Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİK IHVY2134110Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin araştırma çalışmalarının mantığını ve araştırma çalışmalarında istatistiksel analizin önemini anlaması ve bilginin toplanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında yetenek kazanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
,Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Merkezi Eğilim Ölçüleri
,Değişkenlik Ölçüleri
,Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
,İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
,Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
,Ayrık Olasılık Dağılımları
,Sürekli Olasılık Dağılımları
,Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
,Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı,Güven Aralıkları
,Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal Araştırmalarda İstatistiğin sınırlı, fakat önemli rolünü tanımlayabilecektir 16, 6, 9A
1.1 İstatistiğin iki dalı arasındaki farkı ayırt eder
1.2 Her değişkenin veri tipini ve ölçüm düzeyini belirler
1.3 Gözlemsel bir çalışma ile deneysel bir çalışma arasındaki farkı açıklar
2. Verinin daha anlaşılır kılınmasında tanımsal istatistiğin amacını açıklayabilecektir 16, 6, 9A
2.1 Nitel ve nicel veriyi, frekans dağılımları, çubuk diyagramları, daire dilimi grafikleri ve histogramlar yoluyla özetler
2.2 Veriyi aritmetik ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerini kullanarak özetler
2.3 Veriyi değişim aralığı, varyans ve standart sapma gibi değişkenlik ölçülerini kullanarak tanımlar
3. İlişkilerin önemini tanımlamak ve analiz etmek için ilişki ölçülerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir 16, 6, 9A
3.1 Koşullu dağılımdaki değişimi kullanarak iki değişkenli tablolardaki ilişkiyi tanımlar
3.2 Serpilme diyagramlarını yorumlar
3.3 İki değişkenli veri setinin kovaryansını ve korelasyon katsayısını yorumlar
4. Belirsizlik durumlarında karar verme için olasılık teorisinden nasıl yararlanacağını hatırlayabilecektir16, 6, 9A
4.1. Olasılığın klasik ve göreceli frekans yorumunu kullanarak bir olayın olasılığını hesaplar.
4.2 Toplam ve çarpım kurallarını kullanarak birleşik olayların olasılığını hesaplar
4.3 Bir olayın koşullu olasılığını hesaplar
5. Tesadüfi bir değişkenin davranışının olasılık dağılımı yoluyla nasıl özetlendiğini anlatabilecektir 16, 6, 9A
5.1 Ayrık ve sürekli tesadüfi değişkenler arasındaki farkı açıklar
5.2 Bir eğri altındaki alanı olasılık terimleri ile açıklar
5.3 En yaygın olasılık dağılımlarını tanır ve kullanım yerlerini bilir
6. Örnekleme prosedürlerini ve örnekleme dağımlarını açıklayabilecektir 16, 6, 9A
6.1 Tesadüfi örnekleme kavramını açıklar
6.2 Örnek ortalamalarının örnekleme dağılımını kullanır
6.3 Merkezi limit teoremini tanımlar
7. Kestirimin mantığını ve bu süreçte örnek, örneklem dağılımı ve anakütlenin rolünü açıklayabilecektir 16, 6, 9A
7.1 Anakütle ortalaması için z istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
7.2 t tablosunu kullanır
7.3 Bir anakütle ortalaması için t istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
2Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
3Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
4Merkezi Eğilim Ölçüleri
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
5Değişkenlik Ölçüleri
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
6Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
7İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
8Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
9Ayrık Olasılık Dağılımları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
10Sürekli Olasılık Dağılımları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
11Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
12Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımıİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
13Güven Aralıkları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
14Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
Kaynak
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2] Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell, Emily S. Murphree, James B. Orris (2013), İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık [3] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2011), Statistics for Business and Economics, Eleventh Edition, South-Western Cengage Learning

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21020
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİK IHVY2134110Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin araştırma çalışmalarının mantığını ve araştırma çalışmalarında istatistiksel analizin önemini anlaması ve bilginin toplanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında yetenek kazanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
,Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
,Merkezi Eğilim Ölçüleri
,Değişkenlik Ölçüleri
,Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
,İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
,Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
,Ayrık Olasılık Dağılımları
,Sürekli Olasılık Dağılımları
,Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
,Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımı,Güven Aralıkları
,Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyal Araştırmalarda İstatistiğin sınırlı, fakat önemli rolünü tanımlayabilecektir 16, 6, 9A
1.1 İstatistiğin iki dalı arasındaki farkı ayırt eder
1.2 Her değişkenin veri tipini ve ölçüm düzeyini belirler
1.3 Gözlemsel bir çalışma ile deneysel bir çalışma arasındaki farkı açıklar
2. Verinin daha anlaşılır kılınmasında tanımsal istatistiğin amacını açıklayabilecektir 16, 6, 9A
2.1 Nitel ve nicel veriyi, frekans dağılımları, çubuk diyagramları, daire dilimi grafikleri ve histogramlar yoluyla özetler
2.2 Veriyi aritmetik ortalama, medyan ve mod gibi merkezi eğilim ölçülerini kullanarak özetler
2.3 Veriyi değişim aralığı, varyans ve standart sapma gibi değişkenlik ölçülerini kullanarak tanımlar
3. İlişkilerin önemini tanımlamak ve analiz etmek için ilişki ölçülerinin nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir 16, 6, 9A
3.1 Koşullu dağılımdaki değişimi kullanarak iki değişkenli tablolardaki ilişkiyi tanımlar
3.2 Serpilme diyagramlarını yorumlar
3.3 İki değişkenli veri setinin kovaryansını ve korelasyon katsayısını yorumlar
4. Belirsizlik durumlarında karar verme için olasılık teorisinden nasıl yararlanacağını hatırlayabilecektir16, 6, 9A
4.1. Olasılığın klasik ve göreceli frekans yorumunu kullanarak bir olayın olasılığını hesaplar.
4.2 Toplam ve çarpım kurallarını kullanarak birleşik olayların olasılığını hesaplar
4.3 Bir olayın koşullu olasılığını hesaplar
5. Tesadüfi bir değişkenin davranışının olasılık dağılımı yoluyla nasıl özetlendiğini anlatabilecektir 16, 6, 9A
5.1 Ayrık ve sürekli tesadüfi değişkenler arasındaki farkı açıklar
5.2 Bir eğri altındaki alanı olasılık terimleri ile açıklar
5.3 En yaygın olasılık dağılımlarını tanır ve kullanım yerlerini bilir
6. Örnekleme prosedürlerini ve örnekleme dağımlarını açıklayabilecektir 16, 6, 9A
6.1 Tesadüfi örnekleme kavramını açıklar
6.2 Örnek ortalamalarının örnekleme dağılımını kullanır
6.3 Merkezi limit teoremini tanımlar
7. Kestirimin mantığını ve bu süreçte örnek, örneklem dağılımı ve anakütlenin rolünü açıklayabilecektir 16, 6, 9A
7.1 Anakütle ortalaması için z istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
7.2 t tablosunu kullanır
7.3 Bir anakütle ortalaması için t istatistiğine dayalı güven aralığını hesaplar
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğe Giriş - Temel Kavramlar
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
2Verinin Organizasyonu –Nominal ve Ordinal Değişkenler için Frekans Dağılımları ve Grafikler
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
3Verinin Organizasyonu – Aralık ve Oran Değişkenleri için Frekans Dağılımları ve Grafikler
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
4Merkezi Eğilim Ölçüleri
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
5Değişkenlik Ölçüleri
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
6Dağılım Şekli ve Göreceli Konum Ölçüleri ve Uç Değerlerin Bulunması
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
7İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçüsü - Kovaryans ve Korelasyon
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
8Olasılığa Giriş - Temel Kavramlar
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
9Ayrık Olasılık Dağılımları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
10Sürekli Olasılık Dağılımları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
11Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örneklem Seçimi, Nokta Tahmini
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
12Örnek Ortalamalarının ve Oranlarının Örnekleme Dağılımıİlgili bölüm kitaptan okutulacak.
13Güven Aralıkları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
14Anakütle Oranları için Güven Aralıkları
İlgili bölüm kitaptan okutulacak.
Kaynak
[1] http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar
[2] Bruce L. Bowerman, Richard T. O'Connell, Emily S. Murphree, James B. Orris (2013), İşletme İstatistiğinin Temelleri, 4.basımdan Çeviri, Çeviri Editörleri: N.Orhunbilge, M.Can, Ş.Er, Nobel Akademik Yayıncılık [3] David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams (2011), Statistics for Business and Economics, Eleventh Edition, South-Western Cengage Learning

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40