Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARIHVY3113604Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı"Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları", öğrencilere sürdürülebilir kalkınmanın; sosyal açıdan kapsayıcı ve çevresel açıdan sürdürülebilir olan ekonomik kalkınmanın temel zorlukları ve yolları hakkında bir anlayış verir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sürdürülebilir Kalkınma: Giriş,Sürdürülebilir kalkınma, tarihçesi ve tanımları,Neden bazı ülkeler gelişirken diğerleri gelişemedi ?,Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi,Yeşil ekonomik dönüşüm - Yeni Yeşil Düzen,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 1, 2, 3, 4,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 5, 6, 7, 8,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 9, 10, 11, 12,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 13, 14, 15, 16, 17,Proje çalışması,Proje çalışması 2,Projelerin değerlendirilmesi,Seminer,Seminer 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sürdürülebilir kalkınmanın farklı tematik alanları içindeki başlıca değişimleri ve sinerjileri tanımlayabilme yeteneği sunacaktır. 18, 2A
1.1 Sürdürülebilir Kalkınmaya dair kavramsal bilgiyi edinir18, 2, 5A
1.2 Kalkınma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramlarını tanımlar.18, 2, 5A
2. Sürdürülebilir kalkınma için tarih, güncel tartışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında temel bir anlayış kazandıracaktır.18, 5A
2.1 Sürdürülebilir Kalkınma sürecinin tarihsel altyapısına hakim olur18, 2, 5A
2.2 Sürdürülebilir kalkınma teorilerini kavrar18, 2, 5A
3. Ekonomik büyüme, sosyal içerme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkileri tartışma yeteneği kazandıracaktır.18, 5A
3.1 Sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden uluslararası kurumları öğrenir ve ülke analizlerini bu bağlamda yapar18, 2, 5A
3.2 Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi'ni analiz eder 18, 2, 5A
4. 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.18, 5A
4.1 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dair bilimsel içerikler sunar18, 2, 5A
4.2 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tüm maddelerini açıklayabilir. 18, 2, 5A
5. Sürdürülebilir kalkınma alanında proje geliştirilmesini teşvik edecektir.18, 2A
5.1. Proje yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar öğrenilir.18, 2, 5A
5.2 Öğrenilen teorik bilgiler projeler aracılığıyla uygulamaya geçer. 18, 2, 5A
Öğretim Yöntemleri:18: Mikro Öğretim Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sürdürülebilir Kalkınma: Giriş
2Sürdürülebilir kalkınma, tarihçesi ve tanımları
3Neden bazı ülkeler gelişirken diğerleri gelişemedi ?
4Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi
5Yeşil ekonomik dönüşüm - Yeni Yeşil Düzen
6Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 1, 2, 3, 4
7Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 5, 6, 7, 8
8Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 9, 10, 11, 12
9Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 13, 14, 15, 16, 17
10Proje çalışması
11Proje çalışması 2
12Projelerin değerlendirilmesi
13Seminer
14Seminer 2
Kaynak
- Sürdürülebilir Kalkınma Çağı-Jeffrey D. Sachs, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2019. - İlgili raporlar - İlgili makaleler - İlgili resmi web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARIHVY3113604Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı"Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları", öğrencilere sürdürülebilir kalkınmanın; sosyal açıdan kapsayıcı ve çevresel açıdan sürdürülebilir olan ekonomik kalkınmanın temel zorlukları ve yolları hakkında bir anlayış verir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sürdürülebilir Kalkınma: Giriş,Sürdürülebilir kalkınma, tarihçesi ve tanımları,Neden bazı ülkeler gelişirken diğerleri gelişemedi ?,Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi,Yeşil ekonomik dönüşüm - Yeni Yeşil Düzen,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 1, 2, 3, 4,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 5, 6, 7, 8,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 9, 10, 11, 12,Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 13, 14, 15, 16, 17,Proje çalışması,Proje çalışması 2,Projelerin değerlendirilmesi,Seminer,Seminer 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sürdürülebilir kalkınmanın farklı tematik alanları içindeki başlıca değişimleri ve sinerjileri tanımlayabilme yeteneği sunacaktır. 18, 2A
1.1 Sürdürülebilir Kalkınmaya dair kavramsal bilgiyi edinir18, 2, 5A
1.2 Kalkınma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramlarını tanımlar.18, 2, 5A
2. Sürdürülebilir kalkınma için tarih, güncel tartışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında temel bir anlayış kazandıracaktır.18, 5A
2.1 Sürdürülebilir Kalkınma sürecinin tarihsel altyapısına hakim olur18, 2, 5A
2.2 Sürdürülebilir kalkınma teorilerini kavrar18, 2, 5A
3. Ekonomik büyüme, sosyal içerme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkileri tartışma yeteneği kazandıracaktır.18, 5A
3.1 Sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden uluslararası kurumları öğrenir ve ülke analizlerini bu bağlamda yapar18, 2, 5A
3.2 Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi'ni analiz eder 18, 2, 5A
4. 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.18, 5A
4.1 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dair bilimsel içerikler sunar18, 2, 5A
4.2 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tüm maddelerini açıklayabilir. 18, 2, 5A
5. Sürdürülebilir kalkınma alanında proje geliştirilmesini teşvik edecektir.18, 2A
5.1. Proje yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar öğrenilir.18, 2, 5A
5.2 Öğrenilen teorik bilgiler projeler aracılığıyla uygulamaya geçer. 18, 2, 5A
Öğretim Yöntemleri:18: Mikro Öğretim Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sürdürülebilir Kalkınma: Giriş
2Sürdürülebilir kalkınma, tarihçesi ve tanımları
3Neden bazı ülkeler gelişirken diğerleri gelişemedi ?
4Birleşmiş Milletler ve İnsani Gelişme Endeksi
5Yeşil ekonomik dönüşüm - Yeni Yeşil Düzen
6Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 1, 2, 3, 4
7Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları -Amaç 5, 6, 7, 8
8Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 9, 10, 11, 12
9Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-Amaç 13, 14, 15, 16, 17
10Proje çalışması
11Proje çalışması 2
12Projelerin değerlendirilmesi
13Seminer
14Seminer 2
Kaynak
- Sürdürülebilir Kalkınma Çağı-Jeffrey D. Sachs, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2019. - İlgili raporlar - İlgili makaleler - İlgili resmi web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40