Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİHVY4111488Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Araştırma Tasarımı,Teori, Model, Kavram ve Değişken,Değişken Türleri ve Ölçüm Teorisi,Anket Tasarımı,Faktör Analizleri,Güvenirlik Analizleri,Korelasyon ve Regresyon Analizleri,Veri Toplama Süreci,Veri toplama süreci 2,Ödev yazımı ve Analiz 1,Ödev yazımı ve analiz 2,Ödev yazımı ve analiz 3,Ödev yazımı ve analiz 4; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma amacına uygun yöntem belirleyebilecektir.16, 5, 8, 9A
1.1. Araştırma sorusu ve hipotez oluşturur.
1.2. Nitel araştırma yöntemlerini kullanır.
1.3. Nicel araştırma yöntemlerini kullanır.
2. Bilimsel kaynakları kullanabilecektir.5, 8, 9A
2.1. Bilimsel yayın veritabanlarını kullanır.
2.2. Bilimsel dergi, makale, kitap vb. kaynakları bulur.
2.3. Literatür taraması yapar.
3. Bilimsel araştırma tasarımı yapabilecektir.5, 8, 9A
3.1. Deney tasarlar
3.2. Saha araştırması tasarlar.
3.3. Farklı yöntemleri karşılaştırır.
4. Bilimsel yazı hazırlayabilecektir. 5, 8, 9A
4.1. APA stiline uygun taslak hazırlar.
4.2. Giriş bölümü yazar.
4.3. Kavramsal çerçeve yazar.
4.4. Bulguları tartışır.
5. Araştırma sonuçlarını sunabilecektir5, 8, 9A
5.1. Sözlü sunum yapar
5.2. Poster sunumu hazırlar
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Araştırma Tasarımıİlgili kaynakların okunması
2Teori, Model, Kavram ve Değişkenİlgili kaynakların okunması
3Değişken Türleri ve Ölçüm Teorisiİlgili kaynakların okunması
4Anket Tasarımıİlgili kaynakların okunması
5Faktör Analizleriİlgili kaynakların okunması
6Güvenirlik Analizleriİlgili kaynakların okunması
7Korelasyon ve Regresyon Analizleriİlgili kaynakların okunması
8Veri Toplama Süreciİlgili kaynakların okunması
9Veri toplama süreci 2İlgili kaynakların okunması
10Ödev yazımı ve Analiz 1İlgili kaynakların okunması
11Ödev yazımı ve analiz 2İlgili kaynakların okunması
13Ödev yazımı ve analiz 3İlgili kaynakların okunması
14Ödev yazımı ve analiz 4İlgili kaynakların okunması
Kaynak
1) Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271). 2)Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 2000. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14456
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı11010
Toplam İş Yükü (Saat)156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(156/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİHVY4111488Güz Dönemi2+025
Ders Programı

Perşembe 13:30-14:15

Perşembe 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ömer Erdem KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel Araştırma Tasarımı,Teori, Model, Kavram ve Değişken,Değişken Türleri ve Ölçüm Teorisi,Anket Tasarımı,Faktör Analizleri,Güvenirlik Analizleri,Korelasyon ve Regresyon Analizleri,Veri Toplama Süreci,Veri toplama süreci 2,Ödev yazımı ve Analiz 1,Ödev yazımı ve analiz 2,Ödev yazımı ve analiz 3,Ödev yazımı ve analiz 4; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma amacına uygun yöntem belirleyebilecektir.16, 5, 8, 9A
1.1. Araştırma sorusu ve hipotez oluşturur.
1.2. Nitel araştırma yöntemlerini kullanır.
1.3. Nicel araştırma yöntemlerini kullanır.
2. Bilimsel kaynakları kullanabilecektir.5, 8, 9A
2.1. Bilimsel yayın veritabanlarını kullanır.
2.2. Bilimsel dergi, makale, kitap vb. kaynakları bulur.
2.3. Literatür taraması yapar.
3. Bilimsel araştırma tasarımı yapabilecektir.5, 8, 9A
3.1. Deney tasarlar
3.2. Saha araştırması tasarlar.
3.3. Farklı yöntemleri karşılaştırır.
4. Bilimsel yazı hazırlayabilecektir. 5, 8, 9A
4.1. APA stiline uygun taslak hazırlar.
4.2. Giriş bölümü yazar.
4.3. Kavramsal çerçeve yazar.
4.4. Bulguları tartışır.
5. Araştırma sonuçlarını sunabilecektir5, 8, 9A
5.1. Sözlü sunum yapar
5.2. Poster sunumu hazırlar
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel Araştırma Tasarımıİlgili kaynakların okunması
2Teori, Model, Kavram ve Değişkenİlgili kaynakların okunması
3Değişken Türleri ve Ölçüm Teorisiİlgili kaynakların okunması
4Anket Tasarımıİlgili kaynakların okunması
5Faktör Analizleriİlgili kaynakların okunması
6Güvenirlik Analizleriİlgili kaynakların okunması
7Korelasyon ve Regresyon Analizleriİlgili kaynakların okunması
8Veri Toplama Süreciİlgili kaynakların okunması
9Veri toplama süreci 2İlgili kaynakların okunması
10Ödev yazımı ve Analiz 1İlgili kaynakların okunması
11Ödev yazımı ve analiz 2İlgili kaynakların okunması
13Ödev yazımı ve analiz 3İlgili kaynakların okunması
14Ödev yazımı ve analiz 4İlgili kaynakların okunması
Kaynak
1) Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 271). 2)Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, 1994. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 2000. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40