Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IIHVY1224320Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu matematik dersinin amacı, öğrencileri işletme ve ekonomi dünyasında başarılı olmak için gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu ders, gerçek dünyadaki iş senaryolarına doğrudan uygulanabilen matematiksel kavram ve teknikler konusunda sağlam bir temel sağlamayı, öğrencilerin bilinçli kararlar vermelerini, pratik problemleri çözmelerini ve iş bağlamında niceliksel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Limitin tanımı, sağ ve sol limit ,Sonsuz limit ve sonsuzda limit,Süreklilik,Türevin tanımı, fiziksel ve geometrik yorumu, teget doğrusu eğimi, türev alma kuralları,İşletme ve ekonomide marjinal analiz, sürekli bileşik faiz,Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, çarpım ve bölüm türevi, zincir kuralı,Kapalı türev, bağıl oranlar, talep esnekliği,Türevin uygulamaları: grafikler ve türev, optimizasyon,Ters türev ve belirsiz integral alma kuralları,Belirli integral ve Riemann toplamı,Analizin temel teoremi ve belirli integral hesabı,Dizi ve seriler: tanım ve terminoloji,Artimetik ve geometrik dizi ve seriler,Fark denklemi ve uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonların limitlerini sayısal, grafiksel ve cebirsel olarak değerlendirebilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
1.1 Limit kavramı ve varlığı hakkında bilgi sahibi olur.
1.2 Çeşitli temel fonksiyonların tek taraflı limit, sonsuzda limit ve sonsuz limitlerini hesaplar.
2. Bir fonksiyonun sürekliliğini analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
2.1 Tek değişkenli fonksiyonların sürekliliğini ve süreksizlik noktalarını hem grafiksel hem de cebirsel olarak belirler.
2.2 Süreklilik kavramını uygulamalarda kullanır.
3. Türev kavramının temel teorik ve uygulamalı yönlerini kavrayabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
3.1 Bir fonksiyonun belirli bir noktadaki değişim oranı olarak türev kavramını ifade eder.
3.2 Türev alma kurallarını, polinom, rasyonel, üstel ve logaritmik fonksiyonların türev hesabında kullanır.
3.3 Türev kavramını kullanarak fonksiyon grafiği çizer.
4. Limit ve türev kavramlarını kendi alanlarındaki uygulamalarda kullanabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
4.1 Sürekli bileşik faiz kavramını limit kullanarak açıklar.
4.2 Birinci ve ikinci türev kavramlarını kullanarak alanındaki optimizasyon problemlerini çözer.
4.3 Talep esnekliği kavramını ifade eder.
5. İntegral kavramının temel teorik ve uygulamalı yönlerini kavrayabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
5.1. Cebirsel teknikler ile belirsiz integral hesabı yapar.
5.2. Riemann toplamları yardımı ile belirli integral kavramını ve onun eğri altında kalan alan ile ilişkisini tanımlar.
5.3 Analizin temel teoremini kullanır.
6. Seri ve dizi kavramlarını kendi alanındaki uygulamalarda kullanabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
6.1 Dizi ve seri kavramlarını tanımlar.
6.2 Aritmetik ve geometrik seri ve dizi kavramlarını kavrar.
6.3 Seri ve dizileri alanındaki problemlere uygular.
7. Alanı ile ilgili problemleri fark denklemleri şeklinde ifade edebilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
7.1. Fark denkleminin tamamlayıcı fonksiyonunu bulur.
7.2 Fark denkleminin özel çözümünü bulur.
7.3 Ekonomik sistemlerin kararlılığını inceler.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Limitin tanımı, sağ ve sol limit
2Sonsuz limit ve sonsuzda limit
3Süreklilik
4Türevin tanımı, fiziksel ve geometrik yorumu, teget doğrusu eğimi, türev alma kuralları
5İşletme ve ekonomide marjinal analiz, sürekli bileşik faiz
6Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, çarpım ve bölüm türevi, zincir kuralı
7Kapalı türev, bağıl oranlar, talep esnekliği
8Türevin uygulamaları: grafikler ve türev, optimizasyon
9Ters türev ve belirsiz integral alma kuralları
10Belirli integral ve Riemann toplamı
11Analizin temel teoremi ve belirli integral hesabı
12Dizi ve seriler: tanım ve terminoloji
13Artimetik ve geometrik dizi ve seriler
14Fark denklemi ve uygulamaları
Kaynak
Ana kaynaklar: 1. Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları 2. Ana kaynak: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin (2021), 14. Baskı
Diğer Kaynaklar: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için , Haeussler, Paul, and Wood, Pearson, 14. Baskı, 2019 Fundamental methods of mathematical economics, Kevin Wainwright, 2005, McGraw Hill Education, 4. Basım İşletme Matematiği, Bülent Kobu, 2009, Beta Basım Yayım Dağıtım, 8. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı13636
Genel Sınav ve Hazırlığı14646
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK IIHVY1224320Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tuğba ASLAN KHALİFA
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Yasemin YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu matematik dersinin amacı, öğrencileri işletme ve ekonomi dünyasında başarılı olmak için gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu ders, gerçek dünyadaki iş senaryolarına doğrudan uygulanabilen matematiksel kavram ve teknikler konusunda sağlam bir temel sağlamayı, öğrencilerin bilinçli kararlar vermelerini, pratik problemleri çözmelerini ve iş bağlamında niceliksel akıl yürütme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Limitin tanımı, sağ ve sol limit ,Sonsuz limit ve sonsuzda limit,Süreklilik,Türevin tanımı, fiziksel ve geometrik yorumu, teget doğrusu eğimi, türev alma kuralları,İşletme ve ekonomide marjinal analiz, sürekli bileşik faiz,Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, çarpım ve bölüm türevi, zincir kuralı,Kapalı türev, bağıl oranlar, talep esnekliği,Türevin uygulamaları: grafikler ve türev, optimizasyon,Ters türev ve belirsiz integral alma kuralları,Belirli integral ve Riemann toplamı,Analizin temel teoremi ve belirli integral hesabı,Dizi ve seriler: tanım ve terminoloji,Artimetik ve geometrik dizi ve seriler,Fark denklemi ve uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonların limitlerini sayısal, grafiksel ve cebirsel olarak değerlendirebilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
1.1 Limit kavramı ve varlığı hakkında bilgi sahibi olur.
1.2 Çeşitli temel fonksiyonların tek taraflı limit, sonsuzda limit ve sonsuz limitlerini hesaplar.
2. Bir fonksiyonun sürekliliğini analiz edebilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
2.1 Tek değişkenli fonksiyonların sürekliliğini ve süreksizlik noktalarını hem grafiksel hem de cebirsel olarak belirler.
2.2 Süreklilik kavramını uygulamalarda kullanır.
3. Türev kavramının temel teorik ve uygulamalı yönlerini kavrayabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
3.1 Bir fonksiyonun belirli bir noktadaki değişim oranı olarak türev kavramını ifade eder.
3.2 Türev alma kurallarını, polinom, rasyonel, üstel ve logaritmik fonksiyonların türev hesabında kullanır.
3.3 Türev kavramını kullanarak fonksiyon grafiği çizer.
4. Limit ve türev kavramlarını kendi alanlarındaki uygulamalarda kullanabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
4.1 Sürekli bileşik faiz kavramını limit kullanarak açıklar.
4.2 Birinci ve ikinci türev kavramlarını kullanarak alanındaki optimizasyon problemlerini çözer.
4.3 Talep esnekliği kavramını ifade eder.
5. İntegral kavramının temel teorik ve uygulamalı yönlerini kavrayabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
5.1. Cebirsel teknikler ile belirsiz integral hesabı yapar.
5.2. Riemann toplamları yardımı ile belirli integral kavramını ve onun eğri altında kalan alan ile ilişkisini tanımlar.
5.3 Analizin temel teoremini kullanır.
6. Seri ve dizi kavramlarını kendi alanındaki uygulamalarda kullanabilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
6.1 Dizi ve seri kavramlarını tanımlar.
6.2 Aritmetik ve geometrik seri ve dizi kavramlarını kavrar.
6.3 Seri ve dizileri alanındaki problemlere uygular.
7. Alanı ile ilgili problemleri fark denklemleri şeklinde ifade edebilecektir.12, 14, 16, 9A, E, G
7.1. Fark denkleminin tamamlayıcı fonksiyonunu bulur.
7.2 Fark denkleminin özel çözümünü bulur.
7.3 Ekonomik sistemlerin kararlılığını inceler.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Limitin tanımı, sağ ve sol limit
2Sonsuz limit ve sonsuzda limit
3Süreklilik
4Türevin tanımı, fiziksel ve geometrik yorumu, teget doğrusu eğimi, türev alma kuralları
5İşletme ve ekonomide marjinal analiz, sürekli bileşik faiz
6Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, çarpım ve bölüm türevi, zincir kuralı
7Kapalı türev, bağıl oranlar, talep esnekliği
8Türevin uygulamaları: grafikler ve türev, optimizasyon
9Ters türev ve belirsiz integral alma kuralları
10Belirli integral ve Riemann toplamı
11Analizin temel teoremi ve belirli integral hesabı
12Dizi ve seriler: tanım ve terminoloji
13Artimetik ve geometrik dizi ve seriler
14Fark denklemi ve uygulamaları
Kaynak
Ana kaynaklar: 1. Öğretim üyesi tarafından paylaşılan ders notları 2. Ana kaynak: R. A. Barnett/M: R: Ziegler/ K. E. Byleen, Prentice-Hall; GENEL MATEMATİK İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin (2021), 14. Baskı
Diğer Kaynaklar: Temel Matematiksel Analiz: İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için , Haeussler, Paul, and Wood, Pearson, 14. Baskı, 2019 Fundamental methods of mathematical economics, Kevin Wainwright, 2005, McGraw Hill Education, 4. Basım İşletme Matematiği, Bülent Kobu, 2009, Beta Basım Yayım Dağıtım, 8. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40