Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI FİNANSECO3271390Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUluslararası ekonomi fenomenini, özellikle finans, analiz etmek için ekonomi teorisinin araçlarını kullanabilmeyi öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünya Ekonomisinin Finansallaşması: Genel Bakış,Ödemeler Dengesine Özet Bir Giriş,Kambiyo: Temel Piyasa Dinamikleri ve Ana Kavram,Döviz Kuru Kararı ve Tahmini,Sabit Kur Rejimi Altında Ödemeler Dengesi Ayarlama Mekanizması,Döviz Kuru Ayarlamaları ve Ödemeler Dengesi Üzerine Etkileri,Sabit veya Sabitleştirilmiş Döviz Kuru Rejimi ve Ülkelerin İstikrar Programları Deneyimleri,Dalgalı veya Esnek Döviz Kuru Rejimi ve Ülke Deneyimleri,Döviz Politikaları ve Krizleri: Yoğun Kurs,Uluslararası Ekonomi Politikası: Talebin Seviyesi ve Yönündeki Değişimler,Uluslararası Politika Koordinasyonunun İlgililik Düzeyi,Uluslararası Bankacılık: Rezervler, Borç ve Risk Yönetimi,Uluslararası Borç Sorunları, Uluslararası Bankaların ve Kurumların (IMF) Rolü,"Why Nations Fail" ve "How Nations Succeed": Finansal Kalkınmaya Bir Bakış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası finansal piyasaların ve kurumların temellerini anlatabilecektir.10, 16, 6, 9A
1.1. Döviz piyasası ve uluslararası sermaye piyasaları da dahil olmak üzere küresel finansal piyasaların yapısını ve işleyişini anlar.
1.2. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları gibi uluslararası finansal kurumların küresel ekonomik istikrar ve gelişmeyi teşvik etmedeki rolünü kavrar.
2. Döviz kuru dalgalanmalarının uluslararası iş ve finansal yönetim üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
2.1. Döviz kuru oynaklığının çok uluslu şirketlerin finansal performansı ve stratejileri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
2.2. Uluslararası ticaret, yatırım ve sermaye akışları üzerinde para birimi dalgalanmalarının getirdiği riskler ve fırsatları göz önünde bulundurarak, bu konudaki etkileri inceler.
3. Uluslararası yatırımlar ve finansal karar alma süreçleriyle ilişkili riskleri ve zorlukları değerlendirebilecektir.10, 16, 6, 9A
3.1. Şirketlerin yabancı piyasalarda faaliyet gösterirken karşılaştığı siyasi, ekonomik ve finansal risk türlerini değerlendirir.
3.2. Ülke riski, egemen risk ve piyasa riski gibi faktörleri göz önünde bulundurarak uluslararası yatırım projelerinin risklerini değerlendirmek ve yönetmenin zorluklarını anlar.
4. Çok uluslu bir bağlamda finansal operasyonları yönetmede gerekli becerileri tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
4.1. Finansal yönetim prensiplerini farklı uluslararası ortamlarda ve düzenleyici çerçevelerde uygular
4.2. Çapraz sınır yasal ve vergi sonuçlarını dikkate alarak çok uluslu bir şirkette nakit akışlarını, sermaye yapısını ve finansal kaynakları yönetmenin inceliklerini anlar.
5. Uluslararası finansta düzenleyici ve etik düşünceleri tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
5.1. Uluslararası finansal düzenlemelerin ve uyum standartlarının küresel finansal işlemler ve operasyonlar üzerindeki etkisini analiz eder.
5.2. Kurumsal yönetim ve sorumlu finansal karar alma gibi konuları da içeren, küresel bir bağlamda faaliyet gösteren finansal profesyonellerin karşılaştığı etik ikilemler ve zorlukları anlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünya Ekonomisinin Finansallaşması: Genel Bakış
2Ödemeler Dengesine Özet Bir Giriş
3Kambiyo: Temel Piyasa Dinamikleri ve Ana Kavram
4Döviz Kuru Kararı ve Tahmini
5Sabit Kur Rejimi Altında Ödemeler Dengesi Ayarlama Mekanizması
6Döviz Kuru Ayarlamaları ve Ödemeler Dengesi Üzerine Etkileri
7Sabit veya Sabitleştirilmiş Döviz Kuru Rejimi ve Ülkelerin İstikrar Programları Deneyimleri
8Dalgalı veya Esnek Döviz Kuru Rejimi ve Ülke Deneyimleri
9Döviz Politikaları ve Krizleri: Yoğun Kurs
10Uluslararası Ekonomi Politikası: Talebin Seviyesi ve Yönündeki Değişimler
11Uluslararası Politika Koordinasyonunun İlgililik Düzeyi
12Uluslararası Bankacılık: Rezervler, Borç ve Risk Yönetimi
13Uluslararası Borç Sorunları, Uluslararası Bankaların ve Kurumların (IMF) Rolü
14"Why Nations Fail" ve "How Nations Succeed": Finansal Kalkınmaya Bir Bakış
Kaynak
Robert Carbaugh, International Economics, 16th Edition, Cengage, 2018. Krugman et al, International Economics, Pearson 11th Global Edition, 2018. (Supp.)
Jeffry A. Frieden, Currency Politics, Princeton University Press, 2015. Daron Acemoglu, Why Nations Fail, Profile Books, 2012. Murat A. Yülek, How Nations Succeed, Springer, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı13030
Ara Sınav ve Hazırlığı14545
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)223
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(223/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI FİNANSECO3271390Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUluslararası ekonomi fenomenini, özellikle finans, analiz etmek için ekonomi teorisinin araçlarını kullanabilmeyi öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünya Ekonomisinin Finansallaşması: Genel Bakış,Ödemeler Dengesine Özet Bir Giriş,Kambiyo: Temel Piyasa Dinamikleri ve Ana Kavram,Döviz Kuru Kararı ve Tahmini,Sabit Kur Rejimi Altında Ödemeler Dengesi Ayarlama Mekanizması,Döviz Kuru Ayarlamaları ve Ödemeler Dengesi Üzerine Etkileri,Sabit veya Sabitleştirilmiş Döviz Kuru Rejimi ve Ülkelerin İstikrar Programları Deneyimleri,Dalgalı veya Esnek Döviz Kuru Rejimi ve Ülke Deneyimleri,Döviz Politikaları ve Krizleri: Yoğun Kurs,Uluslararası Ekonomi Politikası: Talebin Seviyesi ve Yönündeki Değişimler,Uluslararası Politika Koordinasyonunun İlgililik Düzeyi,Uluslararası Bankacılık: Rezervler, Borç ve Risk Yönetimi,Uluslararası Borç Sorunları, Uluslararası Bankaların ve Kurumların (IMF) Rolü,"Why Nations Fail" ve "How Nations Succeed": Finansal Kalkınmaya Bir Bakış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası finansal piyasaların ve kurumların temellerini anlatabilecektir.10, 16, 6, 9A
1.1. Döviz piyasası ve uluslararası sermaye piyasaları da dahil olmak üzere küresel finansal piyasaların yapısını ve işleyişini anlar.
1.2. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları gibi uluslararası finansal kurumların küresel ekonomik istikrar ve gelişmeyi teşvik etmedeki rolünü kavrar.
2. Döviz kuru dalgalanmalarının uluslararası iş ve finansal yönetim üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.10, 16, 6, 9A
2.1. Döviz kuru oynaklığının çok uluslu şirketlerin finansal performansı ve stratejileri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
2.2. Uluslararası ticaret, yatırım ve sermaye akışları üzerinde para birimi dalgalanmalarının getirdiği riskler ve fırsatları göz önünde bulundurarak, bu konudaki etkileri inceler.
3. Uluslararası yatırımlar ve finansal karar alma süreçleriyle ilişkili riskleri ve zorlukları değerlendirebilecektir.10, 16, 6, 9A
3.1. Şirketlerin yabancı piyasalarda faaliyet gösterirken karşılaştığı siyasi, ekonomik ve finansal risk türlerini değerlendirir.
3.2. Ülke riski, egemen risk ve piyasa riski gibi faktörleri göz önünde bulundurarak uluslararası yatırım projelerinin risklerini değerlendirmek ve yönetmenin zorluklarını anlar.
4. Çok uluslu bir bağlamda finansal operasyonları yönetmede gerekli becerileri tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
4.1. Finansal yönetim prensiplerini farklı uluslararası ortamlarda ve düzenleyici çerçevelerde uygular
4.2. Çapraz sınır yasal ve vergi sonuçlarını dikkate alarak çok uluslu bir şirkette nakit akışlarını, sermaye yapısını ve finansal kaynakları yönetmenin inceliklerini anlar.
5. Uluslararası finansta düzenleyici ve etik düşünceleri tanımlayabilecektir.10, 16, 6, 9A
5.1. Uluslararası finansal düzenlemelerin ve uyum standartlarının küresel finansal işlemler ve operasyonlar üzerindeki etkisini analiz eder.
5.2. Kurumsal yönetim ve sorumlu finansal karar alma gibi konuları da içeren, küresel bir bağlamda faaliyet gösteren finansal profesyonellerin karşılaştığı etik ikilemler ve zorlukları anlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünya Ekonomisinin Finansallaşması: Genel Bakış
2Ödemeler Dengesine Özet Bir Giriş
3Kambiyo: Temel Piyasa Dinamikleri ve Ana Kavram
4Döviz Kuru Kararı ve Tahmini
5Sabit Kur Rejimi Altında Ödemeler Dengesi Ayarlama Mekanizması
6Döviz Kuru Ayarlamaları ve Ödemeler Dengesi Üzerine Etkileri
7Sabit veya Sabitleştirilmiş Döviz Kuru Rejimi ve Ülkelerin İstikrar Programları Deneyimleri
8Dalgalı veya Esnek Döviz Kuru Rejimi ve Ülke Deneyimleri
9Döviz Politikaları ve Krizleri: Yoğun Kurs
10Uluslararası Ekonomi Politikası: Talebin Seviyesi ve Yönündeki Değişimler
11Uluslararası Politika Koordinasyonunun İlgililik Düzeyi
12Uluslararası Bankacılık: Rezervler, Borç ve Risk Yönetimi
13Uluslararası Borç Sorunları, Uluslararası Bankaların ve Kurumların (IMF) Rolü
14"Why Nations Fail" ve "How Nations Succeed": Finansal Kalkınmaya Bir Bakış
Kaynak
Robert Carbaugh, International Economics, 16th Edition, Cengage, 2018. Krugman et al, International Economics, Pearson 11th Global Edition, 2018. (Supp.)
Jeffry A. Frieden, Currency Politics, Princeton University Press, 2015. Daron Acemoglu, Why Nations Fail, Profile Books, 2012. Murat A. Yülek, How Nations Succeed, Springer, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25