Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONHVY2134150Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Emine GÜNDOĞMUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emine GÜNDOĞMUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilere işletme yönetim sürecine yönelik bilgilerin aktarılması ve öğrencilerin yönetim kavramları arasında bağlantı kurabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar,Yönetim ve Çevre İlişkisi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim Düşüncesi,Yönetim Fonksiyonları-Planlama Fonksiyonu,Planlama Fonksiyonu –Stratejik Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme Fonksiyonu,Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları Yönetimi,Yönetim Fonksiyonları-Yürütme Fonksiyonu,Yürütme Fonksiyonu- Liderlik,Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişim,Yönetim Fonksiyonları-Denetim Fonksiyonu, Yönetimde Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 14, 16, 9A
1.1.Yönetim, yönetici kavramları ile yönetici beceri ve rollerini açıklar.
1.2. Örgüt kavramını ve varoluş amacını ifade eder.
1.3. Günümüz yönetiminde öne çıkan kavramları ifade eder.
2. Yönetim- çevre ilişkisini açıklayabilecektir.10, 14, 16, 9A
2.1. Genel çevre boyutlarının yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.2. Görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.3. İç çevre boyutlarının, yönetim açısından önemini değerlendirir.
3. Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini tartışabilecektir.10, 14, 16, 9A
3.1. Klasik yönetim yaklaşımını, öncüleri ve ilkeleri çerçevesinde açıklar.
3.2. Neo-klasik yönetim yaklaşımını, yapılan araştırmalar ve öncüleri çerçevesinde anlatır.
3.3. Modern yönetim yaklaşımlarını karşılaştırır.
3.4 Postmodern yönetimin teknik ve kavramlarını tartışır.
4. Planlama fonksiyonunu ve ilgili süreçleri tartışabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
4.1. Planlama fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
4.2. Planlama sürecinin aşamalarını özetler.
4.3. Stratejik Yönetim yaklaşımını açıklar.
4.4. SWOT analizi yaparak, rekabet stratejilerini oluşturur.
5. Örgüt yapılarını karşılaştırabilecektir.10, 14, 16, 9A
5.1. Örgütleme fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
5.2. Geleneksel (işlevsel, iş birimine göre) örgüt yapılarını inceler.
5.3. Modern (matris) örgüt yapılarını geleneksel yapılarla karşılaştırır.
5.4. Çağdaş (takım ve şebeke) örgüt yapılarının özelliklerini ve günümüz işletmeleri için önemini tartışır.
6. İnsan kaynakları yönetiminin, örgütlemedeki rolünü tartışabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. İnsan kaynakları yönetiminin, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.
6.2. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin örgütleme fonksiyonu üzerindeki etkisini anlatır.
6.3. İnsan kaynakları yönetimi ile örgütleme fonksiyonu arasındaki etkileşimi tartışır.
7. Yürütme fonksiyonunu, liderlik ve motivasyon teorileri çerçevesinde inceleyebilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
7.1. Liderlik kavramının gelişimini ilgili teoriler çerçevesinde açıklar.
7.2 Liderlikte motivasyonun önemini ve motivasyon teorilerini tartışır.
7.3. Yürütme fonksiyonunda iletişimin önemini anlatır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar
2Yönetim ve Çevre İlişkisiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
3Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
4Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
5Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6Yönetim Fonksiyonları-Planlama FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7Planlama Fonksiyonu –Stratejik YönetimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
9Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10Yönetim Fonksiyonları-Yürütme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
11Yürütme Fonksiyonu- LiderlikÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
12Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13Yönetim Fonksiyonları-Denetim FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14 Yönetimde Güncel KonularÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
Kaynak
Ders sunum dosyaları
* Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. • Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. • Nurullah Genç (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık. • Aykut Berber (2013). Klasik Yönetim Düşüncesi, Alfa Basım. "Management: A Practical Introduction" - Angelo Kinicki and Brian K. Williams, McGraw-Hill Education, 2022. "Management" - Richard L. Daft, Cengage Learning, 2019. "Management: Leading & Collaborating in a Competitive World" - Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, and Robert Konopaske, McGraw-Hill Education2018. • Haftalık/aylık işletme ve ekonomi dergileri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme10220
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı31236
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(145/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONHVY2134150Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Emine GÜNDOĞMUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emine GÜNDOĞMUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilere işletme yönetim sürecine yönelik bilgilerin aktarılması ve öğrencilerin yönetim kavramları arasında bağlantı kurabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar,Yönetim ve Çevre İlişkisi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim Düşüncesi,Yönetim Fonksiyonları-Planlama Fonksiyonu,Planlama Fonksiyonu –Stratejik Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme Fonksiyonu,Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları Yönetimi,Yönetim Fonksiyonları-Yürütme Fonksiyonu,Yürütme Fonksiyonu- Liderlik,Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişim,Yönetim Fonksiyonları-Denetim Fonksiyonu, Yönetimde Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 14, 16, 9A
1.1.Yönetim, yönetici kavramları ile yönetici beceri ve rollerini açıklar.
1.2. Örgüt kavramını ve varoluş amacını ifade eder.
1.3. Günümüz yönetiminde öne çıkan kavramları ifade eder.
2. Yönetim- çevre ilişkisini açıklayabilecektir.10, 14, 16, 9A
2.1. Genel çevre boyutlarının yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.2. Görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.3. İç çevre boyutlarının, yönetim açısından önemini değerlendirir.
3. Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini tartışabilecektir.10, 14, 16, 9A
3.1. Klasik yönetim yaklaşımını, öncüleri ve ilkeleri çerçevesinde açıklar.
3.2. Neo-klasik yönetim yaklaşımını, yapılan araştırmalar ve öncüleri çerçevesinde anlatır.
3.3. Modern yönetim yaklaşımlarını karşılaştırır.
3.4 Postmodern yönetimin teknik ve kavramlarını tartışır.
4. Planlama fonksiyonunu ve ilgili süreçleri tartışabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
4.1. Planlama fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
4.2. Planlama sürecinin aşamalarını özetler.
4.3. Stratejik Yönetim yaklaşımını açıklar.
4.4. SWOT analizi yaparak, rekabet stratejilerini oluşturur.
5. Örgüt yapılarını karşılaştırabilecektir.10, 14, 16, 9A
5.1. Örgütleme fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
5.2. Geleneksel (işlevsel, iş birimine göre) örgüt yapılarını inceler.
5.3. Modern (matris) örgüt yapılarını geleneksel yapılarla karşılaştırır.
5.4. Çağdaş (takım ve şebeke) örgüt yapılarının özelliklerini ve günümüz işletmeleri için önemini tartışır.
6. İnsan kaynakları yönetiminin, örgütlemedeki rolünü tartışabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. İnsan kaynakları yönetiminin, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.
6.2. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin örgütleme fonksiyonu üzerindeki etkisini anlatır.
6.3. İnsan kaynakları yönetimi ile örgütleme fonksiyonu arasındaki etkileşimi tartışır.
7. Yürütme fonksiyonunu, liderlik ve motivasyon teorileri çerçevesinde inceleyebilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
7.1. Liderlik kavramının gelişimini ilgili teoriler çerçevesinde açıklar.
7.2 Liderlikte motivasyonun önemini ve motivasyon teorilerini tartışır.
7.3. Yürütme fonksiyonunda iletişimin önemini anlatır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar
2Yönetim ve Çevre İlişkisiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
3Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
4Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
5Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6Yönetim Fonksiyonları-Planlama FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7Planlama Fonksiyonu –Stratejik YönetimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
9Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10Yönetim Fonksiyonları-Yürütme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
11Yürütme Fonksiyonu- LiderlikÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
12Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13Yönetim Fonksiyonları-Denetim FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14 Yönetimde Güncel KonularÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
Kaynak
Ders sunum dosyaları
* Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. • Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. • Nurullah Genç (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık. • Aykut Berber (2013). Klasik Yönetim Düşüncesi, Alfa Basım. "Management: A Practical Introduction" - Angelo Kinicki and Brian K. Williams, McGraw-Hill Education, 2022. "Management" - Richard L. Daft, Cengage Learning, 2019. "Management: Leading & Collaborating in a Competitive World" - Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, and Robert Konopaske, McGraw-Hill Education2018. • Haftalık/aylık işletme ve ekonomi dergileri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40