Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Program olarak amacımız; bir iletişim faaliyetinin planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarında görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, mesleğin etik yönlerini bilen, iletişimi kuvvetli, stratejik düşünebilen, kurum imajını ve itibarını olumlu yönde değiştirecek kampanyaları kurgulayabilen, kriz yönetimini bilen, çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın halkla ilişkiler elemanları yetiştirmektir. Bu bağlamda tüm ders içeriklerini hazırlarken öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra sektörde işlerine yarayacak pratik bilgileri de vermeyi hedefliyoruz.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HİT1132630PAZARLAMA İLKELERİTürkçe2-4
HİT1127870HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLARTürkçe3-5
HİT1177390İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe2-4
HİT1126130İLETİŞİM BECERİLERİTürkçe2-4
HİT1127510HUKUKA GİRİŞ Türkçe2-4
HİT1127530SOSYOLOJİTürkçe3-4
HİT1127570PSİKOLOJİ Türkçe3-5
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HİT1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
HİT1211312SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYATürkçe2-4
HİT1212641FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİMTürkçe2+1-5
HİT1227590KURUMSAL İLETİŞİM Türkçe3-4
HİT1277490REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARITürkçe3-5
HİT1232870KURUM İMAJI VE İTİBAR YÖNETİMİTürkçe2-4
HİT1232880DİKSİYON VE BEDEN DİLİTürkçe2-4
HİT1277310İŞ HAYATINA GİRİŞTürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.


İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar ön lisans diploması alır ve kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, medya planlama şirketlerinde çalışabilmektedirler. Dileyen öğrenciler kendilerini mesleki alanda geliştirerek çeşitli firmaların danışman marka yöneticileri de olabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Sonıa LOTFI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
DİKSİYON VE BEDEN DİLİ433323345232
ETKİNLİK KAMPANYA VE STRATEJİ YÖNETİMİ233445442233
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ213233233234
HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI II555555555555
HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR555555533354
HUKUKA GİRİŞ 121123213345
İLETİŞİM BECERİLERİ223233143244
İŞ HAYATINA GİRİŞ225444223355
İŞ VE MESLEK ETİĞİ113043030155
KRİZ YÖNETİMİ VE İLETİŞİM555555554355
KURUM İMAJI VE İTİBAR YÖNETİMİ435543433345
KURUMSAL İLETİŞİM 344544333455
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMI223144332445
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK343454445344
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM332322442355
MARKA İLETİŞİMİ443444354454
MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA122321111322
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ332354431335
PAZARLAMA İLKELERİ002220020300
PSİKOLOJİ 122233251233
REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI443333342223
SOSYOLOJİ113121332445
İlişkili Ders Sayısı / 22/32586170677772637457648388

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu