Ana içeriğe atla

Rehabilitasyonda Özel Konular 2

rehabilitasyonda_ozel_konular_2

Kitap Adı: Rehabilitasyonda Özel Konular 2

Yazar: Canan Algun

Yayınevi: Medipol Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı:

Ebat: 14x24

ISBN: e-ISBN: 978-605-4797-52-3

PDF İndir

• Pertürbasyona dayalı denge eğitimi, yaşlı yetişkinlerde, nörolojik ve vestibüler rahatsızlığı olanların
rehabilitasyonunda ve düşmeleri önlemenin bir yolu olarak kullanılabilir.
• Onkolojik rehabilitasyon, tıbbi açıdan karmaşık olan hasta popülasyonunda hastalık sürecinde ve
sonrasında meydana gelebilecek semptom yükünü azaltılması, yaşam kalitesinin ve bağımsızlığın
en üst düzeye çıkarılması, hastaların psikolojik, sosyal ve mesleki işleyişlerinin maksimum düzeyde
kazanılmasının sağlanmasıdır.
• Literatürde renal rehabilitasyona yönelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları gün geçtikçe ağırlık
ve çeşitlilik kazanmaktadır. Düzenli uygulanan egzersiz programının mortalite riskini düşürdüğü
bildirilmiştir.
• Kuadriseps femoris sportif performansın arttırılmasında, yaralanmaların önlenmesinde ve
rehabilitasyon yaklaşımının belirlenmesinde alt ekstremitenin belirleyici kaslarındandır. Bu nedenle
kas kuvvetinin, korunması ve artırılması çok önemlidir.
• Kas kuvveti genellikle spastik Serebral Palsili bireylerde bozulur; bu bireylerde azalmış fonksiyonel
yetenek kas zayıflığı ile sonuçlanır.Kullanmama ve hareketsizlik döngüsü bu çocuklarda ve ergenlikte
genellikle kalıcı hale gelir.
• Prematüre Retinopatisi erken doğan bebeklerde retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı
oluşan ve patogenezi tam olarak bilinmeyen fizyopatolojik bir durumdur. Bu hastalık çocuklarda
görülen körlüklerin dünyada en sık ikinci nedenini oluşturmaktadır.
• Egzersiz tedavisinin ağrının giderilmesinde günümüzde sunulan geleneksel farmakolojik ağrı
kesicilerden daha etkili ve daha güvenli olduğu bilinmektedir. Egzersiz tedavisi, diz osteoartritli
hastalarda en az nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar ile aynı ağrı giderici etkiye sahiptir.
• Şiddetli üriner inkontinansı olan hastalarda cerrahi tedavi, hafif/orta şiddetli üriner inkontinansı olan
hastalarda konservatif tedavi önerilmesine rağmen bütün inkontinans evrelerinde asıl öneri pelvik
taban kas eğitimini içeren tedavi programının uygulanmasıdır.
• Gelişimsel bozukluklarda problemler tek başına izole olarak görülebildiği gibi farklı duyusal ve motor
sistemlerin etkilenimine bağlı olarak pek çok tablo da beraberinde görülebilir; kas iskelet sistemi,
postür, denge gibi parametreler de etkilenebilir.
• Kronik muskuloskeletal ağrıda egzersiz ve fiziksel aktivite, ağrı şiddetini azaltmada ve fonksiyonel
düzeyi iyileştirmede etkin yöntemlerdir. Kronik ağrı ile birlikte oluşan kortikal değişimler göz önünde
bulundurulduğunda, egzersiz ve fiziksel aktivitenin nöral plastisite üzerindeki etkileri ağrı ile baş
etmede fayda sağlamaktadır.
• Fizyoterapi temporomandibular eklem rahatsızlığından korunma ve özellikle miyofasyal ağrı ve
internal disk düzensizliğini iyileştirmede konservatif tedaviler arasında en etkili tedavilerden birisi
olarak görülmektedir.
• Cawthorne-Cooksey egzersizleri dengeyi geliştirmek ve vertigoyu azaltmak için vestibüler sistemi
uyaran baş ve gövde hareketlerini içermekte olup vestibüler disfonksiyon ile ilgili istenmeyen
semptomları iyileştirmede etkili bir yöntemdir.