Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVACILIKTA BAKIM YÖNETİMİHVY3212137Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTicari hava taşımacılığı yapan işletmelerin, bünyelerinde bulunan hava araçlarının uçuş emniyetini ,uçuşa elverişliliğini ve güvenilirliğini sürdürebilmek/tam olarak sağlayabilmek amacıyla, havacılıkta bakım usullerini, organizasyonlarını, bakımın önemini ve ilgili düzenlemeleri öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Bakımın Önemi ve Uçuş Operasyonları ile İlişkisi,Hava aracı bakımı ile ilgili temel kavramlar, uçuşa elverişlilik, emniyet, risk, güvenilirlik, arıza,Hava araçları bakımının operasyonel ve hukuki gereklilikleri,Bakım konusunda uluslararası havacılık otoriteleri tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemeler,Bakım kuruluşları,Bakım çeşitleri, planlı ve plansız bakımlar, önleyici bakım, düzeltici bakım, hat bakımı, üs bakımı,Bakım maliyetleri ve maliyet yönetimi,Hava aracı bakımı yapabilmek için ihtiyaç duyulan fonksiyonlar,Bakım kuruluşlarının organizasyon yapısı,Mühendislik birimi ve uygulamaları,Hava aracı bakım birimi, hat bakımı, hangar bakımı ve atölyeler,Üretim planlama ve kontrol birimi, planlama, tahmin ve kontrol fonksiyonları, bakım periyotları, harf bakımları,Malzeme birimi, satın alma, kabul, depolama, sevk fonksiyonları,Kontrol ve denetim fonksiyonları, kalite güvencesi, kalite kontrol, güvenilirlik programı, emniyet programı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 - Hava araçlarına bakım yapmanın operasyonel ve hukuki gerekliliklerini kavrayabilecek.16, 9A
1.1 - Hava aracı bakımının operasyonel gerekliliklerini açıklar.16, 9A
1.2 - Hava aracı bakımının hukuki gerekliliklerini açıklar.16, 9A
2 - Hava aracı bakımı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları açıklayabilecek.16, 9A
2.1 - Uluslararası havacılık otoritelerinin düzenlemelerini kavrar ve açıklar.16, 9A
2.2 - Bakımla ilgili ulusal düzenlemeleri, uygulamaları tarif eder.16, 9A
3 - Havacılık bakım yönetimi faaliyetlerinin esaslarını, amaçlarını, bakım çeşitlerini, uygulamalarını açıklayabilecek.16, 9A
3.1 - Bakım maliyetleri açıklar ve maliyet yönetimi kavrar.16, 9A
3.2 - Planlı ve plansız bakımlar, önleyici bakım, düzeltici bakım, hat bakımı ve üs bakımı tanımlarını yapar.16, 9A
4 - Bakım işletmelerinin organizasyonel yapısını, planlama ve denetleme faaliyetlerini kavrayabilecek.16, 9A
4.1 - Bakım organizasyonunun yapısını tanımlar.16, 9A
4.2 - Planlama ve denetleme faaliyetlerini tarif eder.16, 9A
5 - Organizasyondaki birimlerin görev ve faaliyetlerini açıklayabilecek.16, 9A
5.1 - Mühendislik birimi ve uygulamalarını açıklar.16, 9A
5.2 - Hava aracı bakım birimi, hat bakımı, hangar bakımı ve atölyelerin faaliyetlerini açıklar.16, 9A
5.3 - Üretim planlama ve kontrol birimi ve faalyetlerini, planlama, tahmin ve kontrol fonksiyonlarını, bakım periyotlarını, harf bakımlarını açıklar.16, 9A
5.4 - Malzeme birimi ve faaliyetlerini, satın alma, kabul, depolama, sevk fonksiyonlarını açıklar.16, 9A
5.5 - Kontrol ve denetim fonksiyonlarını, kalite güvencesi, kalite kontrol, güvenilirlik programı, emniyet programını açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Bakımın Önemi ve Uçuş Operasyonları ile İlişkisi
2Hava aracı bakımı ile ilgili temel kavramlar, uçuşa elverişlilik, emniyet, risk, güvenilirlik, arıza
3Hava araçları bakımının operasyonel ve hukuki gereklilikleri
4Bakım konusunda uluslararası havacılık otoriteleri tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemeler
5Bakım kuruluşları
6Bakım çeşitleri, planlı ve plansız bakımlar, önleyici bakım, düzeltici bakım, hat bakımı, üs bakımı
7Bakım maliyetleri ve maliyet yönetimi
8Hava aracı bakımı yapabilmek için ihtiyaç duyulan fonksiyonlar
9Bakım kuruluşlarının organizasyon yapısı
10Mühendislik birimi ve uygulamaları
11Hava aracı bakım birimi, hat bakımı, hangar bakımı ve atölyeler
12Üretim planlama ve kontrol birimi, planlama, tahmin ve kontrol fonksiyonları, bakım periyotları, harf bakımları
13Malzeme birimi, satın alma, kabul, depolama, sevk fonksiyonları
14Kontrol ve denetim fonksiyonları, kalite güvencesi, kalite kontrol, güvenilirlik programı, emniyet programı
Kaynak
1- "Aviation Maintenance Management", 2nd Ed., Harry Kinnison, McGraw-Hill Education, 2012 2- "Havacılık Bakım Yönetimi", Servet Başol, 2012, Ekin Basım Yayın
ICAO Ekleri (1, 6 ve 8) EASA Dokümanları SHGM Yönetmelik ve Talimatları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme133
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler188
Proje Sunumu / Seminer177
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı144
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı2816
Toplam İş Yükü (Saat)110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVACILIKTA BAKIM YÖNETİMİHVY3212137Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTicari hava taşımacılığı yapan işletmelerin, bünyelerinde bulunan hava araçlarının uçuş emniyetini ,uçuşa elverişliliğini ve güvenilirliğini sürdürebilmek/tam olarak sağlayabilmek amacıyla, havacılıkta bakım usullerini, organizasyonlarını, bakımın önemini ve ilgili düzenlemeleri öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Bakımın Önemi ve Uçuş Operasyonları ile İlişkisi,Hava aracı bakımı ile ilgili temel kavramlar, uçuşa elverişlilik, emniyet, risk, güvenilirlik, arıza,Hava araçları bakımının operasyonel ve hukuki gereklilikleri,Bakım konusunda uluslararası havacılık otoriteleri tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemeler,Bakım kuruluşları,Bakım çeşitleri, planlı ve plansız bakımlar, önleyici bakım, düzeltici bakım, hat bakımı, üs bakımı,Bakım maliyetleri ve maliyet yönetimi,Hava aracı bakımı yapabilmek için ihtiyaç duyulan fonksiyonlar,Bakım kuruluşlarının organizasyon yapısı,Mühendislik birimi ve uygulamaları,Hava aracı bakım birimi, hat bakımı, hangar bakımı ve atölyeler,Üretim planlama ve kontrol birimi, planlama, tahmin ve kontrol fonksiyonları, bakım periyotları, harf bakımları,Malzeme birimi, satın alma, kabul, depolama, sevk fonksiyonları,Kontrol ve denetim fonksiyonları, kalite güvencesi, kalite kontrol, güvenilirlik programı, emniyet programı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 - Hava araçlarına bakım yapmanın operasyonel ve hukuki gerekliliklerini kavrayabilecek.16, 9A
1.1 - Hava aracı bakımının operasyonel gerekliliklerini açıklar.16, 9A
1.2 - Hava aracı bakımının hukuki gerekliliklerini açıklar.16, 9A
2 - Hava aracı bakımı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları açıklayabilecek.16, 9A
2.1 - Uluslararası havacılık otoritelerinin düzenlemelerini kavrar ve açıklar.16, 9A
2.2 - Bakımla ilgili ulusal düzenlemeleri, uygulamaları tarif eder.16, 9A
3 - Havacılık bakım yönetimi faaliyetlerinin esaslarını, amaçlarını, bakım çeşitlerini, uygulamalarını açıklayabilecek.16, 9A
3.1 - Bakım maliyetleri açıklar ve maliyet yönetimi kavrar.16, 9A
3.2 - Planlı ve plansız bakımlar, önleyici bakım, düzeltici bakım, hat bakımı ve üs bakımı tanımlarını yapar.16, 9A
4 - Bakım işletmelerinin organizasyonel yapısını, planlama ve denetleme faaliyetlerini kavrayabilecek.16, 9A
4.1 - Bakım organizasyonunun yapısını tanımlar.16, 9A
4.2 - Planlama ve denetleme faaliyetlerini tarif eder.16, 9A
5 - Organizasyondaki birimlerin görev ve faaliyetlerini açıklayabilecek.16, 9A
5.1 - Mühendislik birimi ve uygulamalarını açıklar.16, 9A
5.2 - Hava aracı bakım birimi, hat bakımı, hangar bakımı ve atölyelerin faaliyetlerini açıklar.16, 9A
5.3 - Üretim planlama ve kontrol birimi ve faalyetlerini, planlama, tahmin ve kontrol fonksiyonlarını, bakım periyotlarını, harf bakımlarını açıklar.16, 9A
5.4 - Malzeme birimi ve faaliyetlerini, satın alma, kabul, depolama, sevk fonksiyonlarını açıklar.16, 9A
5.5 - Kontrol ve denetim fonksiyonlarını, kalite güvencesi, kalite kontrol, güvenilirlik programı, emniyet programını açıklar. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Bakımın Önemi ve Uçuş Operasyonları ile İlişkisi
2Hava aracı bakımı ile ilgili temel kavramlar, uçuşa elverişlilik, emniyet, risk, güvenilirlik, arıza
3Hava araçları bakımının operasyonel ve hukuki gereklilikleri
4Bakım konusunda uluslararası havacılık otoriteleri tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemeler
5Bakım kuruluşları
6Bakım çeşitleri, planlı ve plansız bakımlar, önleyici bakım, düzeltici bakım, hat bakımı, üs bakımı
7Bakım maliyetleri ve maliyet yönetimi
8Hava aracı bakımı yapabilmek için ihtiyaç duyulan fonksiyonlar
9Bakım kuruluşlarının organizasyon yapısı
10Mühendislik birimi ve uygulamaları
11Hava aracı bakım birimi, hat bakımı, hangar bakımı ve atölyeler
12Üretim planlama ve kontrol birimi, planlama, tahmin ve kontrol fonksiyonları, bakım periyotları, harf bakımları
13Malzeme birimi, satın alma, kabul, depolama, sevk fonksiyonları
14Kontrol ve denetim fonksiyonları, kalite güvencesi, kalite kontrol, güvenilirlik programı, emniyet programı
Kaynak
1- "Aviation Maintenance Management", 2nd Ed., Harry Kinnison, McGraw-Hill Education, 2012 2- "Havacılık Bakım Yönetimi", Servet Başol, 2012, Ekin Basım Yayın
ICAO Ekleri (1, 6 ve 8) EASA Dokümanları SHGM Yönetmelik ve Talimatları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40