Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SERMAYE PİYASALARIECO3171370Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDoç.Dr. Asiye AYDİLEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere finansal piyasaların işleyişi ve ayrıca küreselleşmenin finansallaşma üzerindeki etkileri hakkında genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Piyasalara Giriş,Finansal Piyasaların Yapısı ve İşleyişi,Faiz Nosyonu,Faiz Seviyesindeki Değişimlerin Altında Yatan Faktörler,Faizlerin Risk Yapısı,Faizlerin Risk Yapısı,Asimetrik Bilgi: Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike,Finansal Gelişmenin ekonomik Gelişime Etkisi,Asimetrik Bilgi ve Finansal Krizler,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Hisse Senedi Piyasası ,Bono ve Döviz Piyasası,Tüm Dersin Genel Özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Finansal piyasaların ne olduğunu ve finansal piyasaları neden incelememiz gerektiğini ifade edebilecektir.16, 6, 9A, G
1.1. Finansal piyasaları anlamanın niçin gerekli olduğunu açıklar.
1.2. Finansal kurumları anlamanın niçin gerekli olduğunu açıklar.
1.3. 1.2. Finansal piyasaların ve kurumların nasıl inceleneceğini açıklar.
1.4. Türkiye'de finansal piyasaların ve İslami finans piyasalarının gelişimini açıklar.
2. Finansal piyasaların yapısını ve işleyiş mekanizmasını anlayacak, finansal piyasalar ile finansal kurumların ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair bir sezi geliştirebilecektir.16, 6, 9A, G
2.1. Finansal piyasaların fonksiyonu açıklar.
2.2. Finansal piyasaların yapısını açıklar.
2.3. Finansal piyasalarda küreselleşmeyi açıklar.
2.4. 2008 Küresel mali krizinden sonra Türkiye finansal piyasalarının gelişiminde küreselleşmenin etkisini açıklar.
3. Faizin tam olarak ne ifade ettiğini ve nominal faiz ile reel faiz arasındaki farkı açıklayabilecektir.16, 6, 9A, G
3.1. Faizi tespit eder ve ölçer.
3.2. Reel ve nominal faiz arasındaki farkı açıklar.
3.3. Faizler ile getiri arasındaki farkı açıklar.
3.4. Geleneksel borçlanma araçlarındaki reel ve nominal faiz oranlarının farkı ile İslami finansal ürünlerin reel ve nominal getiri oranlarının farkını karşılaştırır.
4. Faiz seviyesindeki değişimlerin nedenlerini ve söz konusu değişimlere sebep olan faktörleri belirtebilecektir.16, 6, 9A, G
4.1. Varlıklara olan talebi etkileyen faktörleri açıklar.
4.2. Türkiye'de tahvil ve sukuk piyasalarındaki arz ve talebi inceler.
4.3. Denge faiz seviyesindeki değişimleri inceler.
5. Çeşitli enstrümanlardaki faiz farklılıklarını ele alarak, firmaların yatırım aracı olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik hangi faizli yatırım araçlarına yatırım yapması gerektiğini tespit edebilecektir. 16, 6, 9A, G
5.1. Faizlerin risk yapısını inceler.
5.2. Enflasyon için bir tahmin aracı olarak getiri eğrisini ve iş döngüsünü kullanır.
5.3. Türkiye'de 2001 ve 2008 küresel finans krizinden önce ve sonra getiri eğrisinin davranışını açıklar.
5.4. Dönem yapısını kullanarak faiz tahmini yapar.
6. Ekonomik verimliliğin sağlanabilmesi için neden etkin bir finansal piyasanın varlığının gerektiğini açıklayabilecektir. 16, 6, 9A, G
6.1. Etkin piyasa hipotezini, hipotezin gerekçesini ve etkin piyasa hipotezinin daha güçlü versiyonunu açıklar.
6.2 Verimli piyasa hipotezine dair kanıtları inceler.
6.3. Türkiye'de sermaye piyasalarının verimli olup olmadığına dair kanıtları inceler.
6.4. Finansal gelişme ve ekonomik büyümenin bağlantısını açıklar.
7. Asimetrik bilgiyi ve finansal krizlerin oluşmasındaki etkisini açıklayabilecektir. 16, 6, 9A, G
7.1. Dünyada finansal yapıya ilişkin temel bilgileri ifade eder.
7.2. Asimetrik bilginin iki türü olan olumsuz seçimi ve ahlaki tehlikeyi açıklar.
7.3. Türkiye'de SPK'nın halka arzlardaki asimetrik bilgi sorununu en aza indirmek için aldığı önlemleri inceler.
8. Hisse senedi piyasalarının temel dinamiklerini ve fiyatların nasıl oluştuğunu açıklayabilecektir.16, 6, 9A, G
8.1. Hisse senetlerine yatırım yapmanın çeşitli yönlerini inceler.
8.2. Bazı hisse senedi fiyatı tespit yöntemlerini inceler ve uygular.
8.3. Hisse senedi piyasasında hisse fiyatlarının nasıl oluştuğunu açıklar.
8.4. Fiyat tespitinde sıklıkla yapılan yanlışları açıklar.
9. Bono piyasasının ve döviz piyasasının temel ilkelerini uygulayabilecektir.16, 6, 9A, G
9.1. Bono piyasasının işlevini açıklar.
9.2 Bono piyasasının oyuncularını açıklar.
9.3. Bono çeşitlerini açıklar.
9.4. Döviz kurunu tanımlar ve önemini açıklar.
9.5. Kısa vadede ve uzun vadede döviz kurlarının oluşumunu açıklar.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Piyasalara Giriş
2Finansal Piyasaların Yapısı ve İşleyişi
3Faiz Nosyonu
4Faiz Seviyesindeki Değişimlerin Altında Yatan Faktörler
5Faizlerin Risk Yapısı
6Faizlerin Risk Yapısı
7Asimetrik Bilgi: Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike
8Finansal Gelişmenin ekonomik Gelişime Etkisi
9Asimetrik Bilgi ve Finansal Krizler
10Proje Sunumları
11Proje Sunumları
12Hisse Senedi Piyasası
13Bono ve Döviz Piyasası
14Tüm Dersin Genel Özeti
Kaynak
- Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, 8th Edition, 2014.
- Financial Markets and Institutions, Anthony Saunders and Marcia Cornett, International Edition, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7321
Genel Sınav ve Hazırlığı7428
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(148/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SERMAYE PİYASALARIECO3171370Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDoç.Dr. Asiye AYDİLEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere finansal piyasaların işleyişi ve ayrıca küreselleşmenin finansallaşma üzerindeki etkileri hakkında genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Piyasalara Giriş,Finansal Piyasaların Yapısı ve İşleyişi,Faiz Nosyonu,Faiz Seviyesindeki Değişimlerin Altında Yatan Faktörler,Faizlerin Risk Yapısı,Faizlerin Risk Yapısı,Asimetrik Bilgi: Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike,Finansal Gelişmenin ekonomik Gelişime Etkisi,Asimetrik Bilgi ve Finansal Krizler,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Hisse Senedi Piyasası ,Bono ve Döviz Piyasası,Tüm Dersin Genel Özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Finansal piyasaların ne olduğunu ve finansal piyasaları neden incelememiz gerektiğini ifade edebilecektir.16, 6, 9A, G
1.1. Finansal piyasaları anlamanın niçin gerekli olduğunu açıklar.
1.2. Finansal kurumları anlamanın niçin gerekli olduğunu açıklar.
1.3. 1.2. Finansal piyasaların ve kurumların nasıl inceleneceğini açıklar.
1.4. Türkiye'de finansal piyasaların ve İslami finans piyasalarının gelişimini açıklar.
2. Finansal piyasaların yapısını ve işleyiş mekanizmasını anlayacak, finansal piyasalar ile finansal kurumların ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair bir sezi geliştirebilecektir.16, 6, 9A, G
2.1. Finansal piyasaların fonksiyonu açıklar.
2.2. Finansal piyasaların yapısını açıklar.
2.3. Finansal piyasalarda küreselleşmeyi açıklar.
2.4. 2008 Küresel mali krizinden sonra Türkiye finansal piyasalarının gelişiminde küreselleşmenin etkisini açıklar.
3. Faizin tam olarak ne ifade ettiğini ve nominal faiz ile reel faiz arasındaki farkı açıklayabilecektir.16, 6, 9A, G
3.1. Faizi tespit eder ve ölçer.
3.2. Reel ve nominal faiz arasındaki farkı açıklar.
3.3. Faizler ile getiri arasındaki farkı açıklar.
3.4. Geleneksel borçlanma araçlarındaki reel ve nominal faiz oranlarının farkı ile İslami finansal ürünlerin reel ve nominal getiri oranlarının farkını karşılaştırır.
4. Faiz seviyesindeki değişimlerin nedenlerini ve söz konusu değişimlere sebep olan faktörleri belirtebilecektir.16, 6, 9A, G
4.1. Varlıklara olan talebi etkileyen faktörleri açıklar.
4.2. Türkiye'de tahvil ve sukuk piyasalarındaki arz ve talebi inceler.
4.3. Denge faiz seviyesindeki değişimleri inceler.
5. Çeşitli enstrümanlardaki faiz farklılıklarını ele alarak, firmaların yatırım aracı olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik hangi faizli yatırım araçlarına yatırım yapması gerektiğini tespit edebilecektir. 16, 6, 9A, G
5.1. Faizlerin risk yapısını inceler.
5.2. Enflasyon için bir tahmin aracı olarak getiri eğrisini ve iş döngüsünü kullanır.
5.3. Türkiye'de 2001 ve 2008 küresel finans krizinden önce ve sonra getiri eğrisinin davranışını açıklar.
5.4. Dönem yapısını kullanarak faiz tahmini yapar.
6. Ekonomik verimliliğin sağlanabilmesi için neden etkin bir finansal piyasanın varlığının gerektiğini açıklayabilecektir. 16, 6, 9A, G
6.1. Etkin piyasa hipotezini, hipotezin gerekçesini ve etkin piyasa hipotezinin daha güçlü versiyonunu açıklar.
6.2 Verimli piyasa hipotezine dair kanıtları inceler.
6.3. Türkiye'de sermaye piyasalarının verimli olup olmadığına dair kanıtları inceler.
6.4. Finansal gelişme ve ekonomik büyümenin bağlantısını açıklar.
7. Asimetrik bilgiyi ve finansal krizlerin oluşmasındaki etkisini açıklayabilecektir. 16, 6, 9A, G
7.1. Dünyada finansal yapıya ilişkin temel bilgileri ifade eder.
7.2. Asimetrik bilginin iki türü olan olumsuz seçimi ve ahlaki tehlikeyi açıklar.
7.3. Türkiye'de SPK'nın halka arzlardaki asimetrik bilgi sorununu en aza indirmek için aldığı önlemleri inceler.
8. Hisse senedi piyasalarının temel dinamiklerini ve fiyatların nasıl oluştuğunu açıklayabilecektir.16, 6, 9A, G
8.1. Hisse senetlerine yatırım yapmanın çeşitli yönlerini inceler.
8.2. Bazı hisse senedi fiyatı tespit yöntemlerini inceler ve uygular.
8.3. Hisse senedi piyasasında hisse fiyatlarının nasıl oluştuğunu açıklar.
8.4. Fiyat tespitinde sıklıkla yapılan yanlışları açıklar.
9. Bono piyasasının ve döviz piyasasının temel ilkelerini uygulayabilecektir.16, 6, 9A, G
9.1. Bono piyasasının işlevini açıklar.
9.2 Bono piyasasının oyuncularını açıklar.
9.3. Bono çeşitlerini açıklar.
9.4. Döviz kurunu tanımlar ve önemini açıklar.
9.5. Kısa vadede ve uzun vadede döviz kurlarının oluşumunu açıklar.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Piyasalara Giriş
2Finansal Piyasaların Yapısı ve İşleyişi
3Faiz Nosyonu
4Faiz Seviyesindeki Değişimlerin Altında Yatan Faktörler
5Faizlerin Risk Yapısı
6Faizlerin Risk Yapısı
7Asimetrik Bilgi: Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike
8Finansal Gelişmenin ekonomik Gelişime Etkisi
9Asimetrik Bilgi ve Finansal Krizler
10Proje Sunumları
11Proje Sunumları
12Hisse Senedi Piyasası
13Bono ve Döviz Piyasası
14Tüm Dersin Genel Özeti
Kaynak
- Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, 8th Edition, 2014.
- Financial Markets and Institutions, Anthony Saunders and Marcia Cornett, International Edition, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25