Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT TARİHİGMS1124040Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zübeyde Gözde KUTLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gözde ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, temel sanat eğitimi içerisinde yetişecek tasarımcılara sanat tarihi üsluplarının ve sanatçıların kronolojik olarak tanıtılmasını sağlamak, bu sayede onlara sanat ve mimarlık tarihine dair terim ve kavram bilgisi, nitelikli bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanat Tarihine Giriş,Tarih Öncesi Çağlarda Sanat,Antik Dönem (Mısır ve Mezopotamya) ,Antik Dönem Sanatı (Ege Adaları Sanatı, Antik Yunan)

,Antik Dönem Sanatı (Roma)

,Doğu Roma Sanatı


,Ortaçağ Avrupa Sanatı (Romanesk ve Gotik) 1,Anadolu Selçuklu ve Endülüs Sanatları

,Rönesans Sanatı ,Barok ve Rokoko Sanatları
,17-18.yy Osmanlı Sanatı,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasizm, Romantizm, Realizm) ,Aydınlanma sonrası sanat akımları (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik Sembolizm ve Art Nouveau), 19. yy. Osmanlı sanatı


,20.yy. sanat akımları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İlk çağdan modern döneme kadar temel sanat tarihi terimlerini tanımlar.16, 19G
Çeşitli sanat ve mimarlık tarihi dönemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.16, 19G
Sanatsal üslupların temel özelliklerini ayırt eder.16, 19G
Sanat ve sosyo-kültürel olgular arasında bağlantı kurar.16, 19G
Farklı toplum ve kültürlerin sanatsal yaklaşımlarını ayırt eder. 16, 19E, G
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanat Tarihine Giriş
2Tarih Öncesi Çağlarda SanatSanatın Öyküsü, sf: 19-23
3Antik Dönem (Mısır ve Mezopotamya)
4Antik Dönem Sanatı (Ege Adaları Sanatı, Antik Yunan)

Sanatın Öyküsü, sf: 46-79
5Antik Dönem Sanatı (Roma)

Sanatın Öyküsü, sf: 80-93
6Doğu Roma Sanatı


Sanatın Öyküsü, sf: 94-101
7Ortaçağ Avrupa Sanatı (Romanesk ve Gotik) 1Sanatın Öyküsü, sf: 125-154
8Anadolu Selçuklu ve Endülüs Sanatları

9Rönesans Sanatı Sanatın Öyküsü, sf: 260-300
10Barok ve Rokoko Sanatları
Sanatın Öyküsü, sf: 301-359
1117-18.yy Osmanlı Sanatı
12Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasizm, Romantizm, Realizm)
13Aydınlanma sonrası sanat akımları (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik Sembolizm ve Art Nouveau), 19. yy. Osmanlı sanatı


1420.yy. sanat akımları
Kaynak
-Adnan Turani; Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, 2011. -Ahmet Şişman, Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş, Literatür, 2021. -Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, De Ki Yay., 2010. -Bülent Özer, Kültür, Sanat, Mimarlık, YEM, 2018. -Doğan Kuban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2017. -Ernst H. Gombrich; Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2013. -Leland M. Roth; Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yayınevi, 2014. -Metin Sözen & Uğur Tanyeli; Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 2018. -Oktay Aslanapa; Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 2015. -Titus Burckhardt; İslam Sanatı: Dil ve Anlam, Klasik Yay., 2013. -Tom Melick (ed.), Tarih Boyunca Sanat: Dünya Sanat Tarihinde Üsluplar ve Akımlar, YKY, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını, uygulama araç gereçlerini tanır.
2
Sorumlu olduğu işletmedeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını iş güvenliği kurallarını da dikkate alarak tanımlar.
3
Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.
4
Yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri kullanarak yaratıcı menüler geliştirir
5
Yiyecek içecek sektöründe gerekli temel kuramsal bilgileri kullanarak kişiye özel menüler geliştirir.
6
Milli mutfak kültürüne karşı sorumluluk hissederek küresel bağlamda tanıtımını yapar.
X
7
Mesleki etik ve sağlık kaideleri çerçevesinde menüler tasarlar
X
8
Pişirmeyi bir kimyasal reaksiyon olarak değerlendirir.
9
Mesleki hayatında karşılaştığı problemlere karşı çözüm önerisi getirir.
X
10
Gerek mesleki alanda gerekse sosyo-kültürel anlamda etik kararlar alarak aldığı kararların sonuçlarını açıkça belirtir.
X
11
Gıda alanındaki yasal mevzuatı takip ederek sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sorumlu davranış gösterir.
12
Gastronomi alanıyla ilgili bir işletmenin, pazarlama, ve maliyet analizi gibi iktisadi, faaliyetlerini yürütür.
13
Alanındaki uluslararası yenilikleri fark ederek gerekli gördüğü yenilikleri kendi işletmesine uyarlar.
14
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleki gelişmeleri bilimsel literatürden de faydalanarak değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı11414
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)59
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(59/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANAT TARİHİGMS1124040Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zübeyde Gözde KUTLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gözde ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, temel sanat eğitimi içerisinde yetişecek tasarımcılara sanat tarihi üsluplarının ve sanatçıların kronolojik olarak tanıtılmasını sağlamak, bu sayede onlara sanat ve mimarlık tarihine dair terim ve kavram bilgisi, nitelikli bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanat Tarihine Giriş,Tarih Öncesi Çağlarda Sanat,Antik Dönem (Mısır ve Mezopotamya) ,Antik Dönem Sanatı (Ege Adaları Sanatı, Antik Yunan)

,Antik Dönem Sanatı (Roma)

,Doğu Roma Sanatı


,Ortaçağ Avrupa Sanatı (Romanesk ve Gotik) 1,Anadolu Selçuklu ve Endülüs Sanatları

,Rönesans Sanatı ,Barok ve Rokoko Sanatları
,17-18.yy Osmanlı Sanatı,Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasizm, Romantizm, Realizm) ,Aydınlanma sonrası sanat akımları (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik Sembolizm ve Art Nouveau), 19. yy. Osmanlı sanatı


,20.yy. sanat akımları
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İlk çağdan modern döneme kadar temel sanat tarihi terimlerini tanımlar.16, 19G
Çeşitli sanat ve mimarlık tarihi dönemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.16, 19G
Sanatsal üslupların temel özelliklerini ayırt eder.16, 19G
Sanat ve sosyo-kültürel olgular arasında bağlantı kurar.16, 19G
Farklı toplum ve kültürlerin sanatsal yaklaşımlarını ayırt eder. 16, 19E, G
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanat Tarihine Giriş
2Tarih Öncesi Çağlarda SanatSanatın Öyküsü, sf: 19-23
3Antik Dönem (Mısır ve Mezopotamya)
4Antik Dönem Sanatı (Ege Adaları Sanatı, Antik Yunan)

Sanatın Öyküsü, sf: 46-79
5Antik Dönem Sanatı (Roma)

Sanatın Öyküsü, sf: 80-93
6Doğu Roma Sanatı


Sanatın Öyküsü, sf: 94-101
7Ortaçağ Avrupa Sanatı (Romanesk ve Gotik) 1Sanatın Öyküsü, sf: 125-154
8Anadolu Selçuklu ve Endülüs Sanatları

9Rönesans Sanatı Sanatın Öyküsü, sf: 260-300
10Barok ve Rokoko Sanatları
Sanatın Öyküsü, sf: 301-359
1117-18.yy Osmanlı Sanatı
12Aydınlanma sonrası sanat akımları (Neo- Klasizm, Romantizm, Realizm)
13Aydınlanma sonrası sanat akımları (İzlenimcilik, Geç İzlenimcilik Sembolizm ve Art Nouveau), 19. yy. Osmanlı sanatı


1420.yy. sanat akımları
Kaynak
-Adnan Turani; Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, 2011. -Ahmet Şişman, Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş, Literatür, 2021. -Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, De Ki Yay., 2010. -Bülent Özer, Kültür, Sanat, Mimarlık, YEM, 2018. -Doğan Kuban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2017. -Ernst H. Gombrich; Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2013. -Leland M. Roth; Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yayınevi, 2014. -Metin Sözen & Uğur Tanyeli; Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 2018. -Oktay Aslanapa; Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 2015. -Titus Burckhardt; İslam Sanatı: Dil ve Anlam, Klasik Yay., 2013. -Tom Melick (ed.), Tarih Boyunca Sanat: Dünya Sanat Tarihinde Üsluplar ve Akımlar, YKY, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını, uygulama araç gereçlerini tanır.
2
Sorumlu olduğu işletmedeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını iş güvenliği kurallarını da dikkate alarak tanımlar.
3
Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.
4
Yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri kullanarak yaratıcı menüler geliştirir
5
Yiyecek içecek sektöründe gerekli temel kuramsal bilgileri kullanarak kişiye özel menüler geliştirir.
6
Milli mutfak kültürüne karşı sorumluluk hissederek küresel bağlamda tanıtımını yapar.
X
7
Mesleki etik ve sağlık kaideleri çerçevesinde menüler tasarlar
X
8
Pişirmeyi bir kimyasal reaksiyon olarak değerlendirir.
9
Mesleki hayatında karşılaştığı problemlere karşı çözüm önerisi getirir.
X
10
Gerek mesleki alanda gerekse sosyo-kültürel anlamda etik kararlar alarak aldığı kararların sonuçlarını açıkça belirtir.
X
11
Gıda alanındaki yasal mevzuatı takip ederek sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sorumlu davranış gösterir.
12
Gastronomi alanıyla ilgili bir işletmenin, pazarlama, ve maliyet analizi gibi iktisadi, faaliyetlerini yürütür.
13
Alanındaki uluslararası yenilikleri fark ederek gerekli gördüğü yenilikleri kendi işletmesine uyarlar.
14
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleki gelişmeleri bilimsel literatürden de faydalanarak değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:45Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:47