Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm faaliyet alanlarında çalışabilecek eleman ve yönetici ihtiyaçlarını karşılamaktır. Hava taşımacılığı yapan işletmelerin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite ve emniyet yönetimi gibi havacılık sektörünün alt yapısında çalışabilecek nitelikte insan yetiştirmeyi hedefler.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Öğrencilerin liselerden (veya denk okullardan) başarıyla mezun olması gereklidir. Öğrenci yerleştirmeleri, Türkiye genelinde yapılan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavından (YKS ve LYS) alınan puanlara ilişkili olarak EA puan türü ile Türk Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kurallarına göre yapılır. Öğrencilerimiz, rektörlüğümüz tarafından ilan edilen günlerde kazandıkları proğrama kayıt yaptırmak için beraberinde lise veya dengi bir diploma ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavında aldıkları puan ve proğramı gösterir belgeler ile gelmelidirler. Başvuru kabülleri, YÖK kurulu tarafından belirlenen kurallara göre ve alınan yeterli puanlara göre yapılır. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HVY1124210 MİKROEKONOMİ Türkçe 3 5
HVY1124220 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
HVY1124240 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 4
HVY1124250 MATEMATİK I Türkçe 3 5
HVY1141250 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ Türkçe 3 5
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HVY1224350 TİCARET HUKUKU Türkçe 3 4
HVY1211007 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Türkçe 3 5
HVY1224270 MAKROEKONOMİ Türkçe 3 5
HVY1224290 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 5
HVY1224320 MATEMATİK II Türkçe 3 5
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HVY2112129 METEOROLOJİ Türkçe 3 5
HVY2112131 UÇUŞ TEORİSİ VE TEMEL UÇAK BİLGİSİ Türkçe 3 4
HVY2112132 HAVA TAŞIMACILIĞI VE GÜMRÜK OPERASYONLARI Türkçe 3 4
HVY2112133 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
HVY2159810 PAZARLAMANIN İLKELERİ Türkçe 3 5
HVY2134110 İSTATİSTİK I Türkçe 3 5
HVY2134150 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HVY2234360 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 5
HVY2252730 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 2
HVY2212135 HAVA HUKUKU Türkçe 3 4
HVY2212136 SEYRUSEFER VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ Türkçe 3 5
HVY2212137 HAVACILIKTA BAKIM YÖNETİMİ Türkçe 3 4
HVY2212138 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
HVY2234160 İSTATİSTİK II Türkçe 3 5
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HVY3113598 HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ Türkçe 3 5
HVY3113599 HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI Türkçe 3 4
HVY3113601 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 4 4
HVY3113602 HAVAYOLU PAZARLAMASI VE YÖNETİMİ Türkçe 3 5
HVY3113603 HAVACILIK İŞLETMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Türkçe 3 5
HVY3113604 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI Türkçe 3 5
HVY3124310 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 5
HVY3134260 LOJİSTİK YÖNETİMİ Türkçe 3 5
HVY3157350 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
HVY3170750 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HVY3213609 İLK YARDIM Türkçe 2+1 3
HVY3213605 YOLCU VE YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
HVY3213606 HAVA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS) Türkçe 3 4
HVY3213607 HAVACILIK EKONOMİSİ Türkçe 3 4
HVY3213608 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 4 4
HVY3265230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 4 5
HVY3257290 KÜLTÜR VE İŞLETME Türkçe 3 5
HVY3234450 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3 5
HVY3257410 LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 5
HVY3257540 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Türkçe 3 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, özel havacılık işletmeleri, hava alanları, hava ulaştırma yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, hava alanı planlaması, uçuş pazarlaması ve uçuş operasyon planlaması bölümlerinde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Murat DÜZGÜN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HAVA TAŞIMACILIĞI VE GÜMRÜK OPERASYONLARI 423231234102
HAVACILIK İŞLETMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR 223320443203
HAVACILIKTA BAKIM YÖNETİMİ 302443520230
HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI 212211032321
İSTATİSTİK I 052002000030
İSTATİSTİK II 052003000030
METEOROLOJİ 313243302034
SEYRUSEFER VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ 132024220320
UÇUŞ TEORİSİ VE TEMEL UÇAK BİLGİSİ 311210310032
YOLCU VE YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ 323231423223
İlişkili ders sayısı / 10/44212223172018231714132115
İlişki ağırlığı222222322222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu