mevcut makroekonomik politikaları değerlendirir.
3.2 Gözlemlenen ihtiyaçlara binaen politika önerileri geliştirir.
4. Politika ve ekonomi yönetimi arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.10, 14, 16, 9A
4.1 Devlet kurumlarının ekonomideki rolünü değerlendirir.
4.2 Hükümetlerin benimsediği siyasi perspektiflerin ekonomi politikalarına yansımasını tartışır.
5. Çeşitli uluslararası dinamiklerin ulusal ekonomi politikalarına etkilerini analiz edebilecektir.10, 14, 16, 9A
5.1 Uluslararası ekonomi kurumlarının ve yükselen küresel akımların çeşitli dönemlerdeki ulusal ekonomi kararlarındaki rolünü yorumlar.
5.2 Uluslararası gelişmelerin ve/veya krizlerin ülkenin ekonomik performansına olan etkilerini tartışır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Cumhuriyetin İlk Döneminde Ekonomi (1923-1945)
3II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem (1946-1980)
41980'ler ve Liberal Ekonomiye Geçiş
5Kayıp 90'lı Yıllar ve 2001 Krizi
6Yeni Milenyumda Ekonomi 1: Küresel Kriz Öncesi (2001-2008)
7Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...)
8Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...)
9Verilerle Güncel Ekonomik Görünüm
10Sürdürülebilirlik için Reform Ajandası
11Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri
12Sunumlar
13Sunumlar
14Sunumlar
Kaynak
- On The Path To High Income Status: The Turkish Economy, Ahmet Faruk Aysan, Hatice Karahan, Mehmet Babacan and Nurullah GÜR (Eds.), Palgrave Macmillan, London, 2018.
- Turkey and the Global Economy, Ziya Öniş and Fikret Şenses (Eds.), Routledge, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12525
Okul Dışı Diğer Faaliyetler10660
Proje Sunumu / Seminer11515
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİECO3171590Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, hem tarihi hem de analitik perspektiften, Türkiye ekonomisinin dinamiklerine dair kapsamlı bir anlayış geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Cumhuriyetin İlk Döneminde Ekonomi (1923-1945),II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem (1946-1980),1980'ler ve Liberal Ekonomiye Geçiş,Kayıp 90'lı Yıllar ve 2001 Krizi,Yeni Milenyumda Ekonomi 1: Küresel Kriz Öncesi (2001-2008),Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...),Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...),Verilerle Güncel Ekonomik Görünüm ,Sürdürülebilirlik için Reform Ajandası,Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri,Sunumlar,Sunumlar,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türkiye ekonomisinin tarihi gelişimini anlatabilecektir. 10, 14, 16, 9A
1.1 Cumhuriyet tarihinin on yıllarına/periyotlarına özgü dinamikleri anlatır.
1.2 İlgili periyotlardaki ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
2. Türkiye ekonomisine dair verileri değerlendirebilecektir. 10, 14, 16, 9A
2.1 İlgili veri kaynaklarına hakim olur.
2.2 Makroekonomik verileri analiz eder.
2.3 Veri analizlerini yorumlar.
3. Ekonomi politikalarını tartışabilecektir. 10, 14, 16, 9A
3.1 Geçmiş ve mevcut makroekonomik politikaları değerlendirir.
3.2 Gözlemlenen ihtiyaçlara binaen politika önerileri geliştirir.
4. Politika ve ekonomi yönetimi arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.10, 14, 16, 9A
4.1 Devlet kurumlarının ekonomideki rolünü değerlendirir.
4.2 Hükümetlerin benimsediği siyasi perspektiflerin ekonomi politikalarına yansımasını tartışır.
5. Çeşitli uluslararası dinamiklerin ulusal ekonomi politikalarına etkilerini analiz edebilecektir.10, 14, 16, 9A
5.1 Uluslararası ekonomi kurumlarının ve yükselen küresel akımların çeşitli dönemlerdeki ulusal ekonomi kararlarındaki rolünü yorumlar.
5.2 Uluslararası gelişmelerin ve/veya krizlerin ülkenin ekonomik performansına olan etkilerini tartışır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Cumhuriyetin İlk Döneminde Ekonomi (1923-1945)
3II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem (1946-1980)
41980'ler ve Liberal Ekonomiye Geçiş
5Kayıp 90'lı Yıllar ve 2001 Krizi
6Yeni Milenyumda Ekonomi 1: Küresel Kriz Öncesi (2001-2008)
7Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...)
8Yeni Milenyumda Ekonomi 2: Küresel Kriz Sonrası (2009-...)
9Verilerle Güncel Ekonomik Görünüm
10Sürdürülebilirlik için Reform Ajandası
11Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri
12Sunumlar
13Sunumlar
14Sunumlar
Kaynak
- On The Path To High Income Status: The Turkish Economy, Ahmet Faruk Aysan, Hatice Karahan, Mehmet Babacan and Nurullah GÜR (Eds.), Palgrave Macmillan, London, 2018.
- Turkey and the Global Economy, Ziya Öniş and Fikret Şenses (Eds.), Routledge, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25