Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYAHİT1211312Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Demet KOCA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.,Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.,Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.,Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.,Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.,Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.,Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi,Siyasal kampanyalar/reklamlar,Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.,Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.,Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu,Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları,Sivil toplum/sivil itaatsizlik,Yeni toplumsal hareketler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklayabilecektir. A
1.1. Siyasal iletişimin temel aktörlerini ayırt eder.A
1.2. Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını açıklar.A
1.3. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.A
2. Liberal demokrasilerde siyasal iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini açıklayabilecektir.A
2.1. İletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları açıklar.A
2.2. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.A
2.3. Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.A
3. Siyasal iletişimin politik meşruiyetin sağlanmasındaki rolünü analiz edebilecektir.A
3.1. Medya ve siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümler.A
3.2. Medya metinlerini eleştirel gözle okur.A
3.3. Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirir.A
4. Siyasi kurumların işlevlerindeki değişimlerin medya modellerini nasıl etkilediğini kavrayabilecektir;
5. Türkiye’de siyaset ve medya ilişkileri hakkında derinlemesine bilgi edinebilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.
2Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.
3Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.
4Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.
5Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.
6Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.
7Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
8Siyasal kampanyalar/reklamlar
9Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.
10Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.
11Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu
12Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları
13Sivil toplum/sivil itaatsizlik
14Yeni toplumsal hareketler
Kaynak
Aysel Aziz (2007). Siyasal İletişim, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYAHİT1211312Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 09:00-09:45

Çarşamba 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Demet KOCA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.,Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.,Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.,Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.,Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.,Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.,Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi,Siyasal kampanyalar/reklamlar,Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.,Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.,Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu,Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları,Sivil toplum/sivil itaatsizlik,Yeni toplumsal hareketler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklayabilecektir. A
1.1. Siyasal iletişimin temel aktörlerini ayırt eder.A
1.2. Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını açıklar.A
1.3. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.A
2. Liberal demokrasilerde siyasal iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini açıklayabilecektir.A
2.1. İletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları açıklar.A
2.2. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.A
2.3. Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.A
3. Siyasal iletişimin politik meşruiyetin sağlanmasındaki rolünü analiz edebilecektir.A
3.1. Medya ve siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümler.A
3.2. Medya metinlerini eleştirel gözle okur.A
3.3. Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirir.A
4. Siyasi kurumların işlevlerindeki değişimlerin medya modellerini nasıl etkilediğini kavrayabilecektir;
5. Türkiye’de siyaset ve medya ilişkileri hakkında derinlemesine bilgi edinebilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.
2Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.
3Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.
4Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.
5Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.
6Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.
7Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
8Siyasal kampanyalar/reklamlar
9Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.
10Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.
11Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu
12Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları
13Sivil toplum/sivil itaatsizlik
14Yeni toplumsal hareketler
Kaynak
Aysel Aziz (2007). Siyasal İletişim, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:04Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:14