Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Sağlık hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, bir semineri ve bir tezi başarıyla tamamlayan 90-120 AKTS'yi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanır

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SHKY1117230ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )Türkçe3-7
SHKY1111154TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ ITürkçe3-8
SHKY1117470HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ITürkçe3-8
SHKY1112184SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEZAİ SORUMLULUĞUTürkçe3-7
SHKY1117490SAĞLIK İDARE HUKUKU ITürkçe3-7
SHKY1117510HASTANE YÖNETİMİTürkçe3-7
SHKY1117520SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI ITürkçe3-7
SHKY1129270TIP ETİĞİ ITürkçe3-7
SHKY1161990SAĞLIK HİZMETİ TEORİSİTürkçe3-7
SHKY1162010SAĞLIK HUKUKÇULARI İÇİN TIBBIN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-7
SHKY1165570SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLARTürkçe3-7
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SHKY1211155TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ IITürkçe3-8
SHKY1217560HASTA HAKLARI VE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU IITürkçe3-8
SHKY1240960İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATITürkçe3-8
SHKY1212185TIP VE CEZA HUKUKUTürkçe3-7
SHKY1212186SAĞLIK KURULUŞLARININ RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİTürkçe3-7
SHKY1214464ESTETİK MÜDA. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞER.Türkçe3-7
SHKY1217570SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞUTürkçe3-7
SHKY1217580SAĞLIK İDARE HUKUKU IITürkçe3-7
SHKY1217590ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELERTürkçe3-7
SHKY1217620SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI IITürkçe3-7
SHKY1229280TIP ETİĞİ IITürkçe3-7
SHKY1229290ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKU. SAĞLIK HAKKITürkçe3-7
SHKY1262020SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASITürkçe3-7
SHKY1262040SAĞLIK HUKUKUNDA ADLİ TIP UYGULAMALARITürkçe3-7

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.


İstihdam Olanakları

Sağlık Hukuku yüksek lisans programı, bu alanda nitelikli ve akademik kariyer yapmak isteyen etkin araştırmacı, yönetici ve uzmanlara yöneliktir.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )01210301024350
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI12000102400000
ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER00330030440000
SAĞLIK HİZMETİ TEORİSİ55555555555555
SAĞLIK İDARE HUKUKU I54342344143031
SAĞLIK İDARE HUKUKU II53403444043031
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKU. SAĞLIK HAKKI24222123334134
İlişkili Ders Sayısı / 7/25181919151217181917221991911

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu