Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL YÖNETİM HVY2234360Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFinansal sistem ve işletmelerde finansman konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi,Şirket Türleri ve Finansal Kararlar,Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,Paranın Zaman Değeri,Mali Tablolar,Finansal Analiz Teknikleri,Finansal Analiz Örnekleri,Finansal Planlama ve Kontrol,Nakit Yönetimi,Alacak Yönetimi,Stok Yönetimi,Kısa Vadeli Finansman Kaynakları,Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Finansal Yönetimin fonksiyonlarını ve finans yöneticisi kavramlarını değerlendirebilecektir.9A
1.1.Finansı tanımlar.
1.2.Finansal yönetimi açıklar.
2.Şirket türlerinin finansal kararlara etkisini değerlendirebilecektir.9A
2.1.İşletme amaçlarını tanımlar.
2.2.Tek kişi işletmeleri açıklar.
2.3.Şahış şirketlerini açıklar.
2.4.Sermaye şirketlerini karşılaştırır.
3.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir.10, 16, 9A
3.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar.
3.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır.
3.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır.
3.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder.
3.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir.
4.Paranın zaman değerini uygulayabilecektir.12, 16, 6, 9A
4.1.Basit faiz kavramını açıklar.
4.2.Bileşik faiz kavramını açıklar.
4.3.Anüite kavramını açıklar.
5.Finansal tabloları ve analizleri değerlendirebilecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
5.1.Finansal tabloları tanımlar.
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır.
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar.
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular.
6.Finansal planlama ve bütçelenmiş mali tabloları uygulayabilecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
6.1.Finansal planlama kavramını açıklar.
6.2.Nakit bütçesini tanımlar.
6.3.Proforma bilançoyu tanımlar.
6.4.Proforma gelir tablosunu açıklar.
6.5.Proforma fon akım tablosunu açıklar.
7.Dönen varlık yönetimini değerlendirebilecektir.10, 12, 16, 6, 9A
7.1.Nakit yönetimini değerlendirir.
7.2.Alacak yönetimini değerlendirir.
7.3.Stok yönetimini değerlendirir.
8.Finansman kaynaklarını ayırt edebilecektir.10, 12, 16, 6, 9A
8.1.Kısa vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
8.2.Orta vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
8.3.Uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
1.3. Finansal yönetim fonksiyonlarını tanımlar.
1.4. Finansal yönetici kavramını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi
2Şirket Türleri ve Finansal Kararlar
3Finansal Piyasalar ve Araçlar
4Finansal Kurumlar
5Paranın Zaman Değeri
6Mali Tablolar
7Finansal Analiz Teknikleri
8Finansal Analiz Örnekleri
9Finansal Planlama ve Kontrol
10Nakit Yönetimi
11Alacak Yönetimi
12Stok Yönetimi
13Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
14Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
Kaynak
Dersin notları
Power Point Presentations. - Prof. Dr. Halil SARIASLAN, Prof. Dr. Cengiz EROL, Finansal Yönetim, Siyasal Kitabevi, 2014. Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, 2009 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi, 2011 Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları, 2010 "Principles of Corporate Finance" - Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, and Franklin Allen, McGraw-Hill Education, 2020. "Fundamentals of Financial Management" - Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, Cengage Learning, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13333
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL YÖNETİM HVY2234360Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Itır DOĞANGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFinansal sistem ve işletmelerde finansman konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi,Şirket Türleri ve Finansal Kararlar,Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,Paranın Zaman Değeri,Mali Tablolar,Finansal Analiz Teknikleri,Finansal Analiz Örnekleri,Finansal Planlama ve Kontrol,Nakit Yönetimi,Alacak Yönetimi,Stok Yönetimi,Kısa Vadeli Finansman Kaynakları,Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Finansal Yönetimin fonksiyonlarını ve finans yöneticisi kavramlarını değerlendirebilecektir.9A
1.1.Finansı tanımlar.
1.2.Finansal yönetimi açıklar.
2.Şirket türlerinin finansal kararlara etkisini değerlendirebilecektir.9A
2.1.İşletme amaçlarını tanımlar.
2.2.Tek kişi işletmeleri açıklar.
2.3.Şahış şirketlerini açıklar.
2.4.Sermaye şirketlerini karşılaştırır.
3.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir.10, 16, 9A
3.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar.
3.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır.
3.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır.
3.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder.
3.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir.
4.Paranın zaman değerini uygulayabilecektir.12, 16, 6, 9A
4.1.Basit faiz kavramını açıklar.
4.2.Bileşik faiz kavramını açıklar.
4.3.Anüite kavramını açıklar.
5.Finansal tabloları ve analizleri değerlendirebilecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
5.1.Finansal tabloları tanımlar.
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır.
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar.
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular.
6.Finansal planlama ve bütçelenmiş mali tabloları uygulayabilecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
6.1.Finansal planlama kavramını açıklar.
6.2.Nakit bütçesini tanımlar.
6.3.Proforma bilançoyu tanımlar.
6.4.Proforma gelir tablosunu açıklar.
6.5.Proforma fon akım tablosunu açıklar.
7.Dönen varlık yönetimini değerlendirebilecektir.10, 12, 16, 6, 9A
7.1.Nakit yönetimini değerlendirir.
7.2.Alacak yönetimini değerlendirir.
7.3.Stok yönetimini değerlendirir.
8.Finansman kaynaklarını ayırt edebilecektir.10, 12, 16, 6, 9A
8.1.Kısa vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
8.2.Orta vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
8.3.Uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
1.3. Finansal yönetim fonksiyonlarını tanımlar.
1.4. Finansal yönetici kavramını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisi
2Şirket Türleri ve Finansal Kararlar
3Finansal Piyasalar ve Araçlar
4Finansal Kurumlar
5Paranın Zaman Değeri
6Mali Tablolar
7Finansal Analiz Teknikleri
8Finansal Analiz Örnekleri
9Finansal Planlama ve Kontrol
10Nakit Yönetimi
11Alacak Yönetimi
12Stok Yönetimi
13Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
14Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
Kaynak
Dersin notları
Power Point Presentations. - Prof. Dr. Halil SARIASLAN, Prof. Dr. Cengiz EROL, Finansal Yönetim, Siyasal Kitabevi, 2014. Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, 2009 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi, 2011 Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları, 2010 "Principles of Corporate Finance" - Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, and Franklin Allen, McGraw-Hill Education, 2020. "Fundamentals of Financial Management" - Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, Cengage Learning, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40