Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IHVY1124250Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu matematik dersinin amacı, öğrencileri işletme ve ekonomi dünyasında başarılı olmak için gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu ders, gerçek dünyadaki iş senaryolarına doğrudan uygulanabilen matematiksel kavram ve teknikler konusunda sağlam bir temel sağlamayı, öğrencilerin bilinçli kararlar vermelerini, pratik problemleri çözmelerini ve iş bağlamında niceliksel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayılar ve cebirsel ifadeler,Doğrusal ve kuadratik denklemler
,Doğrusal eşitsizlikler ,Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları,Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlar,Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalar,Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma,Denklem sistemleri,Matris notasyonu ve matris cebiri,Matris işlemleri ve özel matrisler,İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü ,Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü,Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Reel sayılar kümesi üzerinde cebirsel işlemler yapabilecektir.12, 14, 16, 9A
1.1 Reel sayılar üzerinde tanımlanan işlemler arasında ilişkileri kurar.
1.2 Kesirli, üslü ve köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini uygular.
2. Cebirsel ifadeleri değerlendirebilecektir.12, 14, 16, 9A
2.1 İşlem sırasını kullanarak cebirsel ifadeler üzerinde hesaplamalar yapar.
2.2 Hem polinom hem de rasyonel ifadeler üzerinde cebirsel işlemler ve sadeleştirme yapar.
3. Denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulabilecektir.12, 14, 16, 9A
3.1 Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik çözüm kümelerini bulur.
3.3 Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik kullanarak modeller.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A
4.1 Fonksiyon tanımı, tanım kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon değerleri, fonksiyon grafiği gibi kavramları ifade eder.
4.2 Doğrusal, ikinci dereceden, logaritmik ve üstel fonksiyonları hem cebirsel hem de grafiksel olarak analiz eder.
4.3 Temel fonksiyon grafikleri üzerinde öteleme ve yansıtma işlemleri uygulayarak yeni fonksiyon grafikleri elde eder.
5. İki veya üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini yorumlayabilecektir.12, 14, 16, 9A
5.1 Alanı ile ilgili problemleri denklem sistemleri ile modeller.
5.2 İki ve üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini eleme ve geriye yerine koyma metodunu kullanarak çözer.
6. Matrisler üzerinde tanımlanan işlemleri ve doğrusal denklem sistemlerinin matris denklemlerini kurabilecektir.12, 14, 16, 9A
6.1 Matris gösterimini, terminolojisini ve bu işlemlerin özelliklerini ifade eder.
6.2 Doğrusal denklem sistemleri için matris denklemleri kurar.
7. Lineer denklem sistemlerini matrisler yardımıyla analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A
7.1 İndirgenmiş matris ve ters matris kavramlarıyla denklem sistemini çözer.
7.2 Bir ekonominin sektörlerinin üretim miktarının analizi için girdi-çıktı matrislerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayılar ve cebirsel ifadelerİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
2Doğrusal ve kuadratik denklemler
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
3Doğrusal eşitsizlikler İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
4Denklem ve eşitsizliklerin uygulamalarıİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
5Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlarİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
6Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalarİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
7Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
8Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artmaİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
9Denklem sistemleriİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
10Matris notasyonu ve matris cebiriİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
11Matris işlemleri ve özel matrislerİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
12İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
13Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümüİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
14Girdi-çıktı analiziİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
Kaynak
Ana kaynaklar: 1. Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları 2. Kitap: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için , Haeussler, Paul, and Wood, Pearson, 14. Baskı, 2019
Diğer Kaynaklar: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin (2021), 14. Baskı Fundamental methods of mathematical economics, Kevin Wainwright, 2005, McGraw Hill Education, 4. Basım İşletme Matematiği, Bülent Kobu, 2009, Beta Basım Yayım Dağıtım, 8. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı13636
Genel Sınav ve Hazırlığı14646
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IHVY1124250Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu matematik dersinin amacı, öğrencileri işletme ve ekonomi dünyasında başarılı olmak için gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu ders, gerçek dünyadaki iş senaryolarına doğrudan uygulanabilen matematiksel kavram ve teknikler konusunda sağlam bir temel sağlamayı, öğrencilerin bilinçli kararlar vermelerini, pratik problemleri çözmelerini ve iş bağlamında niceliksel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayılar ve cebirsel ifadeler,Doğrusal ve kuadratik denklemler
,Doğrusal eşitsizlikler ,Denklem ve eşitsizliklerin uygulamaları,Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlar,Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalar,Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artma,Denklem sistemleri,Matris notasyonu ve matris cebiri,Matris işlemleri ve özel matrisler,İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü ,Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümü,Girdi-çıktı analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Reel sayılar kümesi üzerinde cebirsel işlemler yapabilecektir.12, 14, 16, 9A
1.1 Reel sayılar üzerinde tanımlanan işlemler arasında ilişkileri kurar.
1.2 Kesirli, üslü ve köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma bölme işlemlerini uygular.
2. Cebirsel ifadeleri değerlendirebilecektir.12, 14, 16, 9A
2.1 İşlem sırasını kullanarak cebirsel ifadeler üzerinde hesaplamalar yapar.
2.2 Hem polinom hem de rasyonel ifadeler üzerinde cebirsel işlemler ve sadeleştirme yapar.
3. Denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulabilecektir.12, 14, 16, 9A
3.1 Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik çözüm kümelerini bulur.
3.3 Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik kullanarak modeller.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A
4.1 Fonksiyon tanımı, tanım kümesi, görüntü kümesi, fonksiyon değerleri, fonksiyon grafiği gibi kavramları ifade eder.
4.2 Doğrusal, ikinci dereceden, logaritmik ve üstel fonksiyonları hem cebirsel hem de grafiksel olarak analiz eder.
4.3 Temel fonksiyon grafikleri üzerinde öteleme ve yansıtma işlemleri uygulayarak yeni fonksiyon grafikleri elde eder.
5. İki veya üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini yorumlayabilecektir.12, 14, 16, 9A
5.1 Alanı ile ilgili problemleri denklem sistemleri ile modeller.
5.2 İki ve üç değişkenli doğrusal denklem sistemlerini eleme ve geriye yerine koyma metodunu kullanarak çözer.
6. Matrisler üzerinde tanımlanan işlemleri ve doğrusal denklem sistemlerinin matris denklemlerini kurabilecektir.12, 14, 16, 9A
6.1 Matris gösterimini, terminolojisini ve bu işlemlerin özelliklerini ifade eder.
6.2 Doğrusal denklem sistemleri için matris denklemleri kurar.
7. Lineer denklem sistemlerini matrisler yardımıyla analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A
7.1 İndirgenmiş matris ve ters matris kavramlarıyla denklem sistemini çözer.
7.2 Bir ekonominin sektörlerinin üretim miktarının analizi için girdi-çıktı matrislerini kullanır.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayılar ve cebirsel ifadelerİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
2Doğrusal ve kuadratik denklemler
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
3Doğrusal eşitsizlikler İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
4Denklem ve eşitsizliklerin uygulamalarıİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
5Fonksiyon tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, bazı özel fonksiyonlarİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
6Dik koordinat sisteminde temel fonksiyon grafikleri, simetri, öteleme ve yansıtmalarİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
7Doğrusal ve karesel fonksiyon ve uygulamaları: arz - talep doğruları, maksimum gelir
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
8Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları: bileşik faiz, sürekli bileşik faiz, üstel artmaİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
9Denklem sistemleriİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
10Matris notasyonu ve matris cebiriİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
11Matris işlemleri ve özel matrislerİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
12İndirgenmiş matris, idirgeme yoluyla lineer denklem sistemi çözümü İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
13Ters matris bulma ve ters matris yardımıyla lineer denklem sistemi çözümüİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
14Girdi-çıktı analiziİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
Kaynak
Ana kaynaklar: 1. Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları 2. Kitap: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için , Haeussler, Paul, and Wood, Pearson, 14. Baskı, 2019
Diğer Kaynaklar: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin (2021), 14. Baskı Fundamental methods of mathematical economics, Kevin Wainwright, 2005, McGraw Hill Education, 4. Basım İşletme Matematiği, Bülent Kobu, 2009, Beta Basım Yayım Dağıtım, 8. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40