Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİHVY3124310Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilgili temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Tanımlar ve Kavramlar,Personel Planlama (İş Analizleri, İş Etüdleri, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar, Organizasyonel Yapı ve Personel İhtiyaç Planlaması),Personel Tedariği (Personel Tedarik Süreci ve Kaynakları, Seçme ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri),Performans Değerleme Sistemleri (Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı 360° Performans Değerleme Uygulamaları),Eğitim ve Gelişim Yönetimi,Kariyer ve Yetenek Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutu,Çalışma Psikolojisi,İş Değerleme Çalışmaları, İş Değerleme Süreci, Yöntemleri, İş Sınıflama ve Derecelendirilmesi,Ücret Yönetimi Sistemi,Endüstriyel İlişkiler ve İşletme Çevresinin İnsan Kaynaklarına Etkisi,Özlük İşleri Yönetimi ve Personel Bordrolama,Kalite Yönetimi,Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İlgili Mevzuat, İş Kazaları ve Önleme Yolları); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.2. İnsan kaynakları süreçlerinin işleyişini sorgular.10, 16, 9A
2.1. Öğrenci endüstriyel ilişkilerde ortaya çıkabilecek krizleri değerlendirir.10, 16, 9A
2.2. Öğrenci işçi-işveren arasında doğabilecek krizleri tahmin eder.10, 16, 9A
3.2. Öğrenci farklı disiplinler ile birlikte çalışabilme yeteneği geliştirir.10, 16, 9A
3.3. Öğrenci edindiği bilgi ve beceriler ile araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur.10, 16, 9A
4.2. Öğrenci uygun yönetim uygulamalarını işletme için geliştirir.10, 16, 9A
4.3. Öğrenci verimliliği maksimize edecek süreç haritalarını tasarlar.10, 16, 9A
5.2. Öğrenci çalışan eğitim programını geliştirir.10, 16, 9A
6.3. Öğrenci çalışan performansının yönetilmesi için gerekli sistemleri açıklar. 10, 16, 9A
1. Öğrenci İşletmelerde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işleyişini değerlendirebilecektir. 10, 16, 9A
1.1. İşletmelerdeki insan kaynakları süreçlerini yorumlar.10, 16, 9A
1.3. Öğrenci insan kaynakları süreçlerinin yarattığı katma değeri saptar.10, 16, 9A
2. Öğrenci uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilecektir. 10, 16, 9A
2.3. Öğrenci benzer işletme yapılarında karşılaşılan benzer sorunları kıyaslar.10, 16, 9A
3. Öğrenci insan kaynakları yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki teorik ve pratik bilgileri beraber kullanabilecektir. 10, 16, 9A
3.1. Öğrenci sosyal, akademik ve mesleki bilgileri sentezleme yeteneği elde eder.10, 16, 9A
4. Öğrenci insan kaynakları yönetiminin katkısıyla etkinlik ve verimliliği artırmanın yollarını planlayabilecektir.10, 16, 9A
4.1. Öğrenci piyasada ki “En İyi Uygulamaları” tespit ederek işletmeye uyarlar.10, 16, 9A
5. Öğrenci işçi-İşveren ilişkilerini düzenleyebilecektir.10, 16, 9A
5.1. Öğrenci örgüt’ün, iş ve toplumsal etik değerlere davranışını sorgular.10, 16, 9A
5.3. Öğrenci ücret ve yan haklar sistemleri ile ilgili konuları tanımlar.10, 16, 9A
6. Öğrenci organizasyonel amaç ve hedeflere ulaşmak için insan kaynaklarının stratejik planlamasını tartışabilecektir. 10, 16, 9A
6.1. Öğrenci insan kaynakları politikalarını işletmenin stratejik planlarına uygun olarak yönetir.10, 16, 9A
6.2. Öğrenci kariyer ve yedekleme planlarını tasarlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Tanımlar ve KavramlarDers kitabında ilgili bölümü okuma
2Personel Planlama (İş Analizleri, İş Etüdleri, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar, Organizasyonel Yapı ve Personel İhtiyaç Planlaması)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
3Personel Tedariği (Personel Tedarik Süreci ve Kaynakları, Seçme ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
4Performans Değerleme Sistemleri (Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı 360° Performans Değerleme Uygulamaları)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
5Eğitim ve Gelişim YönetimiDers kitabında ilgili bölümü okuma
6Kariyer ve Yetenek YönetimiDers kitabında ilgili bölümü okuma
7İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki BoyutuDers kitabında ilgili bölümü okuma
8Çalışma PsikolojisiDers kitabında ilgili bölümü okuma
9İş Değerleme Çalışmaları, İş Değerleme Süreci, Yöntemleri, İş Sınıflama ve DerecelendirilmesiDers kitabında ilgili bölümü okuma
10Ücret Yönetimi SistemiDers kitabında ilgili bölümü okuma
11Endüstriyel İlişkiler ve İşletme Çevresinin İnsan Kaynaklarına EtkisiDers kitabında ilgili bölümü okuma
12Özlük İşleri Yönetimi ve Personel BordrolamaDers kitabında ilgili bölümü okuma
13Kalite YönetimiDers kitabında ilgili bölümü okuma
14Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İlgili Mevzuat, İş Kazaları ve Önleme Yolları)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
Kaynak
Ders Kitabı: 1. Uyargil, Cavide, vd., İnsan Kaynakları Yönetimi. 9. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın, 2021.
Önerilen Kaynaklar: 1. Çetin, Canan, ve Esra Dinç Özcan. İnsan Kaynakları Yönetimi. 5. Baskı. İstanbul: Beta Basım, 2014. 2. Bingöl, Dursun. İnsan Kaynakları Yönetimi. 11. Baskı. İstanbul: Beta Basım, 2019. 3. Saruhan, Şadi Can ve Müge Leyla Yıldız. İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama. İstanbul: Beta Basım, 2012. 4. Barutçugil, İsmet. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları, 2016. 6. Eren, Erol. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınevi, 2012. 7. Dessler, Gary. Human Resource Management. 16th. Edition, Edinburgh: Pearson Education, 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11515
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİHVY3124310Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilgili temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Tanımlar ve Kavramlar,Personel Planlama (İş Analizleri, İş Etüdleri, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar, Organizasyonel Yapı ve Personel İhtiyaç Planlaması),Personel Tedariği (Personel Tedarik Süreci ve Kaynakları, Seçme ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri),Performans Değerleme Sistemleri (Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı 360° Performans Değerleme Uygulamaları),Eğitim ve Gelişim Yönetimi,Kariyer ve Yetenek Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutu,Çalışma Psikolojisi,İş Değerleme Çalışmaları, İş Değerleme Süreci, Yöntemleri, İş Sınıflama ve Derecelendirilmesi,Ücret Yönetimi Sistemi,Endüstriyel İlişkiler ve İşletme Çevresinin İnsan Kaynaklarına Etkisi,Özlük İşleri Yönetimi ve Personel Bordrolama,Kalite Yönetimi,Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İlgili Mevzuat, İş Kazaları ve Önleme Yolları); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.2. İnsan kaynakları süreçlerinin işleyişini sorgular.10, 16, 9A
2.1. Öğrenci endüstriyel ilişkilerde ortaya çıkabilecek krizleri değerlendirir.10, 16, 9A
2.2. Öğrenci işçi-işveren arasında doğabilecek krizleri tahmin eder.10, 16, 9A
3.2. Öğrenci farklı disiplinler ile birlikte çalışabilme yeteneği geliştirir.10, 16, 9A
3.3. Öğrenci edindiği bilgi ve beceriler ile araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur.10, 16, 9A
4.2. Öğrenci uygun yönetim uygulamalarını işletme için geliştirir.10, 16, 9A
4.3. Öğrenci verimliliği maksimize edecek süreç haritalarını tasarlar.10, 16, 9A
5.2. Öğrenci çalışan eğitim programını geliştirir.10, 16, 9A
6.3. Öğrenci çalışan performansının yönetilmesi için gerekli sistemleri açıklar. 10, 16, 9A
1. Öğrenci İşletmelerde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işleyişini değerlendirebilecektir. 10, 16, 9A
1.1. İşletmelerdeki insan kaynakları süreçlerini yorumlar.10, 16, 9A
1.3. Öğrenci insan kaynakları süreçlerinin yarattığı katma değeri saptar.10, 16, 9A
2. Öğrenci uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilecektir. 10, 16, 9A
2.3. Öğrenci benzer işletme yapılarında karşılaşılan benzer sorunları kıyaslar.10, 16, 9A
3. Öğrenci insan kaynakları yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki teorik ve pratik bilgileri beraber kullanabilecektir. 10, 16, 9A
3.1. Öğrenci sosyal, akademik ve mesleki bilgileri sentezleme yeteneği elde eder.10, 16, 9A
4. Öğrenci insan kaynakları yönetiminin katkısıyla etkinlik ve verimliliği artırmanın yollarını planlayabilecektir.10, 16, 9A
4.1. Öğrenci piyasada ki “En İyi Uygulamaları” tespit ederek işletmeye uyarlar.10, 16, 9A
5. Öğrenci işçi-İşveren ilişkilerini düzenleyebilecektir.10, 16, 9A
5.1. Öğrenci örgüt’ün, iş ve toplumsal etik değerlere davranışını sorgular.10, 16, 9A
5.3. Öğrenci ücret ve yan haklar sistemleri ile ilgili konuları tanımlar.10, 16, 9A
6. Öğrenci organizasyonel amaç ve hedeflere ulaşmak için insan kaynaklarının stratejik planlamasını tartışabilecektir. 10, 16, 9A
6.1. Öğrenci insan kaynakları politikalarını işletmenin stratejik planlarına uygun olarak yönetir.10, 16, 9A
6.2. Öğrenci kariyer ve yedekleme planlarını tasarlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Tanımlar ve KavramlarDers kitabında ilgili bölümü okuma
2Personel Planlama (İş Analizleri, İş Etüdleri, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar, Organizasyonel Yapı ve Personel İhtiyaç Planlaması)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
3Personel Tedariği (Personel Tedarik Süreci ve Kaynakları, Seçme ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
4Performans Değerleme Sistemleri (Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı 360° Performans Değerleme Uygulamaları)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
5Eğitim ve Gelişim YönetimiDers kitabında ilgili bölümü okuma
6Kariyer ve Yetenek YönetimiDers kitabında ilgili bölümü okuma
7İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki BoyutuDers kitabında ilgili bölümü okuma
8Çalışma PsikolojisiDers kitabında ilgili bölümü okuma
9İş Değerleme Çalışmaları, İş Değerleme Süreci, Yöntemleri, İş Sınıflama ve DerecelendirilmesiDers kitabında ilgili bölümü okuma
10Ücret Yönetimi SistemiDers kitabında ilgili bölümü okuma
11Endüstriyel İlişkiler ve İşletme Çevresinin İnsan Kaynaklarına EtkisiDers kitabında ilgili bölümü okuma
12Özlük İşleri Yönetimi ve Personel BordrolamaDers kitabında ilgili bölümü okuma
13Kalite YönetimiDers kitabında ilgili bölümü okuma
14Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İlgili Mevzuat, İş Kazaları ve Önleme Yolları)Ders kitabında ilgili bölümü okuma
Kaynak
Ders Kitabı: 1. Uyargil, Cavide, vd., İnsan Kaynakları Yönetimi. 9. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın, 2021.
Önerilen Kaynaklar: 1. Çetin, Canan, ve Esra Dinç Özcan. İnsan Kaynakları Yönetimi. 5. Baskı. İstanbul: Beta Basım, 2014. 2. Bingöl, Dursun. İnsan Kaynakları Yönetimi. 11. Baskı. İstanbul: Beta Basım, 2019. 3. Saruhan, Şadi Can ve Müge Leyla Yıldız. İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama. İstanbul: Beta Basım, 2012. 4. Barutçugil, İsmet. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları, 2016. 6. Eren, Erol. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınevi, 2012. 7. Dessler, Gary. Human Resource Management. 16th. Edition, Edinburgh: Pearson Education, 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40