Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİ TEORİSİECO2152760Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireylerin tüketici olarak veya firma yöneticisi olarak karşılaşacakları iktisadi soruları cevaplayabilmeleri ve menfaatlerine en uygun iktisadi kararları alabilmeleri için gerekli temel mikroekonomik tahlil bilgi ve becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriğiBu ders; Mikroekonomi teorisinin temel fikirleri,
Temel arz-talep tahlili,Tüketici davranışı,Bireysel talep ve piyasa talebi,Üretim,
Üretim fonksiyonları
,Üretimin maliyeti
,Kar ençoklama
,Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri
,Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri ,Tekel gücü
,Tekel gücü olan firmaların ürün fiyatlandırması,Tekelci rekabet,
Az sayıda satıcıdan oluşan tekel piyasaları
,Oyun teorisi ve stratejik kararlar
,Üretim girdisi piyasaları
,Genel denge
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikrokonomi teorisinin temelini oluşturan fikirleri açıklayabilecek ve temel arz-talep tahlili yapabilecektir. 16, 6, 9A
1.1 Piyasa kavramını ve fiyatların işlevini açıklar. 16, 6, 9A
1.2 Mikroeokonominin önemini anlatır.
1.3 Arz-talep tahlilini açıklar.
1.4 Esnekliği tanımlar ve çeşitlerinden bahseder.
2. Tüketici davranışının modellemesini yapabilecektir.16, 6, 9A
2.1 Tüketici tercihi kavramını açıklar.
2.2 Kayıtsızlık eğrilerini tanımlar.
2.3 Bütçe kısıtını tanımlar ve açıklar.
2.4 Tüketiçi seçimi kavramını açıklar.
2.5 Açıklanan tercih kavramını açıklar.
3. Bireysel talebin ve piyasa talebinin tahlilini yapabilecektir.16, 6, 9A
3.1 Bireysel talebi etkileyen öğeleri sıralar.
3.2 Gelir etkisini ve ikame etkisini tanımlar.
3.3 Piyasa talebinin oluşumunu açıklar.
3.4 Ağ dışsallığı kavramını tanımlar.
4. Üretimin modellemesini yapabilecek, üretim maliyetinin çeşitli bakış açılarından tahlilini yapacaktır.16, 6, 9A
4.1 Firmaların doğasına değinir.
4.2 Üretim fonksiyonunu tanımlar.
4.3 Üretimin ölçülmesinin çeşitli yollarını açıklar.
4.4 Ölçek getirisini açıklar.
4.5 Kısa vadeli üretim maliyetini ve maliyet eğrisini tanımlar.
4.6 Uzun vadeli üretim maliyetini ve maliyet eğrisini tanımlar.
5. Rekabetçi piyasalarda kar ençoklamanın modellemesini ve tahlilini yapabilecek ve rekabetçi piyasalardaki devlet düzenlemelerinin etkilerini açıklayabilecektir.16, 6, 9A
5.1 Kar ençoklamayı modeller.
5.2 Kısa vadeli üretim miktarı kararını ve kısa vadeli firma arzını tahlil eder.
5.3 Uzun vadeli üretim miktarı kararını ve uzun vadeli firma arzını tahlil eder.
5.4 Sektörün uzun vadeli arz kararını tahlil eder.
5.5 Rekabetçi piyasalarda asgari ve azami fiyatın etkilerini tahlil eder.
5.6 Rekabetçi piyasalarda ithalat vergilerinin ve kotalarının etkilerini tahlil eder.
6. Tekel gücünün modellemesini yapabilecek, toplumsal maliyetini tahlil edebilecek, tekel gücünü kullanarak ürün fiyatlandırmanın tahlilini yapabilecektir. 16, 6, 9A
6.1 Tekel gücünü tanımlar.
6.2 Tekel gücünün sebeplerini açıklar.
6.3 Tekel gücünün toplumsal maliyetini tahlil eder.
6.4 Tekel gücünün sınırlanmasını inceler.
6.5 Tekel gücünü kullanarak ürün fiyatlandırmayı inceler.
7. Tekelci rekabetin ve az sayıda satıcıdan oluşan tekellerin tahlilini yapabilecektir.16, 6, 9A
7.1 Tekelci rekabeti tanımlar.
7.2 Tekelci rekabet piyasalarını tahlil eder.
7.3 Az sayıda satıcıdan oluşan tekellerin tahlilini yapar.
8. Oyun teorisinin temel öğelerini kullanarak çeşitli stratejik karar alma becerileri edinecektir.16, 6, 9A
8.1 Oyun teorisinin temel öğelerini tanımlar.
8.2 Oyun teorisinin stratejik karar alırken nasıl kullanılabileceğini açıklar.
9. Üretim girdisi piyasalarının tahlilini yapabilecektir.16, 6, 9A
9.1 Rekabetçi üretim girdisi piyasalarını tahlil eder.
9.2 Tekelci üretim girdisi piyasalarını tahlil eder.
10. Genel denge tahlilini giriş seviyesinde yapabilecektir.16, 6, 9A
10.1 Genel denge kavramını tanımlar.
10.2 Alışverişte verimi inceler.
10.3 Üretimde verimi inceler.
10.4 Dış ticaretin faydasını tahlil eder.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikroekonomi teorisinin temel fikirleri,
Temel arz-talep tahlili
2Tüketici davranışı
3Bireysel talep ve piyasa talebi
4Üretim,
Üretim fonksiyonları
5Üretimin maliyeti
6Kar ençoklama
7Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri
8Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri
9Tekel gücü
10Tekel gücü olan firmaların ürün fiyatlandırması
11Tekelci rekabet,
Az sayıda satıcıdan oluşan tekel piyasaları
12Oyun teorisi ve stratejik kararlar
13Üretim girdisi piyasaları
14Genel denge
Kaynak
[1] Microeconomics, 2018, 9. Edisyon, Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, Pearson [2] Pearson MyLab Economics [3] Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, Hal R. Varian

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı12323
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(167/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİ TEORİSİECO2152760Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Pazartesi 15:30-16:15

Perşembe 14:30-15:15

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireylerin tüketici olarak veya firma yöneticisi olarak karşılaşacakları iktisadi soruları cevaplayabilmeleri ve menfaatlerine en uygun iktisadi kararları alabilmeleri için gerekli temel mikroekonomik tahlil bilgi ve becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriğiBu ders; Mikroekonomi teorisinin temel fikirleri,
Temel arz-talep tahlili,Tüketici davranışı,Bireysel talep ve piyasa talebi,Üretim,
Üretim fonksiyonları
,Üretimin maliyeti
,Kar ençoklama
,Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri
,Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri ,Tekel gücü
,Tekel gücü olan firmaların ürün fiyatlandırması,Tekelci rekabet,
Az sayıda satıcıdan oluşan tekel piyasaları
,Oyun teorisi ve stratejik kararlar
,Üretim girdisi piyasaları
,Genel denge
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikrokonomi teorisinin temelini oluşturan fikirleri açıklayabilecek ve temel arz-talep tahlili yapabilecektir. 16, 6, 9A
1.1 Piyasa kavramını ve fiyatların işlevini açıklar. 16, 6, 9A
1.2 Mikroeokonominin önemini anlatır.
1.3 Arz-talep tahlilini açıklar.
1.4 Esnekliği tanımlar ve çeşitlerinden bahseder.
2. Tüketici davranışının modellemesini yapabilecektir.16, 6, 9A
2.1 Tüketici tercihi kavramını açıklar.
2.2 Kayıtsızlık eğrilerini tanımlar.
2.3 Bütçe kısıtını tanımlar ve açıklar.
2.4 Tüketiçi seçimi kavramını açıklar.
2.5 Açıklanan tercih kavramını açıklar.
3. Bireysel talebin ve piyasa talebinin tahlilini yapabilecektir.16, 6, 9A
3.1 Bireysel talebi etkileyen öğeleri sıralar.
3.2 Gelir etkisini ve ikame etkisini tanımlar.
3.3 Piyasa talebinin oluşumunu açıklar.
3.4 Ağ dışsallığı kavramını tanımlar.
4. Üretimin modellemesini yapabilecek, üretim maliyetinin çeşitli bakış açılarından tahlilini yapacaktır.16, 6, 9A
4.1 Firmaların doğasına değinir.
4.2 Üretim fonksiyonunu tanımlar.
4.3 Üretimin ölçülmesinin çeşitli yollarını açıklar.
4.4 Ölçek getirisini açıklar.
4.5 Kısa vadeli üretim maliyetini ve maliyet eğrisini tanımlar.
4.6 Uzun vadeli üretim maliyetini ve maliyet eğrisini tanımlar.
5. Rekabetçi piyasalarda kar ençoklamanın modellemesini ve tahlilini yapabilecek ve rekabetçi piyasalardaki devlet düzenlemelerinin etkilerini açıklayabilecektir.16, 6, 9A
5.1 Kar ençoklamayı modeller.
5.2 Kısa vadeli üretim miktarı kararını ve kısa vadeli firma arzını tahlil eder.
5.3 Uzun vadeli üretim miktarı kararını ve uzun vadeli firma arzını tahlil eder.
5.4 Sektörün uzun vadeli arz kararını tahlil eder.
5.5 Rekabetçi piyasalarda asgari ve azami fiyatın etkilerini tahlil eder.
5.6 Rekabetçi piyasalarda ithalat vergilerinin ve kotalarının etkilerini tahlil eder.
6. Tekel gücünün modellemesini yapabilecek, toplumsal maliyetini tahlil edebilecek, tekel gücünü kullanarak ürün fiyatlandırmanın tahlilini yapabilecektir. 16, 6, 9A
6.1 Tekel gücünü tanımlar.
6.2 Tekel gücünün sebeplerini açıklar.
6.3 Tekel gücünün toplumsal maliyetini tahlil eder.
6.4 Tekel gücünün sınırlanmasını inceler.
6.5 Tekel gücünü kullanarak ürün fiyatlandırmayı inceler.
7. Tekelci rekabetin ve az sayıda satıcıdan oluşan tekellerin tahlilini yapabilecektir.16, 6, 9A
7.1 Tekelci rekabeti tanımlar.
7.2 Tekelci rekabet piyasalarını tahlil eder.
7.3 Az sayıda satıcıdan oluşan tekellerin tahlilini yapar.
8. Oyun teorisinin temel öğelerini kullanarak çeşitli stratejik karar alma becerileri edinecektir.16, 6, 9A
8.1 Oyun teorisinin temel öğelerini tanımlar.
8.2 Oyun teorisinin stratejik karar alırken nasıl kullanılabileceğini açıklar.
9. Üretim girdisi piyasalarının tahlilini yapabilecektir.16, 6, 9A
9.1 Rekabetçi üretim girdisi piyasalarını tahlil eder.
9.2 Tekelci üretim girdisi piyasalarını tahlil eder.
10. Genel denge tahlilini giriş seviyesinde yapabilecektir.16, 6, 9A
10.1 Genel denge kavramını tanımlar.
10.2 Alışverişte verimi inceler.
10.3 Üretimde verimi inceler.
10.4 Dış ticaretin faydasını tahlil eder.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikroekonomi teorisinin temel fikirleri,
Temel arz-talep tahlili
2Tüketici davranışı
3Bireysel talep ve piyasa talebi
4Üretim,
Üretim fonksiyonları
5Üretimin maliyeti
6Kar ençoklama
7Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri
8Rekabetçi piyasalarda devlet düzenlemeleri
9Tekel gücü
10Tekel gücü olan firmaların ürün fiyatlandırması
11Tekelci rekabet,
Az sayıda satıcıdan oluşan tekel piyasaları
12Oyun teorisi ve stratejik kararlar
13Üretim girdisi piyasaları
14Genel denge
Kaynak
[1] Microeconomics, 2018, 9. Edisyon, Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, Pearson [2] Pearson MyLab Economics [3] Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, Hal R. Varian

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25