Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVAYOLU PAZARLAMASI VE YÖNETİMİHVY3113602Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı havacılık yönetimi öğrencilerine pazarlama konularını havacılık endüstrisi ile bir arada işleyerek anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Havayolu işletmeciliğine ilişkin temel kavramlar,Havayolu işletmelerinin sınıflandırılması ve konumlanmaları,Pazarlama, hizmet kavramları ve hava taşımacılığı hizmetleri için pazar,
havayolu sektörü pazarlama çevresi,Havayolu işletmeciliğini etkileyen ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı ve verimlilik göstergeleri,Havayolu işletmelerinin ağ yapıları, havayolu işletmelerinde filo ve tarife planlaması,Havayolu işbirlikleri, düşük maliyetli havayolu işletmeleri,Tekrar ve açık tartışma,Havayolu işletmelerinde rekabet stratejileri,Havayolu pazarlamasında ürün,Havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yönetimi,Havayolu pazarında ürün dağıtımı,Havayolu işletmelerinde tutundurma (pazarlama iletişimi) karması,Havayolu işletmelerinde ilişkisel pazarlama, müşteri değeri ve müşteri sadakati,Tekrar ve açık tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pazarlama yönetimi ve pazarlama ilkeleri ile ilgili temel bilgileri açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Pazarlama karması kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Pazarlama karması ögelerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Pazarlama karmasının önemini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2. Havayolu yönetimi ve pazarlama ilişkisini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Havayolu işletmeciliği temel kavramları açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Havayolu işletmeciliğini etkileyen ekonomik kavramları bilir.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Havayolu işletmelerini sınıflandırabilir.10, 12, 13, 16, 9A
3. Havayolu işletmeciliği ve pazarlama ilişkisini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Düşük maliyetli havayolu işletmeciliği kavramını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Havayolunda pazarlama karması ögelerini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Havayolu işletmelerinde tutundurma karması konusunu değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
4. Havayolu yönetimi açısından pazarlama ortamının makro ve mikro yönlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. PESTEL analizi kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Porter'ın beş kuvvetini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
5. Havayolu pazarlamasında ürün analizini açıklayabilecek.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Boston Box aracılığıyla ürün seçiminin uygulanmasını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Ansoff Matrisi aracılığıyla risk ve fırsat dengelemeyi bilir.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Havayolu işletmeciliğine ilişkin temel kavramlarKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
2Havayolu işletmelerinin sınıflandırılması ve konumlanmalarıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
3Pazarlama, hizmet kavramları ve hava taşımacılığı hizmetleri için pazar,
havayolu sektörü pazarlama çevresi
Konuyla ilgili kitap bölümünü okumak
4Havayolu işletmeciliğini etkileyen ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı ve verimlilik göstergeleriKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
5Havayolu işletmelerinin ağ yapıları, havayolu işletmelerinde filo ve tarife planlamasıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
6Havayolu işbirlikleri, düşük maliyetli havayolu işletmeleriKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
7Tekrar ve açık tartışmaÖnceki konuları gözden geçirmek
8Havayolu işletmelerinde rekabet stratejileriKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
9Havayolu pazarlamasında ürünKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
10Havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yönetimiKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
11Havayolu pazarında ürün dağıtımıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
12Havayolu işletmelerinde tutundurma (pazarlama iletişimi) karmasıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
13Havayolu işletmelerinde ilişkisel pazarlama, müşteri değeri ve müşteri sadakatiKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
14Tekrar ve açık tartışmaÖnceki konuları gözden geçirmek
Kaynak
1- "Havayolu Pazarlaması", Editör: Prof.Dr. Özlem Atalık, Yazarlar: Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof.Dr. Özlem Atalık, Prof.Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Öğr.Gör.Dr. Tülay Korkmaz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2018, ISBN:978-975-06-1902-1 2 - "Havayolu Yönetimi", Editörler: Prof. Dr. Ender Gerede, Doç.Dr. Ahmet Emre Demirci, Yazarlar: Dr.Öğr.Üyesi Ali Emre Sarılgan, Prof.Dr. Ender Gerede, Dr.Öğr.Üyesi Ünal Battal, Doç.Dr. Ahmet Emre Demirci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2016, ISBN:978-975-06-1968-7

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVAYOLU PAZARLAMASI VE YÖNETİMİHVY3113602Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Cuma 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı havacılık yönetimi öğrencilerine pazarlama konularını havacılık endüstrisi ile bir arada işleyerek anlatmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Havayolu işletmeciliğine ilişkin temel kavramlar,Havayolu işletmelerinin sınıflandırılması ve konumlanmaları,Pazarlama, hizmet kavramları ve hava taşımacılığı hizmetleri için pazar,
havayolu sektörü pazarlama çevresi,Havayolu işletmeciliğini etkileyen ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı ve verimlilik göstergeleri,Havayolu işletmelerinin ağ yapıları, havayolu işletmelerinde filo ve tarife planlaması,Havayolu işbirlikleri, düşük maliyetli havayolu işletmeleri,Tekrar ve açık tartışma,Havayolu işletmelerinde rekabet stratejileri,Havayolu pazarlamasında ürün,Havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yönetimi,Havayolu pazarında ürün dağıtımı,Havayolu işletmelerinde tutundurma (pazarlama iletişimi) karması,Havayolu işletmelerinde ilişkisel pazarlama, müşteri değeri ve müşteri sadakati,Tekrar ve açık tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Pazarlama yönetimi ve pazarlama ilkeleri ile ilgili temel bilgileri açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Pazarlama karması kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Pazarlama karması ögelerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Pazarlama karmasının önemini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2. Havayolu yönetimi ve pazarlama ilişkisini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Havayolu işletmeciliği temel kavramları açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Havayolu işletmeciliğini etkileyen ekonomik kavramları bilir.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Havayolu işletmelerini sınıflandırabilir.10, 12, 13, 16, 9A
3. Havayolu işletmeciliği ve pazarlama ilişkisini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Düşük maliyetli havayolu işletmeciliği kavramını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Havayolunda pazarlama karması ögelerini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Havayolu işletmelerinde tutundurma karması konusunu değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
4. Havayolu yönetimi açısından pazarlama ortamının makro ve mikro yönlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. PESTEL analizi kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Porter'ın beş kuvvetini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
5. Havayolu pazarlamasında ürün analizini açıklayabilecek.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Boston Box aracılığıyla ürün seçiminin uygulanmasını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Ansoff Matrisi aracılığıyla risk ve fırsat dengelemeyi bilir.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Havayolu işletmeciliğine ilişkin temel kavramlarKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
2Havayolu işletmelerinin sınıflandırılması ve konumlanmalarıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
3Pazarlama, hizmet kavramları ve hava taşımacılığı hizmetleri için pazar,
havayolu sektörü pazarlama çevresi
Konuyla ilgili kitap bölümünü okumak
4Havayolu işletmeciliğini etkileyen ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin maliyet yapısı ve verimlilik göstergeleriKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
5Havayolu işletmelerinin ağ yapıları, havayolu işletmelerinde filo ve tarife planlamasıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
6Havayolu işbirlikleri, düşük maliyetli havayolu işletmeleriKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
7Tekrar ve açık tartışmaÖnceki konuları gözden geçirmek
8Havayolu işletmelerinde rekabet stratejileriKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
9Havayolu pazarlamasında ürünKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
10Havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yönetimiKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
11Havayolu pazarında ürün dağıtımıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
12Havayolu işletmelerinde tutundurma (pazarlama iletişimi) karmasıKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
13Havayolu işletmelerinde ilişkisel pazarlama, müşteri değeri ve müşteri sadakatiKonuyla ilgili kitap bölümünü okumak
14Tekrar ve açık tartışmaÖnceki konuları gözden geçirmek
Kaynak
1- "Havayolu Pazarlaması", Editör: Prof.Dr. Özlem Atalık, Yazarlar: Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof.Dr. Özlem Atalık, Prof.Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Öğr.Gör.Dr. Tülay Korkmaz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2018, ISBN:978-975-06-1902-1 2 - "Havayolu Yönetimi", Editörler: Prof. Dr. Ender Gerede, Doç.Dr. Ahmet Emre Demirci, Yazarlar: Dr.Öğr.Üyesi Ali Emre Sarılgan, Prof.Dr. Ender Gerede, Dr.Öğr.Üyesi Ünal Battal, Doç.Dr. Ahmet Emre Demirci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2016, ISBN:978-975-06-1968-7

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40