Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIHVY1124240Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Abdullah Musab ŞAHİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Abdullah Musab ŞAHİN
Dersin YardımcılarıDersin yardımcısı yoktur.
Dersin AmacıHukuk sisteminin temel esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplumsal düzen kuralları ,Hukuk tanımı, amacı, fonksiyonları ve özellikleri,Hukuk sistemleri ve Hukukun kaynakları ,Hukukun Kaynakları,Hukukun Kaynakları ,Özel hukuk ve Kamu hukuku ayrımı ,Özel hukuk dalları,Kamu hukuku dalları,Kamu hukuku dalları ,Hak kavramı ve türleri,Kişillik, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
,Hukuki olay ve eylemler,Hukuki işlemler ,Yargı sistemi ve dava türleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hukuk alanları ve temel kodlarıyla hukuki kavramları doğru kullanabilme yeteneği kazanabilecektir.12, 14, 16, 9A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar.14, 16, 9A
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar.13, 14, 16, 9A
2. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirebilecektir.13, 14, 16, 4, 9A
2.1. Farklı toplumsal/siyasal oluşumlardaki yasalaştırma hareketlerini yorumlar.14, 16, 9A
2.2. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar.14, 9A
3. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirebilecektir.14, 16, 9A
3.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuksal kavramlarla tanımlar.9A
3.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar.14, 9A
4. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışabilecektir.14, 9A
4.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar.14, 9A
4.2. Hakkın kazanılmasının, kaybedilmesinin koşullarını saptar.14, 9A
5. Yargı sürecinin nasıl işleyeceğini ve dava türlerini ifade edebilecektir. 13, 16, 9A
5.1. Somut olaya göre açılması gereken dava türünü saptar.13, 16, 9A
5.2. Somut olaya göre hangi mahkemeye başvuracağını saptar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplumsal düzen kuralları
2Hukuk tanımı, amacı, fonksiyonları ve özellikleri
3Hukuk sistemleri ve Hukukun kaynakları
4Hukukun Kaynakları
5Hukukun Kaynakları
6Özel hukuk ve Kamu hukuku ayrımı
7Özel hukuk dalları
8Kamu hukuku dalları
9Kamu hukuku dalları
10Hak kavramı ve türleri
11Kişillik, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
12Hukuki olay ve eylemler
13Hukuki işlemler
14Yargı sistemi ve dava türleri
Kaynak
Aydın Aybay, Rona Aybay, Ali Pehlivan, Hukuka Giriş, 2021.
Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, 12. Baskı, Bursa 2015. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, 15. Baskı, Bursa 2015. Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2014. Turhan ESENER, Hukuka Giriş, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 20
Genel Sınavın Başarıya Oranı 80
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14848
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIHVY1124240Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Abdullah Musab ŞAHİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Abdullah Musab ŞAHİN
Dersin YardımcılarıDersin yardımcısı yoktur.
Dersin AmacıHukuk sisteminin temel esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplumsal düzen kuralları ,Hukuk tanımı, amacı, fonksiyonları ve özellikleri,Hukuk sistemleri ve Hukukun kaynakları ,Hukukun Kaynakları,Hukukun Kaynakları ,Özel hukuk ve Kamu hukuku ayrımı ,Özel hukuk dalları,Kamu hukuku dalları,Kamu hukuku dalları ,Hak kavramı ve türleri,Kişillik, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
,Hukuki olay ve eylemler,Hukuki işlemler ,Yargı sistemi ve dava türleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hukuk alanları ve temel kodlarıyla hukuki kavramları doğru kullanabilme yeteneği kazanabilecektir.12, 14, 16, 9A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar.14, 16, 9A
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar.13, 14, 16, 9A
2. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirebilecektir.13, 14, 16, 4, 9A
2.1. Farklı toplumsal/siyasal oluşumlardaki yasalaştırma hareketlerini yorumlar.14, 16, 9A
2.2. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar.14, 9A
3. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirebilecektir.14, 16, 9A
3.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuksal kavramlarla tanımlar.9A
3.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar.14, 9A
4. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışabilecektir.14, 9A
4.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar.14, 9A
4.2. Hakkın kazanılmasının, kaybedilmesinin koşullarını saptar.14, 9A
5. Yargı sürecinin nasıl işleyeceğini ve dava türlerini ifade edebilecektir. 13, 16, 9A
5.1. Somut olaya göre açılması gereken dava türünü saptar.13, 16, 9A
5.2. Somut olaya göre hangi mahkemeye başvuracağını saptar.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplumsal düzen kuralları
2Hukuk tanımı, amacı, fonksiyonları ve özellikleri
3Hukuk sistemleri ve Hukukun kaynakları
4Hukukun Kaynakları
5Hukukun Kaynakları
6Özel hukuk ve Kamu hukuku ayrımı
7Özel hukuk dalları
8Kamu hukuku dalları
9Kamu hukuku dalları
10Hak kavramı ve türleri
11Kişillik, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
12Hukuki olay ve eylemler
13Hukuki işlemler
14Yargı sistemi ve dava türleri
Kaynak
Aydın Aybay, Rona Aybay, Ali Pehlivan, Hukuka Giriş, 2021.
Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, 12. Baskı, Bursa 2015. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, 15. Baskı, Bursa 2015. Abdullah DİNÇKOL, Hukuka Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2014. Turhan ESENER, Hukuka Giriş, 11. Baskı, İstanbul 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 20
Genel Sınavın Başarıya Oranı 80
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40