Ana içeriğe atla
Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, siyaset bilimi alanında lisans üstü düzeyde bir birikim kazandırmayı, siyasetin teorisine ve pratiğine ilişkin konularda bilgi ve analiz için sağlam bir temel oluşturmayı ve öğrencileri doktoraya hazırlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle programımız, sadece siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü mezunlarına değil, sosyal bilimlerde lisans eğitimini tamamlamış ve siyaset alanında kendisini yetkinleştirmeyi ve/veya interdisipliner çalışmalar yapmayı tasarlayan herkese hitap ediyor.

Çağdaş siyasi kuramlara, güncel ve küresel siyasi sorunlara, bölgesel gelişmelere, Türkiye siyasi tarihine ilişkin pek çok konuda kendisini geliştirmek isteyenler için izlenebilecek ayrı yollar ve alternatifler ve derinlikli okuma ve analizler için de elverişli bir müfredata sahip olan programımız, evrensel anlamda geçerli akademik kriterleri sağladığından dolayı FIBAA tarafından akredite edilmiş olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu tarafından yürütülüyor.

Akademide, sivil toplumda, siyasal partilerde, bürokraside, özel sektörde ve yönetim formasyonunun önemli olduğu diğer alanlarda geniş bir çerçeve sunan programımızda yer alan dersler şunlar:

Güz döneminde Çağdaş Siyasi Teoriler, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Siyaset Teorisinde Özgürlük ve Adalet, Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular, Küreselleşme ve Göç Hareketleri, Orta Doğu Çalışmaları, Türkiye Siyasi Tarihi, Türkiye'nin Toplum Yapısı ve Osmanlı Yönetim Tarihi dersleri var.

Bahar döneminde ise Demokrasi Teorileri, Siyasette Kadın ve Toplumsal Cinsiyet, Etnisite, Kültür ve Siyaset, Siyasal İletişim, Ordu ve Siyaset, İslam Siyasi Düşüncesi, Türkiye'de Sosyal Değişim, Türkiye Siyasetinde Güncel Meseleler, Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Meseleler, Osmanlı Siyasi Düşünce Tarihi ve Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi dersleri var.

Programda Prof. Dr. Atila Yayla, Prof. Dr. Ahmet Demirel, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Doç. Dr. Sema Akboğa Demir, Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, Dr. Mahmut Alrantisi, Dr. Arzu Dilaveroğlu ile üniversite içinden ve dışından her dönem farklı isimler de yer alabiliyor.

Programda Çağdaş Siyasi Teoriler, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersleri zorunlu. Diğer tüm dersler, programa bağlı seçmeli statüsünde ve bu da öğrenciye kendisini geliştirmek istediği konu ve alanda geniş bir hareket serbestisi veriyor.

Programın durumuna bağlı olarak seçmeli derslerin tümü açılmayabiliyor. Bununla birlikte öğrenci başka fakülte ve bölümlere ait yüksek lisans programlarından da ders alabiliyor. Örneğin siyasal iletişim alanında daha fazla yoğunlaşmak isteyen öğrencinin İletişim Fakültesi yüksek lisans programından, uluslararası ilişkiler alanında yoğunlaşmak isteyen öğrencinin de Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler programından her dönem bir ders almasının yolu açık.

Ekleme Tarihi: 13/06/2022 - 10:48Son Güncelleme Tarihi: 29/11/2023 - 08:46