Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVACILIK EKONOMİSİHVY2213607Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu kursun amacı, sivil havacılığın ekonomik yönlerini, hava yolu taşımacılığı, havayolu lojistiği gibi konularda öğrencileri bilgili ve donanımlı kılmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonominin Tanımı, Kavramlar,Ekonominin Temel Prensipleri , Piyasa Dengesi, Tüketici Dengesi,Havayolu Taşıma Sektörü ve Ekonomi İlişkisi,Havacılık Sektöründe Arz-Talep Analizleri,Havacılık Sektöründe Maliyet Sınıflaması ve Analizi,Havacılık Sektörü Dinamikleri,Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı,Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı,Havacılık İşletmelerinde Finans, Kar Planlaması,Havacılık İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi, Yatırım Kararları,Havayolu Lojistiği,Havayolu Lojistiği, Uluslararası Anlaşmalar,Taşıma Sözleşmeleri ve İçerikleri,Tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, havacılık ekonomisinin kavramsal ögelerini bilir ve açıklayabilir.10, 16, 9A
1.1. Temel ekonomik prensipler doğrultusunda havacılık ekonomisinin kapsamını genel olarak açıklayabilir.
1.2. Havacılık sektöründe arz – talep ve piyasa dengesi analizlerini yapabilir.
2. Öğrenci, havacılık işletmeleri ile ekonominin ilişkisini kavrar10, 16, 9A
2.1. Ekonomide havacılık işletmelerinin önemini ortaya koyabilir.
2.2. Havaalanlarının ekonomik değer yaratmadaki fonksiyonlarını açıklayabilir.
3. Öğrenci, havacılık alanındaki yatırım kararları ile ekonominin dinamikleri arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir10, 16, 9A
3.1. Havacılık sektöründe fayda – maliyet analizi yapabilir.
3.2. Havacılık alanında yatırım kararlarının ekonomik perspektif açısından nasıl alındığını ortaya koyabilir.
4. Öğrenci, havacılık ekonomisi ile havacılık ulaştırma sektörü arasındaki bağlantıyı ortaya koyabilir.10, 16, 9A
4.1. Havacılık ekonomisi ile sektörü arasındaki ilişkinin başlıca dinamiklerini tartışabilir.
4.2. Havacılık ulaştırma sektöründeki pozitif ve negatif dışsallıkları tanımlayabilir.
5. Öğrenci, küreselleşme bağlamında havacılık sektörünün önemi konusunda yorumlama yapabilir.10, 16, 9A
5.1. Küreselleşmenin havacılık sektöründeki başlıca dinamiklerini ortaya koyabilir
5.2. Havacılık sektörünün gelişiminde küreselleşmenin temel itici güçlerini ortaya koyarak yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonominin Tanımı, Kavramlar
2Ekonominin Temel Prensipleri , Piyasa Dengesi, Tüketici Dengesi
3Havayolu Taşıma Sektörü ve Ekonomi İlişkisi
4Havacılık Sektöründe Arz-Talep Analizleri
5Havacılık Sektöründe Maliyet Sınıflaması ve Analizi
6Havacılık Sektörü Dinamikleri
7Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı
8Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı
9Havacılık İşletmelerinde Finans, Kar Planlaması
10Havacılık İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi, Yatırım Kararları
11Havayolu Lojistiği
12Havayolu Lojistiği, Uluslararası Anlaşmalar
13Taşıma Sözleşmeleri ve İçerikleri
14Tekrar ve tartışma
Kaynak
1-Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler - Teori ve Türkiye Uygulaması", Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Yayın No. HUD/T-01 2- "Hava Ulaştırma Ekonomisi",İstanbul Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2010
ADDITIONAL RESOURCES Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin Finansal Ve Mali Konularda Denetlenmesine İlişkin Talimat, SHGM, SHT-6AF Deniz Macit, “HAVACILIK EKONOMİSİ - Teori, Politika ve Güncel Araştırmalar” Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Ders Saati000
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme5210
Rehberli Problem Çözme000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler31236
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(148/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HAVACILIK EKONOMİSİHVY2213607Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 08:00-08:45

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Oğuz YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu kursun amacı, sivil havacılığın ekonomik yönlerini, hava yolu taşımacılığı, havayolu lojistiği gibi konularda öğrencileri bilgili ve donanımlı kılmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonominin Tanımı, Kavramlar,Ekonominin Temel Prensipleri , Piyasa Dengesi, Tüketici Dengesi,Havayolu Taşıma Sektörü ve Ekonomi İlişkisi,Havacılık Sektöründe Arz-Talep Analizleri,Havacılık Sektöründe Maliyet Sınıflaması ve Analizi,Havacılık Sektörü Dinamikleri,Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı,Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı,Havacılık İşletmelerinde Finans, Kar Planlaması,Havacılık İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi, Yatırım Kararları,Havayolu Lojistiği,Havayolu Lojistiği, Uluslararası Anlaşmalar,Taşıma Sözleşmeleri ve İçerikleri,Tekrar ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, havacılık ekonomisinin kavramsal ögelerini bilir ve açıklayabilir.10, 16, 9A
1.1. Temel ekonomik prensipler doğrultusunda havacılık ekonomisinin kapsamını genel olarak açıklayabilir.
1.2. Havacılık sektöründe arz – talep ve piyasa dengesi analizlerini yapabilir.
2. Öğrenci, havacılık işletmeleri ile ekonominin ilişkisini kavrar10, 16, 9A
2.1. Ekonomide havacılık işletmelerinin önemini ortaya koyabilir.
2.2. Havaalanlarının ekonomik değer yaratmadaki fonksiyonlarını açıklayabilir.
3. Öğrenci, havacılık alanındaki yatırım kararları ile ekonominin dinamikleri arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir10, 16, 9A
3.1. Havacılık sektöründe fayda – maliyet analizi yapabilir.
3.2. Havacılık alanında yatırım kararlarının ekonomik perspektif açısından nasıl alındığını ortaya koyabilir.
4. Öğrenci, havacılık ekonomisi ile havacılık ulaştırma sektörü arasındaki bağlantıyı ortaya koyabilir.10, 16, 9A
4.1. Havacılık ekonomisi ile sektörü arasındaki ilişkinin başlıca dinamiklerini tartışabilir.
4.2. Havacılık ulaştırma sektöründeki pozitif ve negatif dışsallıkları tanımlayabilir.
5. Öğrenci, küreselleşme bağlamında havacılık sektörünün önemi konusunda yorumlama yapabilir.10, 16, 9A
5.1. Küreselleşmenin havacılık sektöründeki başlıca dinamiklerini ortaya koyabilir
5.2. Havacılık sektörünün gelişiminde küreselleşmenin temel itici güçlerini ortaya koyarak yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonominin Tanımı, Kavramlar
2Ekonominin Temel Prensipleri , Piyasa Dengesi, Tüketici Dengesi
3Havayolu Taşıma Sektörü ve Ekonomi İlişkisi
4Havacılık Sektöründe Arz-Talep Analizleri
5Havacılık Sektöründe Maliyet Sınıflaması ve Analizi
6Havacılık Sektörü Dinamikleri
7Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı
8Havaalanı Mülkiyeti ve İşletme Yapısı
9Havacılık İşletmelerinde Finans, Kar Planlaması
10Havacılık İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi, Yatırım Kararları
11Havayolu Lojistiği
12Havayolu Lojistiği, Uluslararası Anlaşmalar
13Taşıma Sözleşmeleri ve İçerikleri
14Tekrar ve tartışma
Kaynak
1-Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler - Teori ve Türkiye Uygulaması", Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Yayın No. HUD/T-01 2- "Hava Ulaştırma Ekonomisi",İstanbul Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2010
ADDITIONAL RESOURCES Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin Finansal Ve Mali Konularda Denetlenmesine İlişkin Talimat, SHGM, SHT-6AF Deniz Macit, “HAVACILIK EKONOMİSİ - Teori, Politika ve Güncel Araştırmalar” Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40