Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PAZARLAMANIN İLKELERİHVY2159810Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Burcu İNCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tüketiciler, Firmalar ve Toplam için Pazarlama Kavramı ve rolü nedir?,Pazarlama Strateji Planlaması ve Hedef Pazarlar,Pazarlama çevreleri ve fırsatları değerlendirme,Nihai Tüketicilerin Pazarları ve Karar verme / Satın alma davranışları,Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satın Alma davranışları ve Uluslararası Pazarlar, Mal ve Hizmetler için Ürün Planlama ve Markalaşma Süreci,Ürün Yönetimi ve Geliştirme,Dağıtım ve Kanal sistemi, Müşteri Hizmeti ve Lojistik Faaliyetleri,Perakendeciler, Toptancılar ve Strateji Planlaması,Tutundurma Yöntemleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Kişisel Satış ve Müşteri Hizmetleri,Reklam, Halkla İlişkiler ve Promosyon,Fiyatlandırma Hedefleri ve Politikaları,Tüketici Yönlü Etik Pazarlama: Değerlendirme ve Tehditler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Pazarlama kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Pazar türlerini sınıflar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.10, 12, 13, 16, 9A
2. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Tüketicilerin satınalma kararlarını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Örgütsel pazarda satınalma karar sürecini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar.10, 12, 13, 16, 9A
3. Pazarlama çevresi faktörlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Mikro pazarlama çevresi aktörlerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Makro pazarlama çevresi aktörlerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Çevresel faktörlere tepki çeşitlerini tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
4. Pazarlama karması bileşenlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Ürün bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Fiyat bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Dağıtım bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Tutundurma bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5. Pazarlama bilgi sistemi kavramını ve bileşenlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Pazarlama bilgi sistemi kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Tüketici içgörüsü kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama karar vermesi için veri toplama türlerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tüketiciler, Firmalar ve Toplam için Pazarlama Kavramı ve rolü nedir?1. bölümü okuma
2Pazarlama Strateji Planlaması ve Hedef Pazarlar2. bölümü okumak
3Pazarlama çevreleri ve fırsatları değerlendirme3. Bölümü okumak
4Nihai Tüketicilerin Pazarları ve Karar verme / Satın alma davranışları5. bölümü okumak
5Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satın Alma davranışları ve Uluslararası Pazarlar6. Bölümü okumak
6 Mal ve Hizmetler için Ürün Planlama ve Markalaşma Süreci8. Bölümü okumak
7Ürün Yönetimi ve Geliştirme9. Bölümü okumak
8Dağıtım ve Kanal sistemi, Müşteri Hizmeti ve Lojistik Faaliyetleri11. Bölümü okumak
9Perakendeciler, Toptancılar ve Strateji Planlaması12. Bölümü okumak
10Tutundurma Yöntemleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi13. Bölümü okumak
11Kişisel Satış ve Müşteri Hizmetleri14. Bölümü okumak
12Reklam, Halkla İlişkiler ve Promosyon15. Bölümü okumak
13Fiyatlandırma Hedefleri ve Politikaları16. Bölümü okumak
14Tüketici Yönlü Etik Pazarlama: Değerlendirme ve Tehditler18. Bölümü okumak
Kaynak
1. Pazarlama İlkeleri, Philip Kotler, Gary Armstrong, Beta Basım Yayım, Çevimen: Dr. Ercan Gegez, 2018 2. Principles of Marketing, 18th edition, Pearson, 2021, Philip Kotler & Gary Armstrong. 3. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14684
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi177
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı155
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PAZARLAMANIN İLKELERİHVY2159810Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Burcu İNCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tüketiciler, Firmalar ve Toplam için Pazarlama Kavramı ve rolü nedir?,Pazarlama Strateji Planlaması ve Hedef Pazarlar,Pazarlama çevreleri ve fırsatları değerlendirme,Nihai Tüketicilerin Pazarları ve Karar verme / Satın alma davranışları,Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satın Alma davranışları ve Uluslararası Pazarlar, Mal ve Hizmetler için Ürün Planlama ve Markalaşma Süreci,Ürün Yönetimi ve Geliştirme,Dağıtım ve Kanal sistemi, Müşteri Hizmeti ve Lojistik Faaliyetleri,Perakendeciler, Toptancılar ve Strateji Planlaması,Tutundurma Yöntemleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Kişisel Satış ve Müşteri Hizmetleri,Reklam, Halkla İlişkiler ve Promosyon,Fiyatlandırma Hedefleri ve Politikaları,Tüketici Yönlü Etik Pazarlama: Değerlendirme ve Tehditler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Pazarlama kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Pazar türlerini sınıflar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.10, 12, 13, 16, 9A
2. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Tüketicilerin satınalma kararlarını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Örgütsel pazarda satınalma karar sürecini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar.10, 12, 13, 16, 9A
3. Pazarlama çevresi faktörlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Mikro pazarlama çevresi aktörlerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Makro pazarlama çevresi aktörlerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Çevresel faktörlere tepki çeşitlerini tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
4. Pazarlama karması bileşenlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Ürün bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Fiyat bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Dağıtım bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Tutundurma bileşenini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5. Pazarlama bilgi sistemi kavramını ve bileşenlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Pazarlama bilgi sistemi kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Tüketici içgörüsü kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama karar vermesi için veri toplama türlerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tüketiciler, Firmalar ve Toplam için Pazarlama Kavramı ve rolü nedir?1. bölümü okuma
2Pazarlama Strateji Planlaması ve Hedef Pazarlar2. bölümü okumak
3Pazarlama çevreleri ve fırsatları değerlendirme3. Bölümü okumak
4Nihai Tüketicilerin Pazarları ve Karar verme / Satın alma davranışları5. bölümü okumak
5Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satın Alma davranışları ve Uluslararası Pazarlar6. Bölümü okumak
6 Mal ve Hizmetler için Ürün Planlama ve Markalaşma Süreci8. Bölümü okumak
7Ürün Yönetimi ve Geliştirme9. Bölümü okumak
8Dağıtım ve Kanal sistemi, Müşteri Hizmeti ve Lojistik Faaliyetleri11. Bölümü okumak
9Perakendeciler, Toptancılar ve Strateji Planlaması12. Bölümü okumak
10Tutundurma Yöntemleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi13. Bölümü okumak
11Kişisel Satış ve Müşteri Hizmetleri14. Bölümü okumak
12Reklam, Halkla İlişkiler ve Promosyon15. Bölümü okumak
13Fiyatlandırma Hedefleri ve Politikaları16. Bölümü okumak
14Tüketici Yönlü Etik Pazarlama: Değerlendirme ve Tehditler18. Bölümü okumak
Kaynak
1. Pazarlama İlkeleri, Philip Kotler, Gary Armstrong, Beta Basım Yayım, Çevimen: Dr. Ercan Gegez, 2018 2. Principles of Marketing, 18th edition, Pearson, 2021, Philip Kotler & Gary Armstrong. 3. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40