Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİSANS BİTİRME PROJESİHVY4213613Bahar Dönemi3+0320
Ders Programı

Cumartesi 12:45-13:30

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitirme tezinin amacı; öğrencinin geçmiş dönemdeler de edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,Birlikte okuma ve kontrollerin yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma ve literature planlamasının genel ilkelerini açıklayabilecektir.10, 9A
1.1. Bireysel çalışma özellikleri kazanır.10, 9A
2. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilecektir.10, 14, 9A
2.1. Veri tabanlarında araştırma yapar.10, 14, 9A
2.2. Başlık derecelerini belirler ve düzenler.10, 14, 9A
3. Literatür taraması ya da veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilecektir.10, 14, 9A
3.1. Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olur.10, 14, 9A
3.2. Proje ödevi/bitirme ödevi için kurallara uygun özet çıkarır.10, 14, 9A
4. Öğrencinin kavramları alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanabilecektir.10, 14, 9A
4.1. Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanır.10, 14, 9A
5. Çalışmasını raporlayabilecektir.10, 14, 9A
5.1. Öğrencinin teorilerden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırma, işlemselleştirme ve neden-sonuç ilişkilerini kurarak açıklama becerisi kazanır.10, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Danışman ile birlikte çalışma planının yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıAraştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması
5Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
6Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
7Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
8Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
9İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
10İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
11İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüliteratüre de araştırma yapılması
12İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüliteratüre de araştırma yapılması
13İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüliteratüre de araştırma yapılması
14Birlikte okuma ve kontrollerin yapılmasıliteratüre de araştırma yapılması
Kaynak
T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU: https://www.medipol.edu.tr//medium/document-file-330.vsf
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler13030
Proje Sunumu / Seminer13030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı1427378
Toplam İş Yükü (Saat)592
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(592/30)20
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİSANS BİTİRME PROJESİHVY4213613Bahar Dönemi3+0320
Ders Programı

Cumartesi 12:45-13:30

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özlem İLDAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitirme tezinin amacı; öğrencinin geçmiş dönemdeler de edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,Yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımı,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolü,Birlikte okuma ve kontrollerin yapılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma ve literature planlamasının genel ilkelerini açıklayabilecektir.10, 9A
1.1. Bireysel çalışma özellikleri kazanır.10, 9A
2. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilecektir.10, 14, 9A
2.1. Veri tabanlarında araştırma yapar.10, 14, 9A
2.2. Başlık derecelerini belirler ve düzenler.10, 14, 9A
3. Literatür taraması ya da veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilecektir.10, 14, 9A
3.1. Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olur.10, 14, 9A
3.2. Proje ödevi/bitirme ödevi için kurallara uygun özet çıkarır.10, 14, 9A
4. Öğrencinin kavramları alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanabilecektir.10, 14, 9A
4.1. Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanır.10, 14, 9A
5. Çalışmasını raporlayabilecektir.10, 14, 9A
5.1. Öğrencinin teorilerden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırma, işlemselleştirme ve neden-sonuç ilişkilerini kurarak açıklama becerisi kazanır.10, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Danışman ile birlikte çalışma planının yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4Araştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılmasıAraştırma sorusu ve literatüre de araştırma yapılması
5Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
6Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
7Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
8Yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
9İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
10İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği ve literature yazımıliteratüre de araştırma yapılması
11İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüliteratüre de araştırma yapılması
12İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüliteratüre de araştırma yapılması
13İş zaman çizelgesi, yöntem, tez içeriği, literature yazımı ve kaynakçanın kontrolüliteratüre de araştırma yapılması
14Birlikte okuma ve kontrollerin yapılmasıliteratüre de araştırma yapılması
Kaynak
T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU: https://www.medipol.edu.tr//medium/document-file-330.vsf
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Havacılık yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Havacılık yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Havacılık yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Havacılık yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle Havacılık yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Havacılık yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A2 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Havacılık yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:39Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:40