Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI IIHİT2210971Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mustafa ÇİTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHalkla ilişkileriler alanında hizmet veren kuruluşlarda alanla ilgili teknik metinlerin yazımında yetkin olabilecek bilgi ve beceriyi sağlama amacındadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşılması

,Halkla İlişkilerde temel ilkeler ,Halkla İlişkiler yazarının rol ve sorumlukları, sektördeki önemi,Halkla İlişkiler metin yazarının medya ile ilişkileri ve kullandıkları metin türlerini birbirinden ayıran özellikler,Haber metni oluşturma ve basın ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler,Haber metinleri ödevlerinin değerlendirilmesi,Basın bülteni çeşitleri ,Basın bülteni yazarken dikkat edilmesi gerekenler,Basın bülteni ödevlerinin değerlendirilmesi,Basın makalesi ve röportaj yazımında ve tanıtım filminde dikkat edilmesi gerekenler,Basın dosyası hazırlanması, gazete, kitap, el kitabı, el ilanı, dergi içerik yazımında dikkat edilmesi gerekenler,Bilgi dosyası ödevlerinin değerlendirilmesi,Sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenler,Sanal ortamda metin yazarlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Halkla İlişkiler alanında metin yazabilecek yetkinliğe sahip olacaktır.16, 6, 9E, G
2. Basın kuruluşlarına, tanıtımı yapılan kurum, kuruluş ya da marka hakkında etkili yazılı ve görsel dokümanlar organize edebilecektir.16, 6, 9E, G
3. Hedef kitleyi ikna etmek açısından etkili mesajları oluşturabileceklerdir.10, 16, 6, 9A, E, F
4. Çeşitli medya araçlarına uygun yazım tekniklerini uygulayacaklardır.16, 9A, D, E, F, H
5. Belirli hedef kitleye ve kanala uygun metinleri yazabileceklerdi10, 16, 6, 9A, D, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşılması

2Halkla İlişkilerde temel ilkeler
3Halkla İlişkiler yazarının rol ve sorumlukları, sektördeki önemi
4Halkla İlişkiler metin yazarının medya ile ilişkileri ve kullandıkları metin türlerini birbirinden ayıran özellikler
5Haber metni oluşturma ve basın ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler
6Haber metinleri ödevlerinin değerlendirilmesi
7Basın bülteni çeşitleri
8Basın bülteni yazarken dikkat edilmesi gerekenler
9Basın bülteni ödevlerinin değerlendirilmesi
10Basın makalesi ve röportaj yazımında ve tanıtım filminde dikkat edilmesi gerekenler
11Basın dosyası hazırlanması, gazete, kitap, el kitabı, el ilanı, dergi içerik yazımında dikkat edilmesi gerekenler
12Bilgi dosyası ödevlerinin değerlendirilmesi
13Sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenler
14Sanal ortamda metin yazarlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
Kaynak
1.Medyada Metin Yazarlığı / İstanbul Üniversitesi AUZEF 2.Halkla İlişkiler Yazarlığı/Anadolu Üniversitesi 3. Sanal Ortamda Halkla İlişkiler/ Beta Yayınları 4. Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız? / Gary Vaynerchuk 5.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Halkla%20Ili%C5%9Fkilerde%20Yaz%C4%B1l%C4%B1%20Ara%C3%A7lar.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI IIHİT2210971Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mustafa ÇİTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHalkla ilişkileriler alanında hizmet veren kuruluşlarda alanla ilgili teknik metinlerin yazımında yetkin olabilecek bilgi ve beceriyi sağlama amacındadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşılması

,Halkla İlişkilerde temel ilkeler ,Halkla İlişkiler yazarının rol ve sorumlukları, sektördeki önemi,Halkla İlişkiler metin yazarının medya ile ilişkileri ve kullandıkları metin türlerini birbirinden ayıran özellikler,Haber metni oluşturma ve basın ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler,Haber metinleri ödevlerinin değerlendirilmesi,Basın bülteni çeşitleri ,Basın bülteni yazarken dikkat edilmesi gerekenler,Basın bülteni ödevlerinin değerlendirilmesi,Basın makalesi ve röportaj yazımında ve tanıtım filminde dikkat edilmesi gerekenler,Basın dosyası hazırlanması, gazete, kitap, el kitabı, el ilanı, dergi içerik yazımında dikkat edilmesi gerekenler,Bilgi dosyası ödevlerinin değerlendirilmesi,Sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenler,Sanal ortamda metin yazarlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Halkla İlişkiler alanında metin yazabilecek yetkinliğe sahip olacaktır.16, 6, 9E, G
2. Basın kuruluşlarına, tanıtımı yapılan kurum, kuruluş ya da marka hakkında etkili yazılı ve görsel dokümanlar organize edebilecektir.16, 6, 9E, G
3. Hedef kitleyi ikna etmek açısından etkili mesajları oluşturabileceklerdir.10, 16, 6, 9A, E, F
4. Çeşitli medya araçlarına uygun yazım tekniklerini uygulayacaklardır.16, 9A, D, E, F, H
5. Belirli hedef kitleye ve kanala uygun metinleri yazabileceklerdi10, 16, 6, 9A, D, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, derse genel giriş ve ders izlencesinin paylaşılması

2Halkla İlişkilerde temel ilkeler
3Halkla İlişkiler yazarının rol ve sorumlukları, sektördeki önemi
4Halkla İlişkiler metin yazarının medya ile ilişkileri ve kullandıkları metin türlerini birbirinden ayıran özellikler
5Haber metni oluşturma ve basın ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler
6Haber metinleri ödevlerinin değerlendirilmesi
7Basın bülteni çeşitleri
8Basın bülteni yazarken dikkat edilmesi gerekenler
9Basın bülteni ödevlerinin değerlendirilmesi
10Basın makalesi ve röportaj yazımında ve tanıtım filminde dikkat edilmesi gerekenler
11Basın dosyası hazırlanması, gazete, kitap, el kitabı, el ilanı, dergi içerik yazımında dikkat edilmesi gerekenler
12Bilgi dosyası ödevlerinin değerlendirilmesi
13Sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenler
14Sanal ortamda metin yazarlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
Kaynak
1.Medyada Metin Yazarlığı / İstanbul Üniversitesi AUZEF 2.Halkla İlişkiler Yazarlığı/Anadolu Üniversitesi 3. Sanal Ortamda Halkla İlişkiler/ Beta Yayınları 4. Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız? / Gary Vaynerchuk 5.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Halkla%20Ili%C5%9Fkilerde%20Yaz%C4%B1l%C4%B1%20Ara%C3%A7lar.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:04Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:14