Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bu programın amacı, mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eden, insan doğasına bakış açısında hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, bilimsel araştırma becerilerini kullanabilen, etik ilkelere uyan, alanının gelişmesi için bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yapabilen; çocuk ve ergenler ile yetişkinlere yönelik ruh koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti sunan psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Mezuniyet Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, bir semineri ve bir tezi başarıyla tamamlayan 120 AKTS'yi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans mezunu olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY1162190 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
PDRY1113498 PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 8
PDRY1113499 SEMİNER Türkçe - 8
PDRY1113501 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜPERVİZYONU Türkçe 3 8
PDRY1110337 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİ VE TEKNİKLERİ Türkçe 3 8
PDRY1113502 ÇOCUK VE GENÇLERDE BİLG.-OYUN BAĞ. VE REHAB. Türkçe 3 8
PDRY1113503 POZİTİF PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3 8
PDRY1113504 AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI VE UYGULAMALARI Türkçe 3 8
PDRY1113505 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGU. Türkçe 3 8
PDRY1113506 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Türkçe 3 8
PDRY1113507 KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGU. Türkçe 3 8
PDRY1113508 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI Türkçe 3 8
PDRY1113509 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİK. DANIŞ. VE DAV. DEĞİŞ. Türkçe 3 8
PDRY1113511 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGULA. Türkçe 3 8
PDRY1113512 AKRAN DANIŞMANLIĞI VE RİSKLİ GRUPLAR Türkçe 3 8
PDRY1113513 PSİKOLOJİK DANIŞ. SÜR. PSİKO. TEST VE DEĞER. Türkçe 3 8
PDRY1110338 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY1212155 SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK Türkçe 3 8
PDRY1213499 SEMİNER Türkçe - 8
PDRY1213501 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜPERVİZYONU Türkçe 3 8
PDRY1213502 ÇOCUK VE GENÇLERDE BİLG.-OYUN BAĞ. VE REHAB. Türkçe 3 8
PDRY1213503 POZİTİF PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3 8
PDRY1213504 AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI VE UYGULAMALARI Türkçe 3 8
PDRY1213505 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGU. Türkçe 3 8
PDRY1213506 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Türkçe 3 8
PDRY1213507 KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGU. Türkçe 3 8
PDRY1213508 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI Türkçe 3 8
PDRY1213509 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİK. DANIŞ. VE DAV. DEĞİŞ. Türkçe 3 8
PDRY1213511 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGULA. Türkçe 3 8
PDRY1213512 AKRAN DANIŞMANLIĞI VE RİSKLİ GRUPLAR Türkçe 3 8
PDRY1213513 PSİKOLOJİK DANIŞ. SÜR. PSİKO. TEST VE DEĞER. Türkçe 3 8
PDRY1210338 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY2162450 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRY2262450 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.

YETKİNLİKLER


Alana Özgü Yetkinlik

Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.

İstihdam Olanakları

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen değişikliğe istinaden; MEB' e bağlı okullarda çalışan Rehber Öğretmenler (Psikolojik Danışman) tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamladıkları takdirde, hizmet puanlarına 50 puan eklenmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Gerekli koşulları sağlayan adaylar, aynı bilim alanında doktora eğitimine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Klasik sınav, sözlü sınav, uzaktan süreli ev ödevi, ürün ortaya koymaya yönelik çalışmalar (psikolojik danışma /psikoterapi oturumu gerçekleştirme gibi)

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİK. DANIŞ. VE DAV. DEĞİŞ. 44544344
ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGU. 55444453
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI 54344543
KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGU. 55554445
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 30505000
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİ VE TEKNİKLERİ 55353555
PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 55255252
SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALI İSTATİSTİK 00405000
İlişkili ders sayısı / 8/183228312734232722
İlişki ağırlığı44344343

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu