Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STAJHVY4213614Bahar Dönemi0+4210
Ders Programı

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıStajın amacı öğrencilerin akademik çalışmalarını saha deneyimi ile güçlendirmektir. Stajlar öğrencilerin kariyer ilgi alanlarını netleştirmeleri için önemli bir fırsattır.
Dersin İçeriğiBu ders; 7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Üniversite eğitiminde edindiği teorik bilgilerin pratikteki yansımalarını değerlendirebilecektir.12, 14, 5, 6A
3.Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü için tek başına veya takım halinde seçenekler üretebilecektir.12, 14, 5, 6A
4.Staj yapılan kurum/firmadaki birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.12, 14, 5, 6A
1.1 Lisans eğitimi sırasında öğrendiği bilgileri pratikte kullanır12, 14, 5, 6A
1.2 Teorik üniversite eğitimini pratik uygulamalara dönüştürür12, 14, 5, 6A
1.3 Staj yaptığı kurumdaki çeşitli programları kullanarak pratik kazanır.12, 14, 5, 6A
2. Edindiği bilgileri çalıştığı kurumdaki amirlerine resmi bir rapor halinde sunabilecektir.12, 14, 5, 6A
2.1 Belirli bir konu hakkında resmi bir rapor hazırlar12, 14, 5, 6A
2.2 Belirli bir konu hakkında resmi bir sunum hazırlar12, 14, 5, 6A
2.3 Yöneticilere ve meslektaşlarına belirli bir konuda sunum yapar12, 14, 5, 6A
3.1 Ekip olarak çalışır12, 14, 5, 6A
3.2. Bireysel çalışır.12, 14, 5, 6A
4.1 Stajın yapıldığı kurumda yönetici-çalışan ilişkilerinde deneyimler12, 14, 5, 6A
4.2 Staj yapılan kurumun farklı departmanları arasındaki iletişimi deneyimler12, 14, 5, 6A
5. Üniversite eğitiminde verilmeyen yeni bilgi/becerileri staj döneminde kazanabilecektir.12, 14, 5, 6A
5.1 Kurumsal iletişim konusunda deneyim kazanır12, 14, 5, 6A
5.2 Resmi iletişimde deneyim kazanır12, 14, 5, 6A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
17 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
27 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
37 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
47 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
57 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
67 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
77 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
87 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
97 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
107 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
117 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
127 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
137 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
147 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STAJHVY4213614Bahar Dönemi0+4210
Ders Programı

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıStajın amacı öğrencilerin akademik çalışmalarını saha deneyimi ile güçlendirmektir. Stajlar öğrencilerin kariyer ilgi alanlarını netleştirmeleri için önemli bir fırsattır.
Dersin İçeriğiBu ders; 7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.,7 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Üniversite eğitiminde edindiği teorik bilgilerin pratikteki yansımalarını değerlendirebilecektir.12, 14, 5, 6A
3.Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü için tek başına veya takım halinde seçenekler üretebilecektir.12, 14, 5, 6A
4.Staj yapılan kurum/firmadaki birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.12, 14, 5, 6A
1.1 Lisans eğitimi sırasında öğrendiği bilgileri pratikte kullanır12, 14, 5, 6A
1.2 Teorik üniversite eğitimini pratik uygulamalara dönüştürür12, 14, 5, 6A
1.3 Staj yaptığı kurumdaki çeşitli programları kullanarak pratik kazanır.12, 14, 5, 6A
2. Edindiği bilgileri çalıştığı kurumdaki amirlerine resmi bir rapor halinde sunabilecektir.12, 14, 5, 6A
2.1 Belirli bir konu hakkında resmi bir rapor hazırlar12, 14, 5, 6A
2.2 Belirli bir konu hakkında resmi bir sunum hazırlar12, 14, 5, 6A
2.3 Yöneticilere ve meslektaşlarına belirli bir konuda sunum yapar12, 14, 5, 6A
3.1 Ekip olarak çalışır12, 14, 5, 6A
3.2. Bireysel çalışır.12, 14, 5, 6A
4.1 Stajın yapıldığı kurumda yönetici-çalışan ilişkilerinde deneyimler12, 14, 5, 6A
4.2 Staj yapılan kurumun farklı departmanları arasındaki iletişimi deneyimler12, 14, 5, 6A
5. Üniversite eğitiminde verilmeyen yeni bilgi/becerileri staj döneminde kazanabilecektir.12, 14, 5, 6A
5.1 Kurumsal iletişim konusunda deneyim kazanır12, 14, 5, 6A
5.2 Resmi iletişimde deneyim kazanır12, 14, 5, 6A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
17 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
27 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
37 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
47 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
57 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
67 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
77 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
87 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
97 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
107 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
117 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
127 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
137 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
147 Dönemde öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40