Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞEN PİYASALARECO3271430Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet BABACAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı gelişme sürecinde olan ekonomilerin sunduğu benzersiz özellikleri, zorlukları ve fırsatları kapsamlı bir şekilde anlayarak, özellikle gelişmekte olan pazar ekonomilerinin dinamikleri üzerine genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders İçeriğinin Özet Bir Bahsi,Modern Makro Ölçümlerin Kısa Tarihi;
Büyüme ve Kalkınma: Mit veya Gerçeğe Dayalı Hikaye,Kavramlar ve Tanımlar: Makroekonomik Hesaplar;
Kalkınmanın Temel Nosyonu;
Makroekonomik Kalkınmanın Kapsamı,Yapısal Sorunlar ve Kurumların Rolü,Sanayi Politikası ve Gelişen Piyasalar; Ticaret ve Gelişen Piyasalar,Gelişen Piyasalarda İş Yapmak ve Küresel Tedarik Değer Zinciri,Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Çin, Hindistan ve Doğu Asya (Kore ve Endonezya),Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Rusya, Türkiye ve MENA,Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Brezilya, Meksika ve Latin Amerika (Arjantin ve Şili),Kamu Borcu Problemi,İstikrar Programlarına Bir Bakış,1990 ve 2000'lerin Gelişen Piyasa Krizlerinden Alınacak Dersler,Gelişen Piyasalar: Mevcut Durum ve Tahmin,“Why Nations Fail” ve “How Nations Succeed”: Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Gelişen ekonomilerin sermaye piyasalarının borç ve döviz krizlerinde nasıl bir rolü olduğunu açıklayabilecektir.9A
1.1. Gelişen ekonomilerde kamu borçları ile sermaye piyasaları arasındaki etkileşimi anlatır.9A
1.2. Gelişen ekonomilerde döviz krizlerinde sermaye piyasalarının nasıl bir rolü olduğunu anlatır.9A
2. Gelişen piyasa ekonomilerinin tarihi ve muhtemel geleceği ile ilgili temel bir anlayış geliştirebilecektir.9A
2.1. Gelişen piyasa ekonomilerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde geçirdiği safhaları anlatır.9A
2.2. Gelişen ekonomilerde gelecekte neler yaşanabileceğini anlatır. 9A
3. Gelişmekte olan piyasaların temel özelliklerini ve temel itici faktörlerini açıklayabilecektir.9A
3.1. Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin tanımlayıcı özelliklerini açıklar. 9A
3.2. Küreselleşmenin gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisini açıklar.9A
4. Gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmanın beraberinde getirdiği riskleri ve fırsatları açıklayabilecektir.9A
4.1. Gelişmekte olan piyasalarla ilgili yatırım risklerini tanır ve analiz eder. 9A
4.2. Gelişmekte olan piyasalara dönük yatırımlardaki potansiyel getirileri ve büyüme fırsatlarını değerlendirir.9A
5. Gelişmekte olan piyasaların küresel ekonomi üzerindeki etkisini ve uluslararası ticaret ve finansı şekillendirmedeki rolünü açıklayabilecektir.9A
5.1. Gelişmekte olan piyasaların küresel ekonomik sistemle olan ilişkisini açıklar.9A
5.2. Gelişmekte olan piyasaların uluslararası ticaret dinamikleri üzerindeki etkisini değerlendirir.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders İçeriğinin Özet Bir Bahsi
2Modern Makro Ölçümlerin Kısa Tarihi;
Büyüme ve Kalkınma: Mit veya Gerçeğe Dayalı Hikaye
3Kavramlar ve Tanımlar: Makroekonomik Hesaplar;
Kalkınmanın Temel Nosyonu;
Makroekonomik Kalkınmanın Kapsamı
4Yapısal Sorunlar ve Kurumların Rolü
5Sanayi Politikası ve Gelişen Piyasalar; Ticaret ve Gelişen Piyasalar
6Gelişen Piyasalarda İş Yapmak ve Küresel Tedarik Değer Zinciri
7Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Çin, Hindistan ve Doğu Asya (Kore ve Endonezya)
8Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Rusya, Türkiye ve MENA
9Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Brezilya, Meksika ve Latin Amerika (Arjantin ve Şili)
10Kamu Borcu Problemi
11İstikrar Programlarına Bir Bakış
121990 ve 2000'lerin Gelişen Piyasa Krizlerinden Alınacak Dersler
13Gelişen Piyasalar: Mevcut Durum ve Tahmin
14“Why Nations Fail” ve “How Nations Succeed”: Tartışma
Kaynak
- Charles van Marrewijk, Steven Brakman, Julia Swart, The Economics of Developing and Emerging Markets, Cambridge University Press, 2022.
- Peter J. Montiel, Macroeconomics in Emerging Markets, Cambridge University Press, 2nd Edition, 2011. - Angus Maddison, Contours of the World Economy I-2030 AD, Oxford University Press, 2007. - Pierre-Richard Agenor and Peter J. Montiel, Development Macroeconomics, Princeton University Press, 3rd Edition, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GELİŞEN PİYASALARECO3271430Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet BABACAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı gelişme sürecinde olan ekonomilerin sunduğu benzersiz özellikleri, zorlukları ve fırsatları kapsamlı bir şekilde anlayarak, özellikle gelişmekte olan pazar ekonomilerinin dinamikleri üzerine genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders İçeriğinin Özet Bir Bahsi,Modern Makro Ölçümlerin Kısa Tarihi;
Büyüme ve Kalkınma: Mit veya Gerçeğe Dayalı Hikaye,Kavramlar ve Tanımlar: Makroekonomik Hesaplar;
Kalkınmanın Temel Nosyonu;
Makroekonomik Kalkınmanın Kapsamı,Yapısal Sorunlar ve Kurumların Rolü,Sanayi Politikası ve Gelişen Piyasalar; Ticaret ve Gelişen Piyasalar,Gelişen Piyasalarda İş Yapmak ve Küresel Tedarik Değer Zinciri,Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Çin, Hindistan ve Doğu Asya (Kore ve Endonezya),Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Rusya, Türkiye ve MENA,Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Brezilya, Meksika ve Latin Amerika (Arjantin ve Şili),Kamu Borcu Problemi,İstikrar Programlarına Bir Bakış,1990 ve 2000'lerin Gelişen Piyasa Krizlerinden Alınacak Dersler,Gelişen Piyasalar: Mevcut Durum ve Tahmin,“Why Nations Fail” ve “How Nations Succeed”: Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Gelişen ekonomilerin sermaye piyasalarının borç ve döviz krizlerinde nasıl bir rolü olduğunu açıklayabilecektir.9A
1.1. Gelişen ekonomilerde kamu borçları ile sermaye piyasaları arasındaki etkileşimi anlatır.9A
1.2. Gelişen ekonomilerde döviz krizlerinde sermaye piyasalarının nasıl bir rolü olduğunu anlatır.9A
2. Gelişen piyasa ekonomilerinin tarihi ve muhtemel geleceği ile ilgili temel bir anlayış geliştirebilecektir.9A
2.1. Gelişen piyasa ekonomilerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde geçirdiği safhaları anlatır.9A
2.2. Gelişen ekonomilerde gelecekte neler yaşanabileceğini anlatır. 9A
3. Gelişmekte olan piyasaların temel özelliklerini ve temel itici faktörlerini açıklayabilecektir.9A
3.1. Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin tanımlayıcı özelliklerini açıklar. 9A
3.2. Küreselleşmenin gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisini açıklar.9A
4. Gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmanın beraberinde getirdiği riskleri ve fırsatları açıklayabilecektir.9A
4.1. Gelişmekte olan piyasalarla ilgili yatırım risklerini tanır ve analiz eder. 9A
4.2. Gelişmekte olan piyasalara dönük yatırımlardaki potansiyel getirileri ve büyüme fırsatlarını değerlendirir.9A
5. Gelişmekte olan piyasaların küresel ekonomi üzerindeki etkisini ve uluslararası ticaret ve finansı şekillendirmedeki rolünü açıklayabilecektir.9A
5.1. Gelişmekte olan piyasaların küresel ekonomik sistemle olan ilişkisini açıklar.9A
5.2. Gelişmekte olan piyasaların uluslararası ticaret dinamikleri üzerindeki etkisini değerlendirir.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders İçeriğinin Özet Bir Bahsi
2Modern Makro Ölçümlerin Kısa Tarihi;
Büyüme ve Kalkınma: Mit veya Gerçeğe Dayalı Hikaye
3Kavramlar ve Tanımlar: Makroekonomik Hesaplar;
Kalkınmanın Temel Nosyonu;
Makroekonomik Kalkınmanın Kapsamı
4Yapısal Sorunlar ve Kurumların Rolü
5Sanayi Politikası ve Gelişen Piyasalar; Ticaret ve Gelişen Piyasalar
6Gelişen Piyasalarda İş Yapmak ve Küresel Tedarik Değer Zinciri
7Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Çin, Hindistan ve Doğu Asya (Kore ve Endonezya)
8Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Rusya, Türkiye ve MENA
9Gelişen Piyasa Ülkelerine Bakış: Brezilya, Meksika ve Latin Amerika (Arjantin ve Şili)
10Kamu Borcu Problemi
11İstikrar Programlarına Bir Bakış
121990 ve 2000'lerin Gelişen Piyasa Krizlerinden Alınacak Dersler
13Gelişen Piyasalar: Mevcut Durum ve Tahmin
14“Why Nations Fail” ve “How Nations Succeed”: Tartışma
Kaynak
- Charles van Marrewijk, Steven Brakman, Julia Swart, The Economics of Developing and Emerging Markets, Cambridge University Press, 2022.
- Peter J. Montiel, Macroeconomics in Emerging Markets, Cambridge University Press, 2nd Edition, 2011. - Angus Maddison, Contours of the World Economy I-2030 AD, Oxford University Press, 2007. - Pierre-Richard Agenor and Peter J. Montiel, Development Macroeconomics, Princeton University Press, 3rd Edition, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25