Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün amacı Türk ve Dünya mutfakları ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip, sanatsal duyarlılıkta sunumlar yapabilen, mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde teknik bilgi sahibi, araştırmacı, yenilikleri takip edebilen, başarılı ve lider şefleri, yöneticileri ve eğitimcileri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve ulusal lisans yerleştirme sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programda sözel puan türünde ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda Öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
GMS1164260GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARINA GİRİŞTürkçe4+2-6
GMS1164270GIDA BİLİMİ VE BESLENME İLKELERİTürkçe3-4
GMS1164280MUTFAK MATEMATİĞİ VE TERMİNOLOJİSİTürkçe3-3
GMS1164290DÜNYA GASTR. TARİHİ VE DÜNYA MUTFAK AKIMLARITürkçe3-4
GMS1165550TEMEL TASARIMTürkçe2+4-5
GMS1124040SANAT TARİHİTürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
GMS1214562MUTFAK BİLİMİTürkçe3-6
GMS1214563MUTFAK VE MEKAN TASARIMITürkçe3-5
GMS1264330GASTRONOMİDE KİMYATürkçe3-4
GMS1264340GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE SANİTASYONTürkçe3+2-4
GMS1264350SOFRA SANATI TARİHİTürkçe2-2
GMS1264360SANAT, KÜLTÜR VE MUTFAKTürkçe3-3
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını, uygulama araç gereçlerini tanır.
Sorumlu olduğu işletmedeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını iş güvenliği kurallarını da dikkate alarak tanımlar.
Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.


İstihdam Olanakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunları başta büyük otellerin mutfakları olmak üzere yemek şirketleri, seyahat organizasyonu gemileri, eğitim kurumları, medya kuruluşları, hazır gıda üretimi yapan fabrikalar ve bunların ar-ge bölümleri gibi pek çok alanda çalışabilmektedir. Mezunlarımız yiyecek-içecek sektörünün tüm alanlarında yönetici, gıda stilisti, eğitmen şef, gıda yazarı, yönetici şef, şef yardımcısı, kısım şefi, pasta şefi gibi pozisyonlarda iş bulma imkanına sahiptir. Gastronomi alanında akademisyen ve eğitmen sayısının yetersizliği sebebiyle de mezunlarımız akademik kariyer tercih ettiklerinde veya eğitmen olarak kariyer planladıklarında kolayca istihdam edilebilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan Sınıf geçme sistemi geçerlidir. İlgili yönetmelik için bknz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181210-3.htm

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Emine OLUM

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜ11110500030023
ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME SANATI53311001100031
DENİZ ÜRÜNLERİ VE UYGULAMALARI53110000000000
DÜNYA GASTR. TARİHİ VE DÜNYA MUTFAK AKIMLARI10002400040034
DÜNYA MUTFAĞI I52210400100030
DÜNYA MUTFAĞI II22133431100051
ET BİLİMİ VE UYGULAMALARI00440001003001
FIRINCILIK 31231312111001
GASTRONOMİ TURİZMİ10002400040034
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARINA GİRİŞ54313522222013
GASTRONOMİDE KİMYA20550115300045
GENEL SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM23000000000003
GIDA BİLİMİ VE BESLENME İLKELERİ10345323221013
GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE SANİTASYON34311222345225
GIDA MEVZUATI03000130045005
GIDA TEKNOLOJİSİ I22252122202023
GIDA TEKNOLOJİSİ II22141021210033
GIDALARIN DUYUSAL ANALİZİ10333004000033
İÇECEK HAZIRLAMA, SUNUM VE SERVİS TEKNİKLERİ41211111100000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ05000000440005
MESLEKİ FRANSIZCA TERMİNOLOJİSİ41404100220012
MEZUNİYET PROJESİ I50452333551155
MEZUNİYET PROJESİ II51353330552255
MUTFAK MATEMATİĞİ VE TERMİNOLOJİSİ11112112411122
OSMANLI TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ I44221510110001
OSMANLI TÜRK MUTFAĞI YEMEKLERİ II51115001201001
OSMANLI VE TÜRK TATLILARI52100531040000
PASTACILIK I54333321221001
PASTACILIK II53111111101013
SANAT TARİHİ00000310140005
SANAT, KÜLTÜR VE MUTFAK31003530130024
SOFRA SANATI TARİHİ00003300030045
SOKAK LEZZETLERİ53111111003020
STAJ I55040030530030
STAJ II55040030530030
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SORUMLU GAST. İŞLETMECİLİĞİ13101150005004
TEMEL TASARIM00030000100004
ULUSLARARASI GASTRONOMİ TERMİNOLOJİ10010300100005
YİYECEK VE İÇECEK İŞLET. SATIŞ VE PAZARLAMA02000000204501
YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ01000010000505
İlişkili Ders Sayısı / 40/67104735869547650356165381663106

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu