Ana içeriğe atla

Ulusal Sağlık Sektöründe Kadın İstihdamı Çalıştayı (Pandemi Özel)

ulu

Kitap Adı: Ulusal Sağlık Sektöründe Kadın İstihdamı Çalıştayı (Pandemi Özel)

Yazar: Prof. Dr. Yeter Demir Uslu - Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu

Yayınevi: Medipol Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı: 106

Ebat:

ISBN: E-ISBN: 978-605-4797-37-0

PDF indir

Kitabın Konusu

Bu Çalıştay, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve İstanbul
Medipol Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’ın amacı, kadınların
sağlık sektöründeki istihdama katılımı ve çalışma yaşamı içerisinde karşılaştıkları
cinsiyet temelli sorunların hastane, ilaç ve sigortacılık sektörlerinde alt
boyutlarda saptanması, tartışılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu
boyutlar: COVID-19 pandemisinin ve bu süreçteki esnek çalışmanın kadın sağlık
çalışanlarının çalışma ve sosyal hayatlarında yarattığı etkilerin irdelenmesi, sağlık
sektöründe mesleki cinsiyet ayrımcılığının; yatay ayrışma, cam tavan, ücret
eşitsizliği vb. yönlerden irdelenmesi, sağlık sektöründe kadın istihdamını
belirleyen etkenler ve kadınların istihdama katılımını ve kariyerlerinde
ilerlemelerini engelleyen nedenlerin irdelenmesidir.
Çalıştay, bu alanda Covid-19 pandemisi döneminde yapılan ilk ulusal çalışma
özelliğini taşımaktadır. Çalıştay’ın bölümleri ana çerçevede; kadın sağlık
çalışanlarının yaşadığı zorluklar, cam tavan sendromu, sağlık sektöründe
kadın istihdamının önündeki engeller, uğradığı mobbingler, kadınların sağlık
sektöründe erkeklere oranla yönetimdeki yeridir. Çalıştay’da üç ana oturum
bulunmaktadır. Bu oturumlar; “Sağlıkta Kadın İstihdamına Hastane Yöneticisi
Bakış Açısı, Sağlıkta Kadın İstihdamına Akademisyen Bakış Açısı, Sağlıkta Kadın
İstihdamına İlaç ve Sigortacılık Sektörü Bakış Açısı”dır.