Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİECO4111514Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere sosyal bilimlerdeki araştırma türlerini, tasarımlarını ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve Araştırma,Araştırma Türleri ve Sınıflandırma,Temel APA stili gösterimi,Frekans analizi yorumlama,Korelasyon analizi ve yorumlanması,Anket Tasarlama,Veri toplama ve Bireysel Çalışma,Veri Toplama ve Bireysel Çalışma,Veri Toplama ve Bireysel Çalışma,Verilerin Analizi ve Geribildirim Alma,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı ve teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma amacına uygun yöntem belirleyebilecektir.5, 8, 9A, F
1.1. Araştırma sorusu ve hipotez oluşturur.5, 8, 9A, F
1.2. Nitel araştırma yöntemlerine aşina olur.5, 8, 9A, F
1.3. Nicel araştırma yöntemlerine aşina olur.5, 8, 9A, F
2. Bilimsel araştırma sürecini bilmek. 5, 8, 9A, F
2.1. Araştırma sorusu belirleyebilir5, 8, 9A, F
2.2. Literatür taraması yapabilir.5, 8, 9A, F
2.3. APA stiline göre makale yazabilir5, 8, 9A, F
2.4. Frekans analizi sonuçlarını yorumlar5, 8, 9A, F
2.5. Korelasyon analizi sonuçlarını yorumlar.5, 8, 9A, F
3. Bilimsel araştırma tasarımı yapabilecektir.5, 8, 9A, F
3.1. Deney tasarlar5, 8, 9A, F
3.2. Saha araştırması tasarımları oluşturur.5, 8, 9A, F
3.3. Farklı yöntemleri karşılaştırır.5, 8, 9A, F
4. Bilimsel yazı hazırlayabilecektir5, 8, 9A, F
4.1. APA stiline uygun taslak hazırlar.5, 8, 9A, F
4.2. Giriş bölümü yazar.5, 8, 9A, F
4.3. Kavramsal çerçeve oluşturur.5, 8, 9A, F
4.4. Bulguları tartışır.5, 8, 9A, F
5. Araştırmanın raporlaştırmasındaki etik kuralları bilir.6, 9A, F
5.1. Raporlaştırmadaki kaynakça kurallarını bilir.6, 9A, F
5.2. Bilimsel araştırma raporu hazırlama sürecini açıklar.6, 9A, F
5.3. Raporlama ve sunma becerisine sahip olur.
Öğretim Yöntemleri:5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve Araştırma
2Araştırma Türleri ve Sınıflandırma
3Temel APA stili gösterimi
4Frekans analizi yorumlama
5Korelasyon analizi ve yorumlanması
6Anket Tasarlama
7Veri toplama ve Bireysel Çalışma
8Veri Toplama ve Bireysel Çalışma
9Veri Toplama ve Bireysel Çalışma
10Verilerin Analizi ve Geribildirim Alma
11Takım olarak makale yazımı
12Takım olarak makale yazımı
13Takım olarak makale yazımı
14Takım olarak makale yazımı ve teslimi
Kaynak
1) Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271). 2)Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons
Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 2000. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme2612
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14456
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5525
Genel Sınav ve Hazırlığı5525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)160
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(160/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİECO4111514Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere sosyal bilimlerdeki araştırma türlerini, tasarımlarını ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve Araştırma,Araştırma Türleri ve Sınıflandırma,Temel APA stili gösterimi,Frekans analizi yorumlama,Korelasyon analizi ve yorumlanması,Anket Tasarlama,Veri toplama ve Bireysel Çalışma,Veri Toplama ve Bireysel Çalışma,Veri Toplama ve Bireysel Çalışma,Verilerin Analizi ve Geribildirim Alma,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı,Takım olarak makale yazımı ve teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma amacına uygun yöntem belirleyebilecektir.5, 8, 9A, F
1.1. Araştırma sorusu ve hipotez oluşturur.5, 8, 9A, F
1.2. Nitel araştırma yöntemlerine aşina olur.5, 8, 9A, F
1.3. Nicel araştırma yöntemlerine aşina olur.5, 8, 9A, F
2. Bilimsel araştırma sürecini bilmek. 5, 8, 9A, F
2.1. Araştırma sorusu belirleyebilir5, 8, 9A, F
2.2. Literatür taraması yapabilir.5, 8, 9A, F
2.3. APA stiline göre makale yazabilir5, 8, 9A, F
2.4. Frekans analizi sonuçlarını yorumlar5, 8, 9A, F
2.5. Korelasyon analizi sonuçlarını yorumlar.5, 8, 9A, F
3. Bilimsel araştırma tasarımı yapabilecektir.5, 8, 9A, F
3.1. Deney tasarlar5, 8, 9A, F
3.2. Saha araştırması tasarımları oluşturur.5, 8, 9A, F
3.3. Farklı yöntemleri karşılaştırır.5, 8, 9A, F
4. Bilimsel yazı hazırlayabilecektir5, 8, 9A, F
4.1. APA stiline uygun taslak hazırlar.5, 8, 9A, F
4.2. Giriş bölümü yazar.5, 8, 9A, F
4.3. Kavramsal çerçeve oluşturur.5, 8, 9A, F
4.4. Bulguları tartışır.5, 8, 9A, F
5. Araştırmanın raporlaştırmasındaki etik kuralları bilir.6, 9A, F
5.1. Raporlaştırmadaki kaynakça kurallarını bilir.6, 9A, F
5.2. Bilimsel araştırma raporu hazırlama sürecini açıklar.6, 9A, F
5.3. Raporlama ve sunma becerisine sahip olur.
Öğretim Yöntemleri:5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve Araştırma
2Araştırma Türleri ve Sınıflandırma
3Temel APA stili gösterimi
4Frekans analizi yorumlama
5Korelasyon analizi ve yorumlanması
6Anket Tasarlama
7Veri toplama ve Bireysel Çalışma
8Veri Toplama ve Bireysel Çalışma
9Veri Toplama ve Bireysel Çalışma
10Verilerin Analizi ve Geribildirim Alma
11Takım olarak makale yazımı
12Takım olarak makale yazımı
13Takım olarak makale yazımı
14Takım olarak makale yazımı ve teslimi
Kaynak
1) Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271). 2)Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons
Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 2000. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve finans alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Ekonomi ve finans alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Ekonomik ve finansal analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
X
4
Ekonomi ve finans alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanıyla ilgili gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Ekonomi ve finans alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Ekonomik ve finansal sistemin işleyişine dair elde ettiği uzmanlıkla, politika önerileri sunar, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:24Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:25