Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Program olarak amacımız; bir iletişim faaliyetinin planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarında görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, mesleğin etik yönlerini bilen, iletişimi kuvvetli, stratejik düşünebilen, kurum imajını ve itibarını olumlu yönde değiştirecek kampanyaları kurgulayabilen, kriz yönetimini bilen, çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın halkla ilişkiler elemanları yetiştirmektir. Bu bağlamda tüm ders içeriklerini hazırlarken öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra sektörde işlerine yarayacak pratik bilgileri de vermeyi hedefliyoruz.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HİT1127570 PSİKOLOJİ Türkçe 3 5
HİT1132630 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 2 4
HİT1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
HİT1177390 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2 4
HİT1127530 SOSYOLOJİ Türkçe 3 4
HİT1127870 HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR Türkçe 3 5
HİT1126130 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HİT1277490 REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 5
HİT1227590 KURUMSAL İLETİŞİM Türkçe 3 4
HİT1232880 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Türkçe 2 4
HİT1232870 KURUM İMAJI VE İTİBAR YÖNETİMİ Türkçe 2 4
HİT1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
HİT1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
HİT1211312 SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYA Türkçe 2 4
HİT1212641 FOTOĞRAF VE GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe 2+1 5
HİT1227910 KİTLE İLETİŞİMİ Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HİT2177510 MARKA İLETİŞİMİ Türkçe 3 4
HİT2110969 HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI I Türkçe 3 4
HİT2112476 TAKIM SPORLARI-FUTBOL Türkçe 4
HİT2132810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
HİT2110964 MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 3+18 8
HİT2177520 DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI Türkçe 2 4
HİT2132890 KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMI Türkçe 2 4
HİT2132910 MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA Türkçe 2 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HİT2277530 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 3 4
HİT2210971 HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI II Türkçe 3 4
HİT2212477 BİREYSEL SPORLAR-PİLATES Türkçe 4
HİT2210972 YENİ MEDYA Türkçe 2 4
HİT2232830 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Türkçe 2 4
HİT2232920 KRİZ YÖNETİMİ VE İLETİŞİM Türkçe 2 4
HİT2232610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
HİT2232950 ETKİNLİK KAMPANYA VE STRATEJİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
HİT2233230 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
HİT2210966 MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 3+18 8
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.

İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar ön lisans diploması alır ve kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, medya planlama şirketlerinde çalışabilmektedirler. Dileyen öğrenciler kendilerini mesleki alanda geliştirerek çeşitli firmaların danışman marka yöneticileri de olabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Hülya ÖZKAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI 443343443554
DİKSİYON VE BEDEN DİLİ 433323345232
ETKİNLİK KAMPANYA VE STRATEJİ YÖNETİMİ 233445442233
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 213233233234
HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR 555555533354
HUKUKA GİRİŞ 121123213345
İLETİŞİM BECERİLERİ 223233143244
İŞ HAYATINA GİRİŞ 225444223355
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 113043030155
KİTLE İLETİŞİMİ 345454553533
KRİZ YÖNETİMİ VE İLETİŞİM 555555554355
KURUM İMAJI VE İTİBAR YÖNETİMİ 435543433345
KURUMSAL İLETİŞİM 344544333455
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMI 223144332445
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 343454445344
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 332322442355
MARKA İLETİŞİMİ 443444354454
MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA 122321111322
MESLEKİ UYGULAMA I 520030400000
MESLEKİ UYGULAMA II 123020000023
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 332354431335
PAZARLAMA İLKELERİ 002220020300
PSİKOLOJİ 122233251233
REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARI 443333342223
SOSYOLOJİ 113121332445
İlişkili ders sayısı / 25/34666876698674717858698893
İlişki ağırlığı223333332334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu