Ana içeriğe atla

 

 

Amaç

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmelik Programının amacı; küreselleşen dünyada ve Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan ülkemizde, her geçen gün artmakta olan yetkin sözel ve yazılı çevirmenlere olan gereksinimi karşılamak, yabancı dili en etkin şekilde kullanan, değişik sektörel alanlara ilişkin olarak hem kuramsal hem de pratiğe dayalı sunduğu eğitimle ve çözüm ortakları ile oluşturulan işbirliği kapsamında pratik kazanmış çevirmenler yetiştirmek, çevirmen olabilmek için gerekli yabancı dil bilgisini geliştirmek, mezunlarımızın çeviri teorisini ve pratiğini kazanıp gerçek hayatta çeviri yapabilecek düzeye ulaşmalarını sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ATE1177610SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ Iİngilizce4-5
ATE1177620İNGİLİZCE-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ Iİngilizce2-3
ATE1177630ÇEVİRMENLER İÇİN YAZMA BECERİLERİ Iİngilizce3-5
ATE1177640BİLGİ. VE ÇAĞRI İŞL. METİN OKURYAZARLIĞIİngilizce4-8
ATE1177650İLERİ OKUMA BECERİLERİİngilizce4-7
ATE1177660DİL VE ANALİTİK DÜŞÜNCEİngilizce4-7
TDL1110400TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ATE1277670SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ IIİngilizce4-5
ATE1277680İNGİLİZCE-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ IIİngilizce2-3
ATE1277690ÇEVİRMENLER İÇİN YAZMA BECERİLERİ IIİngilizce3-5
ATE1277720EDEBİ METİN OKURYAZARLIĞIİngilizce4-5
ATE1213787SEMİNERİngilizce3-3
ATE1277710STAJİngilizce-8
ATE1277730ELEŞTİREL OKUMAİngilizce2-2
ATE1277740DİLİN KÜLTÜREL BOYUTLARIİngilizce2-2
ATE1213939STAJİngilizce-5
TDL1210600TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Çeviribilim konusunda kuramsal bilgiye sahiptir.
İngilizce dil yapısı ve kuramları hakkında bilgiye sahiptir.
Dil ve kültür nedir konusunda kuramsal bilgiye sahiptir.
Türkçe dil yapısı ve kuramları konusunda teorik ve kuramsal bilgiye sahiptir.
Türkçe ve İngilizce dil yapıları arasındaki farklar konusunda teorik bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlarımız hem İngilizce hem Türkçe dillerinde yetkinlik kazanmak ve çeviri konusunda hatırı sayılır bir yeterliliğe ulaşmak suretiyle, dil hizmetleri ve kültürlerarası iletişim içeren her türlü alanda çalışabilecek donanıma kavuşmaktadır. Mezunlarımız tercüme bürolarında, yerelleştirme firmalarında, çok uluslu şirketlerde, uluslararası kuruluşlarda, dış ticaretle uğraşan firmalarda, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyelerin Dış İlişkiler Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında, basın-yayın organlarında, elçiliklerde, turizm ve kültür merkezlerinde, altyazı ve dublaj stüdyolarında yazılı veya sözlü çevirmenlik, redaktörlük, dış ticaret danışmanlığı, turizm rehberliği, yönetici asistanlığı gibi pek çok farklı görevde çalışma imkânına sahiptir.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

İkinci Öğretim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Celal SARIOĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/28

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu