Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİHVY1141250Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İpek YAYLALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin finansal raporlama sistemlerinin ve temel mali tablolarının tanınması; bunların hazırlanması, sunulması ve yorumlanmasına ilişkin temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir.16, 9A
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır.
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır.
1.3. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklar.
1.4. Muhasebenin türlerini anlatır.
1.5. Mali tablo kullanıcılarını açıklar.
1.6. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder.
2. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini gösterebilecektir.16, 6, 9A
2.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar.
2.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır.
2.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular.
2.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar.
3. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir.14, 16, 6, 9A
3.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir.
3.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar.
3.3. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır.
3.4. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir.
4. İşletmelerde gerçekleşen mali faaliyetleri uygun muhasebe defterlerine kaydedebilecektir.12, 14, 6, 9A
4.1. Günlük mali olayları yevmiye defterine kaydeder.
4.2. Yevmiye defterine kaydedilen işlemleri uygun biçimde defteri kebire aktarır.
4.3. Defteri kebir kayıtlarına bağlı olarak dönemsel geçici mizanı hazırlar.
5. Muhasebe denkliğini ve Bilanço eşitliğini sağlayan işlemleri uygulayabilecektir.14, 6, 9A
5.1. Varlıklar ile kaynakların eşit olmasını sağlayacak işlemleri uygular.
5.2. Kayıt işlemlerinde borç tarafı tutarının alacak tarafı tutarına eşit olmasını sağlar.
5.3. Defteri kebirdeki hesaplarda alacak ve borç kalanı veren hesapları ayırt eder.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensiplerİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
2Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planıİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
3Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama StandartlarıDers notlarını okunması
4İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterlerDers notlarını okunması
5Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtlarıDers notlarını okunması
6Stok hareketlerini izleme yöntemleriDers notlarını okunması
7Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarDers notlarını okunması
8Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleriİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
9Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtlarıİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
10Gelir ve gider tahakkuklarıDers notlarını okunması
11Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtlarıDers notlarını okunması
12Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)Ders notlarını okunması
13Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)Ders notlarını okunması
14Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesiDers notlarını okunması
Kaynak
Genel Muhasebe: İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, Gürbüz Gökçen, Beta Yayınları, 6. Baskı, 2018 Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, 19. Baskı, 2020. Genel Muhasebe, Gülnihal Toramanlı, Detay Yayınevi, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11111
Performans Görevi, Bakım Planı10220
Toplam İş Yükü (Saat)153
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(153/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİHVY1141250Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İpek YAYLALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerin finansal raporlama sistemlerinin ve temel mali tablolarının tanınması; bunların hazırlanması, sunulması ve yorumlanmasına ilişkin temel muhasebe bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensipler,Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planı,Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterler,Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtları,Stok hareketlerini izleme yöntemleri,Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleri,Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtları,Gelir ve gider tahakkukları,Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtları,Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu),Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço),Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin temel ilkelerini ve varsayımlarını yorumlayabilecektir.16, 9A
1.1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanır.
1.2. Tekdüzen hesap planını kullanır.
1.3. İşletmelerin finansal raporlarını ve mali tablolarını açıklar.
1.4. Muhasebenin türlerini anlatır.
1.5. Mali tablo kullanıcılarını açıklar.
1.6. Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını ifade eder.
2. İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar olan muhasebe süreçlerini ve döngülerini gösterebilecektir.16, 6, 9A
2.1. Muhasebe bilgi sistemlerini tanımlar.
2.2. Muhasebe belgelerini ve defterlerini kullanır.
2.3. Dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemlerini uygular.
2.4. Hesaplara yapılan kayıtları yorumlar.
3. İşletme mali tablolarındaki sonuçlardan yola çıkarak, işletmenin performansını tartışabilecektir.14, 16, 6, 9A
3.1. Bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloları örneklendirir.
3.2. İşletmenin dönem kâr / zararını hesaplar.
3.3. İşletme varlık ve yükümlülüklerini niteliklerine göre sınıflandırır.
3.4. İşletmede gerçekleşen finansal olaylarla mali tablolarda sunulan sonuçları ilişkilendirir.
4. İşletmelerde gerçekleşen mali faaliyetleri uygun muhasebe defterlerine kaydedebilecektir.12, 14, 6, 9A
4.1. Günlük mali olayları yevmiye defterine kaydeder.
4.2. Yevmiye defterine kaydedilen işlemleri uygun biçimde defteri kebire aktarır.
4.3. Defteri kebir kayıtlarına bağlı olarak dönemsel geçici mizanı hazırlar.
5. Muhasebe denkliğini ve Bilanço eşitliğini sağlayan işlemleri uygulayabilecektir.14, 6, 9A
5.1. Varlıklar ile kaynakların eşit olmasını sağlayacak işlemleri uygular.
5.2. Kayıt işlemlerinde borç tarafı tutarının alacak tarafı tutarına eşit olmasını sağlar.
5.3. Defteri kebirdeki hesaplarda alacak ve borç kalanı veren hesapları ayırt eder.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve prensiplerİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
2Muhasebe türleri, çift kayıtlı muhasebe sistemi, muhasebe denkliği, tekdüzen hesap planıİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
3Mali tablolar, işlevleri, kullanıcıları, Uluslararası Finansal Raporlama StandartlarıDers notlarını okunması
4İşlemlerden mali tabloların hazırlanıp sunulmasına kadar muhasebe süreçleri, muhasebe bilgi sistemleri, belge ve kayıt düzeni, defterlerDers notlarını okunması
5Varlık ve yükümlülük hesapları, ticari mallar, satışlar ve muhasebe kayıtlarıDers notlarını okunması
6Stok hareketlerini izleme yöntemleriDers notlarını okunması
7Finansal varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarDers notlarını okunması
8Amortisman, hesaplama ve itfa yöntemleriİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
9Gelir ve gider hesapları, personel ücretlerinin ve diğer işletme giderlerinin kayıtlarıİşletme ve muhasebe kavramlarını okuyup hazırlanma
10Gelir ve gider tahakkuklarıDers notlarını okunması
11Dönem sonu işlemleri, kapanış kayıtlarıDers notlarını okunması
12Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (gelir tablosu)Ders notlarını okunması
13Temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması (bilanço)Ders notlarını okunması
14Sermaye, özkaynak, nakit akışı, kâr ve temettü kavramları ile işletme dönem performansının değerlendirilmesiDers notlarını okunması
Kaynak
Genel Muhasebe: İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, Gürbüz Gökçen, Beta Yayınları, 6. Baskı, 2018 Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, 19. Baskı, 2020. Genel Muhasebe, Gülnihal Toramanlı, Detay Yayınevi, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40