Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVACILIK GÜVENLİĞİHVY4114348Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHavacılıkta güvenlik konularının öneminin kavranması, yasa dışı tehdit ve saldırıların önüne geçilebilmesi için alınması gereken önlemlerin ve bu konuda belirlenmiş olan uluslar arası mevzuatların ve yapılan uygulamaların etraflıca anlaşılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Havacılık Güvenliğine Giriş - Temel kavramlar, Havacılık Güvenliği hizmetinin bileşenleri, havacılığın hedef alınma nedenleri, tehditler ve riskler, terör ve terörizm, özellikli yolcular, tarihi örnek olaylar,Sivil Havacılık Güvenliği Düzenlemeleri,Sivil Havacılık Güvenliğini Düzenleyici Kuruluşlar,Havaalanı fiziki güvenlik önlemleri, havaalanı yapısal güvenlik unsurları,Havaalanı temel güvenlik önlemleri, havaalanı güvenlik ekipmanları,Güvenlik sahaları ve uygulamaları,Hava Kargo Güvenliği - Güvenlik riskleri, lojistik süreci,Hava Kargo Güvenliği - Kargo Güvenlik Kontrolleri, Kargo Terminali Güvenliği,Havacılık Güvenliğinde İnsan Kaynakları,Havacılık endüstrisinde çalışma koşulları,Hava Trafik Yönetimi Güvenliği,Siber tehditler, saldırılar ve karşı önlemler,Havacılık Güvenliğinde Yeni Eğilimler,Genel tekrar ve açık tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 - Havacılık güvenliği kavramını tanımlayabilecek.16, 9A
1.1 - Havacılık güvenliğinin temel bileşenlerini açıklar.16, 9A
1.2 - Havacılık güvenliği açısından temel tehdit gruplarını açıklar.16, 9A
1.3 - Havacılık güvenliğine yönelik uygulamaların önemini kavrar.16, 9A
2 - Havacılık güvenliğinin gerekliliklerini tanımlayabilecek.16, 9A
2.1 - ICAO'nun güvenlikle ilgili temel düzenlemelerini açıklar.16, 9A
2.2 - Hava taşımacılığı faaliyetlerine yönelik uluslararası sözleşmelerin genel çerçevesini tanımlar.16, 9A
3 - Havacılık güvenliğinde kullanılan fiziksel güvenlik önlemlerini açıklayabilecek.16, 9A
3.1 - Havaalanı yapısal güvenlik unsurlarını tanımlar.16, 9A
3.2 - Havaalanı temel güvenlik önlemlerini açıklar.16, 9A
3.3 - Havaalanı güvenlik ekipmanlarını açıklar.16, 9A
4 - Güvenlik açısından kritik öneme sahip havaalanı bölümlerini tanımlayabilecek.16, 9A
4.1 - Havaalanı bölümlerinde güvenlik önlemleri için kullanılan ekipmanı bilir.16, 9A
4.2 - Kara tarafında ve terminal tarafında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.16, 9A
5 - Hava kargo taşımacılığında güvenlik süreçlerini tanımlayabilecek.16, 9A
5.1 - Hava kargo güvenlik risklerini ifade eder.16, 9A
5.2 - Hava kargo lojistik sürecini güvenlik açısından açıklar.16, 9A
5.3 - Hava kargo güvenlik kontrollerini sıralar.16, 9A
5.4 - Hava kargo terminali güvenliğini açıklar.16, 9A
6 - Havacılık güvenliği uygulamalarında insan kaynağının önemini açıklayabilecek.16, 9A
6.1 - Havacılık güvenliğinin sağlanmasından doğrudan ya da dolaylı sorumlu personeli tanımlar.16, 9A
6.2 - Havacılık güvenliği kapsamında alınması gereken eğitimleri açıklar.16, 9A
7 - Siber saldırıların önemini ve havacılık güvenliğine etkisini açıklayabilecek.16, 9A
7.1 - Hava trafik yönetiminde güvenliğin sistemdeki yeri ve önemini açıklar.16, 9A
7.2 - Siber saldırıların hava trafik yönetiminde hangi alanlarda etkili olduğunu ifade eder.16, 9A
7.3 - Siber saldırıları engelemek için alınabilecek güvenlik önlemlerini açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Havacılık Güvenliğine Giriş - Temel kavramlar, Havacılık Güvenliği hizmetinin bileşenleri, havacılığın hedef alınma nedenleri, tehditler ve riskler, terör ve terörizm, özellikli yolcular, tarihi örnek olaylar
2Sivil Havacılık Güvenliği Düzenlemeleri
3Sivil Havacılık Güvenliğini Düzenleyici Kuruluşlar
4Havaalanı fiziki güvenlik önlemleri, havaalanı yapısal güvenlik unsurları
5Havaalanı temel güvenlik önlemleri, havaalanı güvenlik ekipmanları
6Güvenlik sahaları ve uygulamaları
7Hava Kargo Güvenliği - Güvenlik riskleri, lojistik süreci
8Hava Kargo Güvenliği - Kargo Güvenlik Kontrolleri, Kargo Terminali Güvenliği
9Havacılık Güvenliğinde İnsan Kaynakları
10Havacılık endüstrisinde çalışma koşulları
11Hava Trafik Yönetimi Güvenliği
12Siber tehditler, saldırılar ve karşı önlemler
13Havacılık Güvenliğinde Yeni Eğilimler
14Genel tekrar ve açık tartışma
Kaynak
"Havacılık Güvenliği", Doç.Dr. Uğur Keskin, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016
- ICAO Annex 17 - Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(137/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVACILIK GÜVENLİĞİHVY4114348Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHavacılıkta güvenlik konularının öneminin kavranması, yasa dışı tehdit ve saldırıların önüne geçilebilmesi için alınması gereken önlemlerin ve bu konuda belirlenmiş olan uluslar arası mevzuatların ve yapılan uygulamaların etraflıca anlaşılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Havacılık Güvenliğine Giriş - Temel kavramlar, Havacılık Güvenliği hizmetinin bileşenleri, havacılığın hedef alınma nedenleri, tehditler ve riskler, terör ve terörizm, özellikli yolcular, tarihi örnek olaylar,Sivil Havacılık Güvenliği Düzenlemeleri,Sivil Havacılık Güvenliğini Düzenleyici Kuruluşlar,Havaalanı fiziki güvenlik önlemleri, havaalanı yapısal güvenlik unsurları,Havaalanı temel güvenlik önlemleri, havaalanı güvenlik ekipmanları,Güvenlik sahaları ve uygulamaları,Hava Kargo Güvenliği - Güvenlik riskleri, lojistik süreci,Hava Kargo Güvenliği - Kargo Güvenlik Kontrolleri, Kargo Terminali Güvenliği,Havacılık Güvenliğinde İnsan Kaynakları,Havacılık endüstrisinde çalışma koşulları,Hava Trafik Yönetimi Güvenliği,Siber tehditler, saldırılar ve karşı önlemler,Havacılık Güvenliğinde Yeni Eğilimler,Genel tekrar ve açık tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 - Havacılık güvenliği kavramını tanımlayabilecek.16, 9A
1.1 - Havacılık güvenliğinin temel bileşenlerini açıklar.16, 9A
1.2 - Havacılık güvenliği açısından temel tehdit gruplarını açıklar.16, 9A
1.3 - Havacılık güvenliğine yönelik uygulamaların önemini kavrar.16, 9A
2 - Havacılık güvenliğinin gerekliliklerini tanımlayabilecek.16, 9A
2.1 - ICAO'nun güvenlikle ilgili temel düzenlemelerini açıklar.16, 9A
2.2 - Hava taşımacılığı faaliyetlerine yönelik uluslararası sözleşmelerin genel çerçevesini tanımlar.16, 9A
3 - Havacılık güvenliğinde kullanılan fiziksel güvenlik önlemlerini açıklayabilecek.16, 9A
3.1 - Havaalanı yapısal güvenlik unsurlarını tanımlar.16, 9A
3.2 - Havaalanı temel güvenlik önlemlerini açıklar.16, 9A
3.3 - Havaalanı güvenlik ekipmanlarını açıklar.16, 9A
4 - Güvenlik açısından kritik öneme sahip havaalanı bölümlerini tanımlayabilecek.16, 9A
4.1 - Havaalanı bölümlerinde güvenlik önlemleri için kullanılan ekipmanı bilir.16, 9A
4.2 - Kara tarafında ve terminal tarafında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.16, 9A
5 - Hava kargo taşımacılığında güvenlik süreçlerini tanımlayabilecek.16, 9A
5.1 - Hava kargo güvenlik risklerini ifade eder.16, 9A
5.2 - Hava kargo lojistik sürecini güvenlik açısından açıklar.16, 9A
5.3 - Hava kargo güvenlik kontrollerini sıralar.16, 9A
5.4 - Hava kargo terminali güvenliğini açıklar.16, 9A
6 - Havacılık güvenliği uygulamalarında insan kaynağının önemini açıklayabilecek.16, 9A
6.1 - Havacılık güvenliğinin sağlanmasından doğrudan ya da dolaylı sorumlu personeli tanımlar.16, 9A
6.2 - Havacılık güvenliği kapsamında alınması gereken eğitimleri açıklar.16, 9A
7 - Siber saldırıların önemini ve havacılık güvenliğine etkisini açıklayabilecek.16, 9A
7.1 - Hava trafik yönetiminde güvenliğin sistemdeki yeri ve önemini açıklar.16, 9A
7.2 - Siber saldırıların hava trafik yönetiminde hangi alanlarda etkili olduğunu ifade eder.16, 9A
7.3 - Siber saldırıları engelemek için alınabilecek güvenlik önlemlerini açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Havacılık Güvenliğine Giriş - Temel kavramlar, Havacılık Güvenliği hizmetinin bileşenleri, havacılığın hedef alınma nedenleri, tehditler ve riskler, terör ve terörizm, özellikli yolcular, tarihi örnek olaylar
2Sivil Havacılık Güvenliği Düzenlemeleri
3Sivil Havacılık Güvenliğini Düzenleyici Kuruluşlar
4Havaalanı fiziki güvenlik önlemleri, havaalanı yapısal güvenlik unsurları
5Havaalanı temel güvenlik önlemleri, havaalanı güvenlik ekipmanları
6Güvenlik sahaları ve uygulamaları
7Hava Kargo Güvenliği - Güvenlik riskleri, lojistik süreci
8Hava Kargo Güvenliği - Kargo Güvenlik Kontrolleri, Kargo Terminali Güvenliği
9Havacılık Güvenliğinde İnsan Kaynakları
10Havacılık endüstrisinde çalışma koşulları
11Hava Trafik Yönetimi Güvenliği
12Siber tehditler, saldırılar ve karşı önlemler
13Havacılık Güvenliğinde Yeni Eğilimler
14Genel tekrar ve açık tartışma
Kaynak
"Havacılık Güvenliği", Doç.Dr. Uğur Keskin, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016
- ICAO Annex 17 - Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40