Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVA KARGO TAŞIMACILIĞIHVY3214717Bahar Dönemi3+033
Ders Programı

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Cumartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Fatih KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHava kargo taşımacılığını tüm yönleriyle kavramak. Hava kargonun çıkış noktasından varış noktasına kadar geçtiği aşamaları bilmek. Uluslararası hava kargo taşımacılığının kapsam ve uygulamalarını öğrenmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hava Kargo Taşımacılığına Giriş,Hava Kargo Trafik ve Kapasite,Hava Kargo Piyasası,Ekonomik ve Teknik Düzenlemeleri,Yolcu ve Kargo Hava Yolları,Hızlı Hava Kargo Taşıyıcıları ve Hava Kargo Organizatörleri,Hava Kargo Birliktelikler ve Birleşmeler,Uçak ve Uçuş Operasyonları,Havaalanı ve Yer Operasyonları,Dağıtım ve Pazarlama,Hava Kargo ve Çevre,Hava Kargo Tahmin,Hava Kargoda Güncel Konular ve Gelecek,Tekrar ve Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 - Öğrenci Hava Kargo sisteminin genel işleyişini bilecek ve açıklayacak 16, 9A
1.1 - Öğrenci Hava kargo kavramı ve tarihçesini açıklar16, 9A
1.2 - Öğrenci Hava kargo pazarında faaliyet gösteren hava yolu işletmelerini sınıflandırmayı bilir ve bunları birbirinden ayırt edebilir16, 9A
2 - Öğrenci Hava kargonun taşımacılık sistemi içinde kalkış noktasından varış noktasına dek geçen süreçleri kavrayacak16, 9A
2.1 - Öğrenci hızlı hava kargonun taşımacılık sistemi içindeki önemini açıklar 16, 9A
2.2 - Öğrenci Hava kargo taşımacılığındaki yükleri sınıflandırabilir16, 9A
3 - Öğrenci hava kargo taşımacılığının dünya ticareti için önemini kavrayacak16, 9A
3.1 - Öğrenci hava kargo taşımacılık dünya ticaret hatları ilişkisini kavrar16, 9A
3.2 - Öğrenci hava kargo taşımacılığının güçlü ve zayıf yönlerini açıklar16, 9A
4 - Öğrenci hava kargo pazarının gelişimini etkileyen faktörleri kavrayacak16, 9A
4.1 - Öğrenci hava kargo pazarının gelişimini etkileyen olumlu faktörleri kavrar16, 9A
4.2 - Öğrenci hava kargo pazarının gelişimini etkileyen olumsuz faktörleri açıklar16, 9A
5 - Öğrenci hızlı hava kargo taşımacılığının taşımacılık ve sınır aşan e-ticaret içinde önemini kavrayacak16, 9A
5.1 - Öğrenci elektronik gümrük işlemleri ve basitleştirilmiş işlemleri açıklar16, 9A
5.2 - Öğrenci hızlı kargo taşımacılığında gümrüğün risk yönetimi ve ticareti kolaylaştırma uygulamalarını açıklar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hava Kargo Taşımacılığına Giriş
2Hava Kargo Trafik ve Kapasite
3Hava Kargo Piyasası
4Ekonomik ve Teknik Düzenlemeleri
5Yolcu ve Kargo Hava Yolları
6Hızlı Hava Kargo Taşıyıcıları ve Hava Kargo Organizatörleri
7Hava Kargo Birliktelikler ve Birleşmeler
8Uçak ve Uçuş Operasyonları
9Havaalanı ve Yer Operasyonları
10Dağıtım ve Pazarlama
11Hava Kargo ve Çevre
12Hava Kargo Tahmin
13Hava Kargoda Güncel Konular ve Gelecek
14Tekrar ve Tartışma
Kaynak
1 - "Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler", Anadolu Üniversitesi, 2016.
1 - Peter S Morrell and Thomas Klein « Moving Boxes by Air», 2019, 2nd ed., Routledge. 2 - Michael Sales, « Aviation Logistics - The Dynamic Partnership of Air Freight and Supply Chain», 2016, Kogan Page.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(77/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVA KARGO TAŞIMACILIĞIHVY3214717Bahar Dönemi3+033
Ders Programı

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Cumartesi 16:30-17:15

Cumartesi 17:30-18:15

Cumartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Fatih KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHava kargo taşımacılığını tüm yönleriyle kavramak. Hava kargonun çıkış noktasından varış noktasına kadar geçtiği aşamaları bilmek. Uluslararası hava kargo taşımacılığının kapsam ve uygulamalarını öğrenmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hava Kargo Taşımacılığına Giriş,Hava Kargo Trafik ve Kapasite,Hava Kargo Piyasası,Ekonomik ve Teknik Düzenlemeleri,Yolcu ve Kargo Hava Yolları,Hızlı Hava Kargo Taşıyıcıları ve Hava Kargo Organizatörleri,Hava Kargo Birliktelikler ve Birleşmeler,Uçak ve Uçuş Operasyonları,Havaalanı ve Yer Operasyonları,Dağıtım ve Pazarlama,Hava Kargo ve Çevre,Hava Kargo Tahmin,Hava Kargoda Güncel Konular ve Gelecek,Tekrar ve Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 - Öğrenci Hava Kargo sisteminin genel işleyişini bilecek ve açıklayacak 16, 9A
1.1 - Öğrenci Hava kargo kavramı ve tarihçesini açıklar16, 9A
1.2 - Öğrenci Hava kargo pazarında faaliyet gösteren hava yolu işletmelerini sınıflandırmayı bilir ve bunları birbirinden ayırt edebilir16, 9A
2 - Öğrenci Hava kargonun taşımacılık sistemi içinde kalkış noktasından varış noktasına dek geçen süreçleri kavrayacak16, 9A
2.1 - Öğrenci hızlı hava kargonun taşımacılık sistemi içindeki önemini açıklar 16, 9A
2.2 - Öğrenci Hava kargo taşımacılığındaki yükleri sınıflandırabilir16, 9A
3 - Öğrenci hava kargo taşımacılığının dünya ticareti için önemini kavrayacak16, 9A
3.1 - Öğrenci hava kargo taşımacılık dünya ticaret hatları ilişkisini kavrar16, 9A
3.2 - Öğrenci hava kargo taşımacılığının güçlü ve zayıf yönlerini açıklar16, 9A
4 - Öğrenci hava kargo pazarının gelişimini etkileyen faktörleri kavrayacak16, 9A
4.1 - Öğrenci hava kargo pazarının gelişimini etkileyen olumlu faktörleri kavrar16, 9A
4.2 - Öğrenci hava kargo pazarının gelişimini etkileyen olumsuz faktörleri açıklar16, 9A
5 - Öğrenci hızlı hava kargo taşımacılığının taşımacılık ve sınır aşan e-ticaret içinde önemini kavrayacak16, 9A
5.1 - Öğrenci elektronik gümrük işlemleri ve basitleştirilmiş işlemleri açıklar16, 9A
5.2 - Öğrenci hızlı kargo taşımacılığında gümrüğün risk yönetimi ve ticareti kolaylaştırma uygulamalarını açıklar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hava Kargo Taşımacılığına Giriş
2Hava Kargo Trafik ve Kapasite
3Hava Kargo Piyasası
4Ekonomik ve Teknik Düzenlemeleri
5Yolcu ve Kargo Hava Yolları
6Hızlı Hava Kargo Taşıyıcıları ve Hava Kargo Organizatörleri
7Hava Kargo Birliktelikler ve Birleşmeler
8Uçak ve Uçuş Operasyonları
9Havaalanı ve Yer Operasyonları
10Dağıtım ve Pazarlama
11Hava Kargo ve Çevre
12Hava Kargo Tahmin
13Hava Kargoda Güncel Konular ve Gelecek
14Tekrar ve Tartışma
Kaynak
1 - "Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler", Anadolu Üniversitesi, 2016.
1 - Peter S Morrell and Thomas Klein « Moving Boxes by Air», 2019, 2nd ed., Routledge. 2 - Michael Sales, « Aviation Logistics - The Dynamic Partnership of Air Freight and Supply Chain», 2016, Kogan Page.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40