Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIHVY2252730Bahar Dönemi0+422
Ders Programı

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Cuma 21:30-22:15

Cuma 22:30-23:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers kapsamında yapılacak olan etkinlikler ile öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini artırma, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma yeterliliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders hakkında genel bilgi ve giriş, Toplumsal Hizmet Uygulamaları tanımı ve gelişimi,Ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan yararlanarak, toplumsal hizmet uygulamaları konusunda yerel bakış açısı geliştirme.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturabilecektir.E, F
1.1 Toplumsal bir problemin çözümüne yardımcı olurken, iletişim becerilerini geliştirir.E, F
1.2 Toplumsal sorunları çözümü için, analitik düşünme yetkinliğini geliştirir.E, F
1.3 Takım çalışması yaparken, görev bölümü ve sorumlulukları yerine getirme konusunda kendisini geliştirir.E, F
2. Proje kapsamında gerekli uygulama tekniklerini kullanabilecektir. E, F
2.1 Eğitim aldığı alanın dışındaki alanlarda, bilgisini geliştirir. E, F
2.2 Yeni bilgiler edinme konusunda kendisini geliştirir. E, F
2.3 Toplumsal sorunlara karşı yeni projeler üretilmesini planlar.E, F
3. Öğrendiği uygulamalardan sonuç çıkararak diğer çalışmaları düzenleyebilecektir. E, F
3.1 İletişim becerilerini diğer ders ve projelerinde kullanır. E, F
3.2 Bilgiyi farklı kaynakları kullanarak tanımlar. E, F
3.3 Öz değerlendirme becerisini geliştirir.E, F
4. İlgili proje kapsamına ait bölümleri değerlendirebilecektir. E, F
4.1 Proje kapsamına ait özellikleri belirler. E, F
4.2 Toplumsal sorunları çözmede aktif katılım ile süreçleri yorumlar.E, F
4.3 Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.E, F
5. İlgili proje kapsamında gerçekleşen çalışmaları tartışabilecektir.E, F
5.1 Toplumsal sorunlara karşı çözümleri projeye uygun olarak yönetir.E, F
5.2 Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını geliştirir.E, F
5.3 Yeni projelerin yönetilmesi konusundaki çalışmaları uygular.E, F
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi ve giriş, Toplumsal Hizmet Uygulamaları tanımı ve gelişimi
2Ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan yararlanarak, toplumsal hizmet uygulamaları konusunda yerel bakış açısı geliştirme.
3İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
4İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
5İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
6İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
7İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
8İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
9İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
10İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
11İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
12İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
13İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
14Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
Kaynak
Ders notları, konu ile ilgili web siteleri, powerpoint sunumlar.
1. Topluma Hizmet Uygulamaları, K.Kuzucu- S.T.Kamer, Pegem Akademi, 2009 2. Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi,2017. "Service-Learning: From Passion to Objectivity" - Jacoby, Barbara, and Associates, Stylus Publishing, 2015. Felten, Peter, and Clayton, Peter H. "Learning Through Serving: A Student Guidebook for Service-Learning and Civic Engagement Across Academic Disciplines and Cultural Communities" -, Stylus Publishing, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme515
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(58/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIHVY2252730Bahar Dönemi0+422
Ders Programı

Cuma 19:30-20:15

Cuma 20:30-21:15

Cuma 21:30-22:15

Cuma 22:30-23:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Yurdagül MERAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers kapsamında yapılacak olan etkinlikler ile öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini artırma, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma yeterliliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders hakkında genel bilgi ve giriş, Toplumsal Hizmet Uygulamaları tanımı ve gelişimi,Ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan yararlanarak, toplumsal hizmet uygulamaları konusunda yerel bakış açısı geliştirme.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.,Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturabilecektir.E, F
1.1 Toplumsal bir problemin çözümüne yardımcı olurken, iletişim becerilerini geliştirir.E, F
1.2 Toplumsal sorunları çözümü için, analitik düşünme yetkinliğini geliştirir.E, F
1.3 Takım çalışması yaparken, görev bölümü ve sorumlulukları yerine getirme konusunda kendisini geliştirir.E, F
2. Proje kapsamında gerekli uygulama tekniklerini kullanabilecektir. E, F
2.1 Eğitim aldığı alanın dışındaki alanlarda, bilgisini geliştirir. E, F
2.2 Yeni bilgiler edinme konusunda kendisini geliştirir. E, F
2.3 Toplumsal sorunlara karşı yeni projeler üretilmesini planlar.E, F
3. Öğrendiği uygulamalardan sonuç çıkararak diğer çalışmaları düzenleyebilecektir. E, F
3.1 İletişim becerilerini diğer ders ve projelerinde kullanır. E, F
3.2 Bilgiyi farklı kaynakları kullanarak tanımlar. E, F
3.3 Öz değerlendirme becerisini geliştirir.E, F
4. İlgili proje kapsamına ait bölümleri değerlendirebilecektir. E, F
4.1 Proje kapsamına ait özellikleri belirler. E, F
4.2 Toplumsal sorunları çözmede aktif katılım ile süreçleri yorumlar.E, F
4.3 Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.E, F
5. İlgili proje kapsamında gerçekleşen çalışmaları tartışabilecektir.E, F
5.1 Toplumsal sorunlara karşı çözümleri projeye uygun olarak yönetir.E, F
5.2 Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını geliştirir.E, F
5.3 Yeni projelerin yönetilmesi konusundaki çalışmaları uygular.E, F
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi ve giriş, Toplumsal Hizmet Uygulamaları tanımı ve gelişimi
2Ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan yararlanarak, toplumsal hizmet uygulamaları konusunda yerel bakış açısı geliştirme.
3İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
4İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
5İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
6İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
7İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
8İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
9İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
10İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
11İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
12İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
13İlgili olduğu proje doğrultusunda yakın ya da uzak hedeflere yönelik çalışmaların projenin gerçekleştirildiği kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi.
14Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
Kaynak
Ders notları, konu ile ilgili web siteleri, powerpoint sunumlar.
1. Topluma Hizmet Uygulamaları, K.Kuzucu- S.T.Kamer, Pegem Akademi, 2009 2. Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi,2017. "Service-Learning: From Passion to Objectivity" - Jacoby, Barbara, and Associates, Stylus Publishing, 2015. Felten, Peter, and Clayton, Peter H. "Learning Through Serving: A Student Guidebook for Service-Learning and Civic Engagement Across Academic Disciplines and Cultural Communities" -, Stylus Publishing, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40