Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHVY3170750Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Mehmet Saim AŞCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Mehmet Saim AŞCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışanların ve işverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan hak ve yükümlülükleri, geçmişten günümüze konunun gelişimi ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Türk çalışma hayatına getirdiği yenilikler hakkında yeterli fikir ve bilginin edinilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş ve Sosyal Hukuku kavramları ve önemi,İş Hukukunun özellikleri ve temel kavramları,İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmeleri,İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri,İş sözleşmesinin sona ermesi,İş Sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları,İş Güvencesi kavramı ve önemi,İş Güvencesi ile sağlanan haklar ve işverenin yükümlülükleri,Kıdem Tazminatı kavramı ve önemi,Kıdem Tazminatının miktarı ve hesaplanması,Toplu İş Hukuku,Sosyal güvenlik kavramı, gelişimi ve kapsamı,Primler ve prim belgeleri,Sigorta kolları ve sağlanan haklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun temel kavramlarını, ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirebilecektir.10, 16, 9A
1.1. İşçi, memur, serbest çalışan ile çıkar ve stajyer kavramları arasındaki farkı ayırt eder.10, 16, 9A
1.2. İşyeri ve işletme kavramları ile asıl işveren – alt işveren (taşeron) kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
1.3. İş sözleşmesinin kurulması, türleri, içeriği ve sona ermesini, geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.10, 16, 9A
2. İşverenin ve işçinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilecektir.10, 16, 9A
2.1. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.10, 16, 9A
2.2. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları listeler10, 16, 9A
2.3. İş sağlığı ve güvenliği kavramını ve alınması gereken tedbirler ile alınmamasının hukuki sonuçlarını sıralar.10, 16, 9A
3. Sendika ve konfederasyonların kurulması, faaliyetleri, üyelik, üyelikten ayrılmayı açıklayabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Toplu iş sözleşmesinin yapılmasını, yetkili sendikanın belirlenmesini, toplu iş sözleşmesinden kimlerin hangi koşullarla yararlanabileceğini, grev ve lokavt kavramlarını sıralar.10, 16, 9A
3.2. Sosyal sigorta kavramını, sigorta kollarını, işe giriş bildirimleri ve prim ödenmesini, ödenmemesinin hukuki sonuçlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kavramını açıklar.10, 16, 9A
3.3. İş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
4. Sosyal sigorta kavramını, sigorta kollarını, işe giriş bildirimleri ve prim ödenmesini, ödenmemesinin hukuki sonuçlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kavramını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
4.1. Sosyal riskler nelerdir açıklar.10, 16, 9A
4.1. Sosyal riskler nelerdir açıklar.10, 16, 9A
4.2. Sosyal sigorta kollarının sigortalıya sağladığı imkânlar sıralar.10, 16, 9A
4.3. Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını açıklar.10, 16, 9A
5. İş güvencesi ile işe geri dönen işçinin sosyal güvenlik yönünden haklarını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
5.1. İş güvencesi kapsamında işe iade hakkı kazananların sosyal güvenlik primi haklarını açıklar.10, 16, 9A
5.2. İş güvencesi ile yapılacak ödemelere ilişkin yasal bildirimleri açıklar.10, 16, 9A
5.3. İşten ayrılan işçilere ilişkin yapılması gereken yasal bildirimleri açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş ve Sosyal Hukuku kavramları ve önemi
2İş Hukukunun özellikleri ve temel kavramları
3İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmeleri
4İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri
5İş sözleşmesinin sona ermesi
6İş Sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
7İş Güvencesi kavramı ve önemi
8İş Güvencesi ile sağlanan haklar ve işverenin yükümlülükleri
9Kıdem Tazminatı kavramı ve önemi
10Kıdem Tazminatının miktarı ve hesaplanması
11Toplu İş Hukuku
12Sosyal güvenlik kavramı, gelişimi ve kapsamı
13Primler ve prim belgeleri
14Sigorta kolları ve sağlanan haklar
Kaynak
Prof. Dr. Müjdat Şakar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Basım Yayın, 14. Baskı, 2021.
1. Aşçı, M. S. (2019). Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasının Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, C. 1, S.2, s, 80-91. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/923536 2. Aşçı, M. S. (2018). Precarious Work, Precariat and Excluded Personnel, Journal of Industrial Policy and Technology Management, 1(2), 2018, 99-114. https://www.jipat.org/index.php/jipat/article/view/18/pdf_8 3. Aşçı, M. S. (2020). Bedeli Ödenmeyen Fazla Çalışma . Çalışma ve Toplum , 3 (66), 1527-1540 . https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2576063 4. Asci, M.S., (2019). Legal boundaries and sanctions in subcontracting. Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), V.8(3), p.148-154. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817068

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati31030
Rehberli Problem Çözme3927
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler5525
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı177
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHVY3170750Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Mehmet Saim AŞCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Mehmet Saim AŞCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışanların ve işverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan hak ve yükümlülükleri, geçmişten günümüze konunun gelişimi ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Türk çalışma hayatına getirdiği yenilikler hakkında yeterli fikir ve bilginin edinilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş ve Sosyal Hukuku kavramları ve önemi,İş Hukukunun özellikleri ve temel kavramları,İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmeleri,İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri,İş sözleşmesinin sona ermesi,İş Sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları,İş Güvencesi kavramı ve önemi,İş Güvencesi ile sağlanan haklar ve işverenin yükümlülükleri,Kıdem Tazminatı kavramı ve önemi,Kıdem Tazminatının miktarı ve hesaplanması,Toplu İş Hukuku,Sosyal güvenlik kavramı, gelişimi ve kapsamı,Primler ve prim belgeleri,Sigorta kolları ve sağlanan haklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun temel kavramlarını, ortaya çıkışını ve tarihi gelişimini değerlendirebilecektir.10, 16, 9A
1.1. İşçi, memur, serbest çalışan ile çıkar ve stajyer kavramları arasındaki farkı ayırt eder.10, 16, 9A
1.2. İşyeri ve işletme kavramları ile asıl işveren – alt işveren (taşeron) kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
1.3. İş sözleşmesinin kurulması, türleri, içeriği ve sona ermesini, geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.10, 16, 9A
2. İşverenin ve işçinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilecektir.10, 16, 9A
2.1. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.10, 16, 9A
2.2. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları listeler10, 16, 9A
2.3. İş sağlığı ve güvenliği kavramını ve alınması gereken tedbirler ile alınmamasının hukuki sonuçlarını sıralar.10, 16, 9A
3. Sendika ve konfederasyonların kurulması, faaliyetleri, üyelik, üyelikten ayrılmayı açıklayabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Toplu iş sözleşmesinin yapılmasını, yetkili sendikanın belirlenmesini, toplu iş sözleşmesinden kimlerin hangi koşullarla yararlanabileceğini, grev ve lokavt kavramlarını sıralar.10, 16, 9A
3.2. Sosyal sigorta kavramını, sigorta kollarını, işe giriş bildirimleri ve prim ödenmesini, ödenmemesinin hukuki sonuçlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kavramını açıklar.10, 16, 9A
3.3. İş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
4. Sosyal sigorta kavramını, sigorta kollarını, işe giriş bildirimleri ve prim ödenmesini, ödenmemesinin hukuki sonuçlarını, iş kazası ve meslek hastalığı kavramını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
4.1. Sosyal riskler nelerdir açıklar.10, 16, 9A
4.1. Sosyal riskler nelerdir açıklar.10, 16, 9A
4.2. Sosyal sigorta kollarının sigortalıya sağladığı imkânlar sıralar.10, 16, 9A
4.3. Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını açıklar.10, 16, 9A
5. İş güvencesi ile işe geri dönen işçinin sosyal güvenlik yönünden haklarını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
5.1. İş güvencesi kapsamında işe iade hakkı kazananların sosyal güvenlik primi haklarını açıklar.10, 16, 9A
5.2. İş güvencesi ile yapılacak ödemelere ilişkin yasal bildirimleri açıklar.10, 16, 9A
5.3. İşten ayrılan işçilere ilişkin yapılması gereken yasal bildirimleri açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş ve Sosyal Hukuku kavramları ve önemi
2İş Hukukunun özellikleri ve temel kavramları
3İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmeleri
4İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri
5İş sözleşmesinin sona ermesi
6İş Sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
7İş Güvencesi kavramı ve önemi
8İş Güvencesi ile sağlanan haklar ve işverenin yükümlülükleri
9Kıdem Tazminatı kavramı ve önemi
10Kıdem Tazminatının miktarı ve hesaplanması
11Toplu İş Hukuku
12Sosyal güvenlik kavramı, gelişimi ve kapsamı
13Primler ve prim belgeleri
14Sigorta kolları ve sağlanan haklar
Kaynak
Prof. Dr. Müjdat Şakar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Basım Yayın, 14. Baskı, 2021.
1. Aşçı, M. S. (2019). Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasının Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, C. 1, S.2, s, 80-91. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/923536 2. Aşçı, M. S. (2018). Precarious Work, Precariat and Excluded Personnel, Journal of Industrial Policy and Technology Management, 1(2), 2018, 99-114. https://www.jipat.org/index.php/jipat/article/view/18/pdf_8 3. Aşçı, M. S. (2020). Bedeli Ödenmeyen Fazla Çalışma . Çalışma ve Toplum , 3 (66), 1527-1540 . https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2576063 4. Asci, M.S., (2019). Legal boundaries and sanctions in subcontracting. Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), V.8(3), p.148-154. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817068

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40