Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİNİN TEMELLERİHVY1152870Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kenan DEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kenan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeleri ve bu ilkeler ışığında mikro ve makro ölçekte ekonomik yapının nasıl işlediğini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İktisada Giriş,Arz ve talep,Tüketici Tercihi,Üretim Süreci,Tam Rekabet Piyasası,Aksak Rekabet Piyasaları,Faktör Piyasası,Milli Gelirin Hesaplamaları,Ekonomik Büyüme,İşsizlik,Enflasyon ,Maliye Politikası,Para Piyasası ve Politikaları,Uluslararası Ticaret; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ekonominin temel kavramlarını açıklayabilecektir.13, 16, 9A
1.1. Temel kavramları tanımlar. 16, 9A
1.2. Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.13, 16, 9A
2. Tüketici ve firma davranışlarını çözümleyebilecektir.13, 16, 9A
2.1. Fayda kavramını ve bütçe kısıtlarını çözümler.13, 16, 9A
2.2. Üretim maliyetlerini ve karı hesaplar.13, 16, 9A
3. Piyasaları değerlendirebilecektir.13, 16, 9A
3.1. Piyasa türlerini tanımlar.13, 16, 9A
3.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.13, 16, 9A
3.3. Piyasaları karşılaştırır.13, 16, 9A
4. Makro ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilecektir.13, 16, 9A
4.1. Milli gelir ve istihdam düzeyi üzerinden ekonomiyi değerlendirir.13, 16, 9A
4.2. Makro ekonomik değişkenler arasındaki etkileşimi açıklar.13, 16, 9A
5. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilecektir.13, 16, 9A
5.1. Merkez bankasının kararlarını değerlendirir.13, 16, 9A
5.2. Devletin uyguladığı maliye politikasını tanımlar.13, 16, 9A
6. Güncel ekonomik olayları analiz edebilecektir.13, 16, 9A
6.1. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlar.13, 16, 9A
6.2. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal büyüklüklerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışır.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İktisada GirişDers kitabının 2. Bölümü
2Arz ve talepDers kitabının 3. bölümü
3Tüketici TercihiDers Kitabının 6. Bölümü
4Üretim SüreciDers kitabının 7. bölümü
5Tam Rekabet PiyasasıDers Kitabının 12. Bölümü
6Aksak Rekabet PiyasalarıDers Kitabının 13, 14 ve 15. Bölümleri
7Faktör PiyasasıDers Kitabının 18. bölümü
8Milli Gelirin HesaplamalarıDers kitabının 21. bölümü
9Ekonomik BüyümeDers Kitabının 32. Bölümü
10İşsizlikDers Kitabının 22. Bölümü
11Enflasyon Ders Kitabının 22. Bölümü
12Maliye PolitikasıDers kitabının 24. Bölümü
13Para Piyasası ve PolitikalarıDers Kitabının 25, 26 ve 27 bölümleri
14Uluslararası TicaretDers Kitabının 34. bölümü
Kaynak
Case, Fair ve Oster, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara: 2010
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım, 2017. Mahfi Eğilmez, Ekonominin Temelleri: Kavramlar ve Kurumlar, Remzi Kitabevi, 2019 Abel, Bernanke, Croushore, Makro Ekonomi, 9. Baskı, Efil Yayınları, 2017,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EKONOMİNİN TEMELLERİHVY1152870Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 08:00-08:45

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kenan DEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kenan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeleri ve bu ilkeler ışığında mikro ve makro ölçekte ekonomik yapının nasıl işlediğini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İktisada Giriş,Arz ve talep,Tüketici Tercihi,Üretim Süreci,Tam Rekabet Piyasası,Aksak Rekabet Piyasaları,Faktör Piyasası,Milli Gelirin Hesaplamaları,Ekonomik Büyüme,İşsizlik,Enflasyon ,Maliye Politikası,Para Piyasası ve Politikaları,Uluslararası Ticaret; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ekonominin temel kavramlarını açıklayabilecektir.13, 16, 9A
1.1. Temel kavramları tanımlar. 16, 9A
1.2. Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.13, 16, 9A
2. Tüketici ve firma davranışlarını çözümleyebilecektir.13, 16, 9A
2.1. Fayda kavramını ve bütçe kısıtlarını çözümler.13, 16, 9A
2.2. Üretim maliyetlerini ve karı hesaplar.13, 16, 9A
3. Piyasaları değerlendirebilecektir.13, 16, 9A
3.1. Piyasa türlerini tanımlar.13, 16, 9A
3.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.13, 16, 9A
3.3. Piyasaları karşılaştırır.13, 16, 9A
4. Makro ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilecektir.13, 16, 9A
4.1. Milli gelir ve istihdam düzeyi üzerinden ekonomiyi değerlendirir.13, 16, 9A
4.2. Makro ekonomik değişkenler arasındaki etkileşimi açıklar.13, 16, 9A
5. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilecektir.13, 16, 9A
5.1. Merkez bankasının kararlarını değerlendirir.13, 16, 9A
5.2. Devletin uyguladığı maliye politikasını tanımlar.13, 16, 9A
6. Güncel ekonomik olayları analiz edebilecektir.13, 16, 9A
6.1. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlar.13, 16, 9A
6.2. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal büyüklüklerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışır.13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İktisada GirişDers kitabının 2. Bölümü
2Arz ve talepDers kitabının 3. bölümü
3Tüketici TercihiDers Kitabının 6. Bölümü
4Üretim SüreciDers kitabının 7. bölümü
5Tam Rekabet PiyasasıDers Kitabının 12. Bölümü
6Aksak Rekabet PiyasalarıDers Kitabının 13, 14 ve 15. Bölümleri
7Faktör PiyasasıDers Kitabının 18. bölümü
8Milli Gelirin HesaplamalarıDers kitabının 21. bölümü
9Ekonomik BüyümeDers Kitabının 32. Bölümü
10İşsizlikDers Kitabının 22. Bölümü
11Enflasyon Ders Kitabının 22. Bölümü
12Maliye PolitikasıDers kitabının 24. Bölümü
13Para Piyasası ve PolitikalarıDers Kitabının 25, 26 ve 27 bölümleri
14Uluslararası TicaretDers Kitabının 34. bölümü
Kaynak
Case, Fair ve Oster, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara: 2010
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım, 2017. Mahfi Eğilmez, Ekonominin Temelleri: Kavramlar ve Kurumlar, Remzi Kitabevi, 2019 Abel, Bernanke, Croushore, Makro Ekonomi, 9. Baskı, Efil Yayınları, 2017,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40