Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞHVY1224220Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Emine GÜNDOĞMUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Beyza TOKSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletmecilikle ilgili temel kavramlar,İşletme - çevre ilişkisi,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri,Girişimcilik ve Uluslararası İşletmecilik,Yönetim Süreci ve Yönetim Fonksiyonları,Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı Süreçleri,İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri,Üretim Süreci ve Üretim Yönetimi,Finans Yönetimi,Muhasebe Yönetimi,Pazarlama Yönetimi,Araştırma ve Geliştirme Yönetimi,Halkla İlişkiler Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İşletme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.16, 9A
1.1. İhtiyaç, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, işletme, yönetici, girişimci, tüketim, tüketici kavramlarını ifade eder.16, 9A
1.2. İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini ifade eder.16, 9A
1.3. İşletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini değerlendirir.16, 9A
2. İşletme - çevre ilişkisini izah edebilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
2.1. Çevre kavramını, işletme bilimi açısından tanımlar.10, 14, 16, 4, 9A
2.2. İşletmenin içinde bulunduğu görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların işletme üzerindeki etkilerini anlatır.10, 14, 16, 4, 9A
2.3. İşletmenin çevresel değişimlere yönelik uyum stratejilerini açıklar. 10, 14, 16, 4, 9A
3. Niteliksel, işlevsel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini ifade edebilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
3.1. Ölçeğine göre ve İşlevlerine göre işletme türlerini karşılaştırır.10, 14, 16, 4, 9A
3.2. Hukuki yapıları açısından işletmeleri sınıflandırır.10, 16, 9A
3.3. İşletmeler arası birleşme, satın alma ve işbirliklerini anlatır.10, 14, 16, 4, 9A
4. Uluslararası işletmecilik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
4.1. İthalat, ihracat ve ilgili kavramları açıklar. 10, 14, 16, 4, 9A
4.2. Dış ticaret aşamalarını sıralar.16, 9A
4.3. Uluslararası dış ticareti destekleyen veya engelleyen unsurları açıklar.10, 16, 9A
5. İşletmelerde yönetim ve yönetim fonksiyonlarını yorumlayabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
5.1. Yönetim, yönetici, yönetilen, yönetim kademeleri, yönetim becerileri, yönetici rollerini açıklar.16, 9A
5.2. Yönetimin işlevlerini ve bu işlevlerin etkileşimini izah eder.10, 14, 16, 4, 9A
5.3. Yönetim yaklaşımlarının tarihsel gelişimini anlatır.10, 16, 9A
6. İşletmelerde işletme fonksiyonlarını yorumlayabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. İşletmelerde insan kaynakları ve halkla ilişkiler yönetimini açıklar.10, 14, 16, 4, 9A
6.2. İşletmelerde pazarlama yönetimi, Ar-Ge yönetimini ve üretim yönetimini izah eder.10, 14, 4, 9A
6.3. İşletmelerde finans ve muhasebe yönetimini tanımlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramlarÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
2İşletme - çevre ilişkisiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
3Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme ÇeşitleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
4Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme ÇeşitleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
5Girişimcilik ve Uluslararası İşletmecilikÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6Yönetim Süreci ve Yönetim FonksiyonlarıÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı SüreçleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
9Üretim Süreci ve Üretim YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10Finans YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
11Muhasebe YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
12Pazarlama YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13Araştırma ve Geliştirme YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14Halkla İlişkiler YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
Kaynak
Canan Çetin ve M.Lütfi Arslan, Temel İşletmecilik, Beta Yayınları, İstanbul, 2023, S. Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2015. Mehmet Kara ve Soner Taslak, İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013. Göksel Ataman, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2011. İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, 2011. Halil Can ve Semra Güney, Genel İşletme, Siyasal Kitabevi, 2015. Erdal Ünsalan ve Bülent Şimşeker, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, 2009. S.Kadri Mirze ve Hayri Ülgen, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, 2016.
Griffin, Ricky W., "Principles of Management" - Cengage Learning, 2019. Daft, Richard L., "Management" - Cengage Learning, 2021. http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11616
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞHVY1224220Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Emine GÜNDOĞMUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Beyza TOKSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletmecilikle ilgili temel kavramlar,İşletme - çevre ilişkisi,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri,Girişimcilik ve Uluslararası İşletmecilik,Yönetim Süreci ve Yönetim Fonksiyonları,Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı Süreçleri,İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri,Üretim Süreci ve Üretim Yönetimi,Finans Yönetimi,Muhasebe Yönetimi,Pazarlama Yönetimi,Araştırma ve Geliştirme Yönetimi,Halkla İlişkiler Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İşletme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.16, 9A
1.1. İhtiyaç, fayda, ekonomik mal ve hizmetler, üretim, işletme, yönetici, girişimci, tüketim, tüketici kavramlarını ifade eder.16, 9A
1.2. İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini ifade eder.16, 9A
1.3. İşletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini değerlendirir.16, 9A
2. İşletme - çevre ilişkisini izah edebilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
2.1. Çevre kavramını, işletme bilimi açısından tanımlar.10, 14, 16, 4, 9A
2.2. İşletmenin içinde bulunduğu görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların işletme üzerindeki etkilerini anlatır.10, 14, 16, 4, 9A
2.3. İşletmenin çevresel değişimlere yönelik uyum stratejilerini açıklar. 10, 14, 16, 4, 9A
3. Niteliksel, işlevsel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini ifade edebilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
3.1. Ölçeğine göre ve İşlevlerine göre işletme türlerini karşılaştırır.10, 14, 16, 4, 9A
3.2. Hukuki yapıları açısından işletmeleri sınıflandırır.10, 16, 9A
3.3. İşletmeler arası birleşme, satın alma ve işbirliklerini anlatır.10, 14, 16, 4, 9A
4. Uluslararası işletmecilik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
4.1. İthalat, ihracat ve ilgili kavramları açıklar. 10, 14, 16, 4, 9A
4.2. Dış ticaret aşamalarını sıralar.16, 9A
4.3. Uluslararası dış ticareti destekleyen veya engelleyen unsurları açıklar.10, 16, 9A
5. İşletmelerde yönetim ve yönetim fonksiyonlarını yorumlayabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
5.1. Yönetim, yönetici, yönetilen, yönetim kademeleri, yönetim becerileri, yönetici rollerini açıklar.16, 9A
5.2. Yönetimin işlevlerini ve bu işlevlerin etkileşimini izah eder.10, 14, 16, 4, 9A
5.3. Yönetim yaklaşımlarının tarihsel gelişimini anlatır.10, 16, 9A
6. İşletmelerde işletme fonksiyonlarını yorumlayabilecektir.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. İşletmelerde insan kaynakları ve halkla ilişkiler yönetimini açıklar.10, 14, 16, 4, 9A
6.2. İşletmelerde pazarlama yönetimi, Ar-Ge yönetimini ve üretim yönetimini izah eder.10, 14, 4, 9A
6.3. İşletmelerde finans ve muhasebe yönetimini tanımlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramlarÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
2İşletme - çevre ilişkisiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
3Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme ÇeşitleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
4Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme ÇeşitleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
5Girişimcilik ve Uluslararası İşletmecilikÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6Yönetim Süreci ve Yönetim FonksiyonlarıÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı SüreçleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleriÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
9Üretim Süreci ve Üretim YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10Finans YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
11Muhasebe YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
12Pazarlama YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13Araştırma ve Geliştirme YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14Halkla İlişkiler YönetimiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
Kaynak
Canan Çetin ve M.Lütfi Arslan, Temel İşletmecilik, Beta Yayınları, İstanbul, 2023, S. Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2015. Mehmet Kara ve Soner Taslak, İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013. Göksel Ataman, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2011. İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, 2011. Halil Can ve Semra Güney, Genel İşletme, Siyasal Kitabevi, 2015. Erdal Ünsalan ve Bülent Şimşeker, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, 2009. S.Kadri Mirze ve Hayri Ülgen, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, 2016.
Griffin, Ricky W., "Principles of Management" - Cengage Learning, 2019. Daft, Richard L., "Management" - Cengage Learning, 2021. http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40